MenuKerkdiensten
Waar en wanneer?

Iedere zondag is er gelegenheid voor onze gemeente om samen te komen in de Adventskerk, en wel `s morgens en op ongeveer de helft van de zondagen ook `s avonds. Van mei t/m september beginnen de morgendiensten om 9.30 uur, in de rest van het jaar om 10.00 uur. De avonddiensten vinden - met uitzondering van de zomermaanden - tweewekelijks plaats en beginnen om 18.30 uur.

Lees ook...

Als je/u nieuw bent op de site en u op zoek bent naar informatie over het geloof, of over de manier waarop je als `buitenstaander` contact kunt maken met de kerk, klik dan op onderstaande verwijzing:

Een vreugdevol samenzijn

Zondagse erediensten van de gemeente zijn een vreugdevol en speciaal gebeuren. Het is goed om met medegelovigen samen te kunnen komen om te zingen, te bidden en te luisteren naar Gods` woord! Maar buiten deze "gewone" erediensten, zijn er ook diensten, waaraan een speciaal karakter verleend wordt. Zo zijn er doopdiensten, de Bloemen- en Oogstdienst, gezinsdiensten en de dienst van School en Kerk. Kenmerkend voor deze diensten is, dat de gemeente (jong en oud) actief betrokken wordt, hetzij bij de voorbereiding, hetzij bij de dienst zelf. Al deze bijzondere diensten zijn morgendiensten. Hieronder een (muzikale) impressie van een gezinsdienst... Die geheel in stijl eindigt met orgelspel van de kleinsten in de gemeente.


Andere impressies vindt u in dit overzicht.

Ontmoeting

Tevens is het een goede gewoonte geworden om regelmatig na afloop van een dienst elkaar te kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee of een glas limonade.

Avonddiensten

De avonddiensten kennen een wat grotere variatie. Naast de ‘gewone’ diensten zijn er Zangdiensten, Jongeren- en Cantatediensten. Daarnaast wordt vier maal per jaar een (aangepaste) kerkdienst georganiseerd met en voor mensen met een verstandelijke handicap. Dit laatste type dienst begint om 16.30 uur.

Overige gezamenlijke diensten

Buiten de diensten op de zondag, worden er in de Stille Week iedere avond samenkomsten georganiseerd in de Maranathakerk (maandag t/m woensdag). Op Witte Donderdag wordt een Avondmaalsviering in de Maranathakerk gehouden. Op Goede Vrijdag is er een Avondmaalsviering in de Adventskerk en een sobere viering in de Maranathakerk. Daarnaast vinden er vieringen
plaats in de Maranathakerk op de Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Viering Heilig Avondmaal

Buiten de viering van het Heilig Avondmaal tijdens de Stille Week (Goede Vrijdag), wordt op nog op vier andere zondagen (zowel 's morgens als 's avonds) gedurende het jaar door onze gemeente de Maaltijd van de Heer gevierd. In de morgendiensten vindt de viering lopend plaats, doordat de gemeente naar het liturgisch centrum komt om daar brood en wijn te ontvangen.
's Avonds en op Goede Vrijdag vindt de viering altijd aan tafel plaats.

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

Tijdens de kerkdiensten wordt voor bijbellezingen meestal gebruik gemaakt van de NBV. De te lezen bijbelgedeelten worden getoond op de mededelingenborden in de kerk, zodat deze van tevoren opgezocht kunnen worden, wanneer u wilt meelezen.

Liedboek

Bij de kerkdiensten wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken. Er liggen een aantal exemplaren voor algemeen gebruik in de Ontmoetingsruimte. In de morgendiensten wordt ook een kinderlied gezongen uit de bundel `Kinderen Zingen Samen`. Die bundel is in de kerk beschikbaar en wordt daar ook weer achtergelaten.

Kinderen en jongeren

Tijdens alle morgendiensten is er oppas aanwezig voor de allerkleinsten, en wordt tijdens de dienst een Kindernevendienst gehouden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Eenmaal per twee weken is er de 12+-groep voor jongeren van 12 tot 15 jaar. Over deze activiteiten treft u op website meer informatie aan. U ziet op de startpagina welke voorzieningen er de komende zondag zijn door op de dienst te klikken. Ook kunt u onder 'Jeugd' het gedeelte over de oppasdienst, de kindernevendienst en 12+ lezen.

Autodienst

Voor diegenen, die slecht ter been zijn en toch de kerkdiensten willen bezoeken is er een autodienst beschikbaar. Ook hierover vindt u nadere informatie op de site.

Thuis meeleven via de Draadomroep

Alle kerkdiensten worden uitgezonden door onze draadomroep, die ruim 150 aansluitingen heeft.
Op deze manier kunnen ook gemeenteleden die langdurig aan huis gebonden zijn, de vieringen meemaken en op deze wijze deel uit blijven maken van de gemeente.