MenuKerkdiensten
zondag 9 februari 2020 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Ontvangst: Dhr. A.J. Bos
Ouderling: Dhr. R.H. Koornstra
Ouderling: Dhr. B.E. van Ark
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Mw. A. Geerlof
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Collectant: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Koster: Dhr. J. van Doorn
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: mw. R. Vermeulen
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie zetten: Mw. A. van Doorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Belie Westdijk
Oppasdienst (gebouw SKA): Naomi van `t Wout
Kindernevendienst Groep 1: Hannah Verheij
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Ger Baerveldt
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.