MenuPastoraat
Pastoraal contact

Op deze pagina leest u meer over de achtergronden van onze werkwijze. Snel contact leggen gaat het makkelijkst door in het menu op 'Contact' te klikken: Pastoraal contact.

Indeling

Voor het pastoraal contact is er een verdeling gemaakt zodat predikanten en/of pastoraal werker ieder voor een deel van de wijk aanspreekpunt zijn. De pastoraal werker is dat met name voor de mensen in verzorgingshuizen.
Verder op deze pagina vindt u een verwijzing naar een pagina waar u precies kunt zien wie de contactpersonen zijn voor uw adres.

Vele handen maken licht werk

Nu is het zo dat de predikanten en de pastoraal medewerkster niet alle pastorale werkzaamheden alleen kunnen verrichten. Zij worden hierin bijgestaan door een groot aantal ouderlingen, diakenen, bezoekmedewerkers en medewerksters van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD).

Uw contactpunt

Op de site treft u hier een volledig overzicht (op straatnaam gesorteerd) aan van alle straten met daarbij de naam van de predikant, maar ook van ouderlingen en diakenen en HVD`sters. U kunt eenvoudig een van hen rechtstreeks te benaderen, als u bijvoorbeeld een gesprek wilt hebben, of als het gaat om meldingen van ziekte, overlijden enz.

Leeftijdsgrens

Binnen het pastoraat wordt ook met ouderlingen voor het ouderenpastoraat gewerkt. De leeftijdsgrens hiervoor is bij 65 jaar gelegd. Voor alle alleenstaande gemeenteleden vanaf 65 jaar geldt dus, dat u, wanneer u een ouderling wilt spreken, met de ouderling of bezoekmedewerker voor het ouderenpastoraat binnen uw sectie contact opneemt. Voor echtparen geldt dit, als beide partners 65 jaar of ouder zijn

Contactgegevens Predikanten

Predikant
Vonhof, Ds. J.W.C. Bergmolen 79 tel. 491914


Contactgegevens Bijstand Pastoraat

Bijstand in het pastoraat
Bregman, Mw. J. Groeneweg 56(06) 401 215 74
Jonge, Ds. R.H.M. deLeliestraat 118071-3628288

Bezoek nieuw ingekomenen

Mensen die zich nieuw in de wijk hebben gevestigd worden voor een eerste (korte) kennismaking bezocht door:

Bezoek nieuw ingekomenen
Alie van Staalduinen-HenryJunostraat 25tel. 438186

Bezoekmedewerkers

De bezoekmedewerkers vullen de pastorale ondersteuning aan.

Bezoekmedewerker
Frank van den AkkerGroningenstraat 5606-12831141
(ook: Koster)
Jan BalsGouwsluisseweg 92(06) 504 062 68
Albert HoogendijkPapiermolen 49 tel. 495452
Harmien Stevens-Het LamVijverstraat 5(0172) 424190

Hervormde Vrouwendienst (HVD)

De HVD levert een belangrijke bijdrage aan het pastoraat binnen de wijk. Alle HVD-sters maken deel uit van de diverse sectieteams. Voor een compleet overzicht van alle HVD-sters en de secties, waarin zij werkzaam zijn verwijzen we naar de sectie-indeling.