MenuKerkrentmeesters
Taak

Het College van Kerkrentmeesters Adventskerk heeft als taak de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente voorzover niet van diaconale aard. Hun taak omvat het beheer van alle goederen, waarvan de gemeente eigenaar of bezitter is, zoals vermogen, gebouwen en pastorieën. Ook hebben de kerkrentmeesters het beheer over de kerkenraadarchieven en dragen ze zorg voor het bijhouden van de doop-, lidmaten- en trouwboeken alsmede het kerkelijk bevolkingsregister.

Verantwoordelijkheid

De ontvangen gelden moeten zodanig worden beheerd, dat de gemeente in staat is te voldoen aan de verplichtingen, die zij heeft jegens de predikantsplaatsen, alle aangestelde medewerkers en de Protestantse Kerk in haar geheel. De basis voor een financieel gezonde gemeente wordt in toenemende mate gevormd door het ‘levende’ geld, dat de gemeente bijeenbrengt in collecten, giften, legaten en de actie Kerkbalans. De kerkrentmeesters hebben een belangrijke taak op materieel gebied, maar moeten hun taak ook zien in het geestelijk licht als dienstbaar aan de gemeente van Christus.

Contactpersoon

U kunt contact opnemen met de secretaris, de voorzitter, of een van de andere kerkrentmeesters.

Ouderling-kerkrentmeester
Ivo van ArkLupinesingel 526[1]
(ook: Secretaris college van kerkrentmeesters)
Frans GodthelpPrinses Amaliahof 5[1]
(ook: Voorzitter college van kerkrentmeesters)
Jan Kees HoogendoornHazeveld 100172-240579
(ook: Algemeen adjunct college van kerkrentmeesters)
Nico OosteromCosta Ricastraat 15[1]
Christiaan SneepRenaissancelaan 66
(ook: Penningmeester)
Jaap StapperKortsteekterweg 52 A0627518703
[1] Telefoonnummer is zichtbaar na inloggen.

kerkrentmeester
Stevens, Dhr. P. Vijverstraat 5
(ook: Kerkrentmeester)
Wout, Dhr. S. van `tPaltrokmolen 60
(ook: Kerkrentmeester)
Ark, Dhr. B.E. vanLupinesingel 526[1]
(ook: Secretaris college van kerkrentmeesters)
(ook: Ouderling-kerkrentmeester)
Godthelp, Dhr. F. Prinses Amaliahof 5[1]
(ook: Voorzitter college van kerkrentmeesters)
(ook: Ouderling-kerkrentmeester)
Hoogendoorn, Dhr. J.P.C. Hazeveld 100172-240579
(ook: Algemeen adjunct college van kerkrentmeesters)
(ook: Ouderling-kerkrentmeester)
Oosterom, Dhr. A.N. Costa Ricastraat 15[1]
(ook: Ouderling-kerkrentmeester)
Sneep, Dhr. C. Renaissancelaan 66
(ook: Penningmeester)
(ook: Ouderling-kerkrentmeester)
Stapper, Dhr. J. Kortsteekterweg 52 A0627518703
(ook: Ouderling-kerkrentmeester)
[1] Telefoonnummer is zichtbaar na inloggen.