MenuVeiligheid en Ontruiming
Toelichting

In de Adventskerk worden wekelijks kerkdiensten gehouden waarbij zich een behoorlijk aantal mensen in de kerk bevinden. Met oog op de veiligheid moeten daarom de nodige voorzieningen op orde zijn. Via deze pagina leest u wat voor u van belang is. Onderaan deze pagina ziet u ook de ontruimingsplattegrond.

Bedrijfshulpverlening

Tijdens de kerkdiensten zijn meerdere mensen aanwezig die deel uitmaken van het team van `bedrijfshulpverlening` (BHV). Als er iemand in de kerk onwel wordt (bijvoorbeeld) ga dan staan en vraag om een BHV`er. U zult merken dat er direct een paar opgeleide mensen naar u toekomen. Overige kerkgangers hoeven alleen te ondersteunen als BHV`ers daarom vragen. Terwijl de BHV`ers eerste hulp kunnen verlenen worden zonodig hulpdiensten ingeschakeld. De Adventskerk beschikt over AED apparatuur waarmee bij hartproblemen direct kan worden ingegrepen.

Ontruiming

Mocht er een situatie van gevaar of dreigend gevaar ontstaan kan worden besloten de kerk geheel te ontruimen. Dan is van belang dat de kerkgangers zich verdelen over de 12 (nood)uitgangen die er zijn. Al deze uitgangen zijn van binnenuit te openen en bieden vrije doorgang naar de openbare weg.

Kinderen in de nevendienst

Mocht een ontruiming nodig zijn terwijl de kinderen naar de nevendienst zijn, dan is het van belang dat u weet dat vanuit de ruimten van de nevendienst direct een uitgang naar buiten beschikbaar is. Het is niet alleen zinloos, maar ook gevaarlijk om uw kinderen binnendoor te gaan zoeken. Juist de gang achter in de kerk is smal, en is niet bedoeld voor ontruiming. U kunt beter naar de achterkant van de kerk gaan en eventueel helpen bij de opvang van de kinderen buiten.

Aandachtspunten

Bij het ontruimen is het van belang dat rust bewaard wordt. De capaciteit van de uitgangen is bij elkaar groot, waardoor de kerk snel ontruimd kan worden. Help mensen die minder snel ter been zijn. Zorg verder dat u vanuit de kerkzaal nooit naar de kapstokken in de portieken gaat. De portieken moeten vrij blijven om mensen van het balkon ongestoord en snel een route naar buiten te bieden.

Nooduitgangen

Zoals eerder genoemd zijn er 12 (nood)uitgangen. Het is belangrijk dat u kijkt welke uitgang voor u dichtbij is. Enkele aandachtspunten:

1) Rechtsboven op de plattegrond ziet u de uitgang die naar de Castellumstraat voert. Niet veel mensen gebruiken deze deur. Weet dat u deze deur van binnenuit kunt openen en dat u door kunt lopen naar de openbare weg. U loopt niet klem!

2) Vanuit de ontmoetingsruimte kunnen alle drie de uitgangen gebruikt worden. Tijdens de kerkdiensten zijn alle hekken bij de portalen altijd al geopend. Ook hier kunt u niet klem lopen!

3a) Ga nooit, ook niet bij slecht/koud weer, eerst uw jas halen. Bij direct dreigend gevaar vertraagt dat de ontruiming en ontstaat er opstopping in de portieken.

3b) Als er sprake is van een `voorzorgsontruiming` en de situatie dat toelaat zal snel (gecontroleerd) toegang tot jassen worden gegeven aan de mensen die buiten staan. Bij (blijvend) gevaar zal de aandacht van de hulpdiensten zich in tweede instantie ook richten op zorg voor mensen buiten.

3c) Elke ontruiming heeft een serieuze reden. Er vinden geen zogenaamde `onaangekondigde oefeningen` plaats.

4) Verzamel bij voorkeur op het Rijnplein, zodat eenvoudiger is na te gaan of er iemand mist. Let op de mensen in uw omgeving bij het verlaten van de kerk.

5) Hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie) zijn op de hoogte van de situatie van de Adventskerk en het ontruimingsplan, zodat - mocht dat aan de orde zijn - ook zij snel ingrijpen.

Ontruimingsplattegrond