MenuKerkrentmeesters
Taak

Het College van Kerkrentmeesters Adventskerk heeft als taak de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente voorzover niet van diaconale aard. Hun taak omvat het beheer van alle goederen, waarvan de gemeente eigenaar of bezitter is, zoals vermogen, gebouwen en pastorieën. Ook hebben de kerkrentmeesters het beheer over de kerkenraadarchieven en dragen ze zorg voor het bijhouden van de doop-, lidmaten- en trouwboeken alsmede het kerkelijk bevolkingsregister.

Verantwoordelijkheid

De ontvangen gelden moeten zodanig worden beheerd, dat de gemeente in staat is te voldoen aan de verplichtingen, die zij heeft jegens de predikantsplaatsen, alle aangestelde medewerkers en de Protestantse Kerk in haar geheel. De basis voor een financieel gezonde gemeente wordt in toenemende mate gevormd door het ‘levende’ geld, dat de gemeente bijeenbrengt in collecten, giften, legaten en de actie Kerkbalans. De kerkrentmeesters hebben een belangrijke taak op materieel gebied, maar moeten hun taak ook zien in het geestelijk licht als dienstbaar aan de gemeente van Christus.

Contactpersoon

U kunt contact opnemen met de secretaris, de voorzitter, of een van de andere kerkrentmeesters.

Ouderling-kerkrentmeester
Ivo van Ark[2] [1]
(ook: Voorzitter college van kerkrentmeesters)
Sebastiaan Büchner[2] [1]
(ook: Secretaris college van kerkrentmeesters)
Nico Oosterom[2] [1]
Jaap Stapper[2] [1]
[1] Telefoonnummer is zichtbaar na inloggen.
[2] Adres is zichtbaar na inloggen.

kerkrentmeester
Sneep, Dhr. C.J. [2]
(ook: Penningmeester)
(ook: Kerkrentmeester)
Stevens, Dhr. P. [2] [1]
(ook: Kerkrentmeester)
Verweij, Dhr. M.D. [2] [1]
(ook: Kerkrentmeester)
Ark, Dhr. B.E. van[2] [1]
(ook: Voorzitter college van kerkrentmeesters)
(ook: Ouderling-kerkrentmeester)
Büchner, Dhr. S.M. [2] [1]
(ook: Secretaris college van kerkrentmeesters)
(ook: Ouderling-kerkrentmeester)
Oosterom, Dhr. A.N. [2] [1]
(ook: Ouderling-kerkrentmeester)
Stapper, Dhr. J. [2] [1]
(ook: Ouderling-kerkrentmeester)
[1] Telefoonnummer is zichtbaar na inloggen.
[2] Adres is zichtbaar na inloggen.