MenuContact en Pastoraat
Welkom
Op deze site is veel informatie te vinden over de gemeente Adventskerk. Op deze pagina vindt u kort en bondig de belangrijkste informatie om snel contact te leggen. Daarbij ligt de nadruk op contactinformatie die voor het pastoraat van belang is. In alle gevallen waarin u niet de juiste informatie vindt, kunt u contact leggen met de scriba. Aarzel niet om te bellen of te mailen.
Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Postadres kerkenraad
Brieven aan de kerkenraad kunnen zowel per post als per email worden verzonden:

Kerkenraad Hervormde Gemeente Adventskerk
p/a Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Postbus 540
2400 AM ALPHEN AAN DEN RIJN
scriba@adventskerk.info
Reserveren kerk
Praktische vragen rondom het gebruik van het kerkgebouw kunnen worden doorgegeven aan het beheerteam op deze pagina:
Contact beheer en gebruik Adventskerk
Nieuw in de wijk?
Dan is het vaak even zoeken naar de wegen binnen de wijkgemeente. Een kort kennismakingsgesprekje is dan vaak heel plezierig. Laat u het even weten als u daar prijs op stelt? Speciaal hiervoor zijn daarvoor beschikbaar:
Mw. A.J. van Staalduinen-HenryAlle adressen.
Pastoraal contact
De hervormde Gemeente Adventskerk is verdeeld in kleine wijkjes waar een team van predikant, ouderling, ouderling voor het ouderenpastoraat, bezoekmedewerker en/of HVD'ster actief zijn. Niet in elke wijk zijn alle functies ingevuld. Hoe dat bij u is? Klik op de stratenlijst en zoek uw straat op. Als u buiten het wijkgebied van de Adventskerk woont dan is uw straat niet altijd opgenomen. Klik dan op Kerk en Zanen of Alphen Noord om uw contactpersonen te vinden.
Stratenlijst
Sectie-indeling wijkgebied Adventskerk
Predikant(en)
Even snel kennismaken met de predikant(en) en pastoraal medewerker(s) voordat u hen mailt of belt? Klik op predikanten voor een korte eerste kennismaking.
Predikanten
Kerkenraad
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de gemeente. U vindt een overzicht met alle kerkenraadsleden hier:
Kerkenraad
U kunt ook via het fotoboek de contactgegevens benaderen:
Fotoboek Kerkenraad
Algemeen en website
Algemene vragen of vragen rondom de website?
info@adventskerk.info
Adressen
Snel een adres, telefoonnummer of email-adres vinden? Dat kan via de adreslijst:
Volledige lijst
Alleen: 1e penningmeester
Alleen: 2e penningmeester
Alleen: Administratie
Alleen: Algemeen adjunct college van kerkrentmeesters
Alleen: Autodienst
Alleen: Beamer
Alleen: Beheer
Alleen: Beheer Adventskerk
Alleen: Beheerder wijkbudget
Alleen: Bezoek nieuw ingekomenen
Alleen: Bezoekmedewerker 75+
Alleen: BHV
Alleen: Bloemen
Alleen: C.G.K. Adventus
Alleen: Collectant
Alleen: Communicatie
Alleen: Contact aansluiting en storing
Alleen: Contact gebedskring
Alleen: Contactpersoon Kindernevendienst
Alleen: Contactpersoon Vrienden vd Adventskerk
Alleen: CornerKids
Alleen: Coördinator
Alleen: Diaken
Alleen: Draadomroep
Alleen: Financiële administratie
Alleen: Hulpkoster
Alleen: HVD
Alleen: Inloopochtend
Alleen: Jeugddiaken
Alleen: Jeugddienstcommissie
Alleen: Jeugdouderling
Alleen: Kerkrentmeester
Alleen: Kindernevendienst
Alleen: Koffie
Alleen: Koffieteam
Alleen: Koster
Alleen: Leiding 12+
Alleen: Leiding LEV
Alleen: Mededelingen
Alleen: Notulist
Alleen: Notulist kerkenraad
Alleen: Oppasdienst
Alleen: Organist
Alleen: Ouderling
Alleen: Ouderling met bijz. opdracht
Alleen: Ouderling-kerkrentmeester
Alleen: Penningmeester
Alleen: Predikant
Alleen: Preekregelaar
Alleen: Preses (voorzitter) kerkenraad
Alleen: Scriba
Alleen: Scriba (2e, niet ambtelijk)
Alleen: Secretaris Adventus
Alleen: Secretaris college van kerkrentmeesters
Alleen: Secretaris HVD
Alleen: Secretaris Orgelcommissie
Alleen: Video
Alleen: Voorzitter college van kerkrentmeesters
Alleen: Voorzitter diaconie
Alleen: Voorzitter draadomroep
Alleen: voorzitter HVD
Alleen: Zang
Alleen: ZWO
En uw gegevens?
Natuurlijk is het ook van belang dat uw gegevens goed geregistreerd staan. Voor vragen daarover, doorgeven van verhuizingen, aanvragen voor het kerkblad etc. kunt u terecht op het kerkelijk bureau. Meer informatie:
Kerkelijk bureau