MenuKerkdiensten
Waar en wanneer?

Iedere zondag komt onze gemeente samen in de Adventskerk. Elke week is er ’s morgens een dienst: van mei t/m september om 9.30 uur, van oktober t/m april om 10.00 uur. Om de week – met uitzondering van de zomermaanden – is er een avonddienst, die meestal om 18.30 uur begint. Zie het overzicht op de startpagina voor de actuele gegevens.

Lees ook...

Als je/u nieuw bent op de site en u op zoek bent naar informatie over het geloof, of over de manier waarop je als `buitenstaander` contact kunt maken met de kerk, klik dan op onderstaande verwijzing:

Een vreugdevol samenzijn

Zondagse erediensten van de gemeente zijn een vreugdevol en speciaal gebeuren. Het is goed om met medegelovigen samen te kunnen komen om te zingen, te bidden en te luisteren naar Gods` woord! Maar buiten deze "gewone" erediensten, zijn er ook diensten, waaraan een speciaal karakter verleend wordt. Zo zijn er doopdiensten, de Bloemen- en Oogstdienst, gezinsdiensten en de dienst van School en Kerk. Kenmerkend voor deze diensten is, dat de gemeente (jong en oud) actief betrokken wordt, hetzij bij de voorbereiding, hetzij bij de dienst zelf. Al deze bijzondere diensten zijn morgendiensten. Hieronder een (muzikale) impressie van een gezinsdienst... Die geheel in stijl eindigt met orgelspel van de kleinsten in de gemeente.


Andere impressies vindt u in dit overzicht.

Ontmoeting

Naast de ontmoeting met God vinden we ook de ontmoeting met elkaar belangrijk. Daarom is er regelmatig na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of limonade.

Avonddiensten

De avonddiensten kennen een wat grotere variatie. Naast de ‘gewone’ diensten zijn er o.a. zangdiensten, jongerendiensten, evensongs en cantatediensten.

Gezamenlijke diensten
Een aantal diensten wordt georganiseerd in samenwerking met de Maranathakerk. Dat geldt o.a. voor de vieringen op Biddag en Dankdag (beide in de Maranathakerk), de kerstnachtdienst (in de Adventskerk), en de vieringen in de Stille Week (maandag t/m woensdag, in de Maranathakerk).
Op Witte Donderdag wordt een Avondmaalsviering in de Maranathakerk gehouden. Op Goede Vrijdag is er een Avondmaalsviering in de Adventskerk en een sobere viering in de Maranathakerk.

Overige gezamenlijke diensten

Buiten de diensten op de zondag, worden er in de Stille Week op maandag- t/m woensdagavond gezamenlijke samenkomsten georganiseerd in de Maranathakerk. Daarna volgen we de eigen route met op Goede Vrijdag een Avondmaalsviering in de Adventskerk. Daarnaast vinden er vieringen plaats in de Maranathakerk op de Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Viering Heilig Avondmaal

Onze gemeente viert de Maaltijd van de Heer op vier zondagen verspreid door het jaar, zowel ’s morgens als ’s avonds, en op Goede Vrijdag. In de morgendiensten vindt de viering lopend plaats: de gemeente komt naar voren om daar brood en wijn te ontvangen. ’s Avonds en op Goede Vrijdag vindt de viering aan tafel plaats.

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

Tijdens de kerkdiensten wordt voor bijbellezingen meestal gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Op de liederenborden in de kerk staan ook de lezingen vermeld, zodat u die kunt opzoeken, wanneer u wilt meelezen.

Liedboek (2013)

In de kerkdiensten wordt gezongen uit het ‘nieuwe liedboek’: Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk (2013). Er liggen een aantal exemplaren voor gasten in de ontmoetingsruimte. In de morgendiensten wordt ook een kinderlied gezongen uit onze eigen liedbundel. Die bundel krijgt u bij binnenkomst aangereikt, en kunt u na de dienst achterlaten in de ontmoetingsruimte.

Kinderen en jongeren

Tijdens alle morgendiensten is er oppas aanwezig voor de allerkleinsten, en is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Eenmaal per twee weken is er de 12+-groep voor de jongeren van 12 tot 15 jaar. Meer informatie over deze activiteiten vindt u in het menu onder ‘Jeugd’. Op de startpagina kunt u zien welke activiteiten er op een bepaalde zondag zijn, door op de betreffende dienst te klikken.

Autodienst

Voor diegenen die slecht ter been zijn en toch de kerkdiensten willen bezoeken, is er een autodienst beschikbaar. Ook hierover vindt u meer informatie op deze site, onder ‘Praktisch’.

Thuis meeleven via de Draadomroep

Alle kerkdiensten worden uitgezonden door onze draadomroep. Op deze manier kunnen ook gemeenteleden die langdurig aan huis gebonden zijn, de vieringen meemaken en deel blijven uitmaken van de gemeente. Voor meer informatie, zie onder ‘Praktisch’.