MenuKerken rondom Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 10

Zondag 13 mei
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Drs. Joh. van Eijsden
Zondag 20 mei
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. J.W.C. Vonhof, Eerste Pinksterdag
18.30 uur Ds. J.G. Schenderling, muziek- en cultuurdienst


Vieren en Doen
Kerkdiensten. We zingen zondag 13 mei met de kinderen lied 11 - 'Dank U voor de wond'ren die gebeuren' uit de kinderbundel. We zingen zondag 20 mei met de kinderen lied 3 - 'Zing alle dagen een lied voor de Heer' uit de kinderbundel.
Giften. Ds. Schenderling ontving een gift van 50 euro voor de Kinderbijbels voor China en een gift van 200 euro voor het algemene kerkenwerk. Heel hartelijk dank voor deze bijzondere giften!. De heer Geerlof ontving deze week twee giften van 50 euro voor het onderhoud van de kerk en van het orgel.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw de Rijk ontving 0,70 euro. Mevrouw Hoogerwerf ontving 10 euro. Hartelijk dank. .
Pinksteren in de kunst. Op Eerste Pinksterdag is er in de Adventskerk een dienst rond het thema: Pinksteren in de kunst. Veel schilders hebben geprobeerd het Pinkstergebeuren in beeld weer te geven. In deze dienst laten we ons inspireren door de Grieks-Spaanse schilder El Greco. Ds. Schenderling zal uitleg geven bij diens beroemde werk ‘Pentecostés’ (Pinksteren). Organist Simon Stelling zal tijdens de dienst variaties van verschillende componisten over het thema ‘Veni Creator Spiritus’ (Kom Schepper Geest) ten gehore brengen. En daarnaast is er natuurlijk ruimte voor samenzang. De dienst op zondag 20 mei begint om 18.30 uur. Iedereen is van harte welkom.
Agenda.
Maandag 14 mei
20:00 uur: Vergadering Groot Moderamen, Adventskerk.
Donderdag 17 mei
20:00 uur: C.G.K. Adventus repeteert in de Adventskerk, Alphen aan Rijn.
Dinsdag 22 mei
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
20:00 uur: Kring Lopend Vuur, Polderpeil 494. Kring Lopend Vuur bij Sonja en Rijk Huisman, Polderpeil 494. Astrid Stapper bereidt de avond voor aan de hand van hoofdstuk 9 (psalm 121 e.v.) van het boekje ‘Psalmen beter begrijpen’ van Niels de Jong. Wilt u zich ook bij de kring aansluiten of een avond meedraaien? U bent altijd van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte van Tol, telefoonnummer 06 – 30 49 27 94.
Woensdag 23 mei
20:00 uur: Gemeenteavond, Adventskerk.
Donderdag 24 mei
20:00 uur: C.G.K. Adventus repeteert in de Adventskerk, Alphen aan Rijn.
Vrijdag 25 mei
20:15 uur: Wensconcert door Simon Stelling op het Steinmeyer-orgel . Geliefd concert volledig samengesteld op basis van verzoeken door bezoekers. Tevens laatste concert uit de cyclus van de orgelcommissie. Toegang 7,-- Het volledige programma vindt u op www.orgelcommissiealphen.nl
Zaterdag 26 mei
09:00 uur: Vrienden Fietstocht!, Alphen aan den Rijn. Op de fiets van kerk naar kerk op zaterdag 26 mei! Fiets mee vanaf de Adventskerk in Alphen aan den Rijn naar de Nieuwe Badkapel in Scheveningen. Bezoek beide kerken en ontdek de overeenkomsten in architectuur en bouwstijl. Meer info op: www.vriendenvandeadventskerk.infoOmzien naar elkaar

Bloemen. Jubileum. Op 5 mei hebben dhr. J.H. van Ooij en mevr. C. van Ooij-van Luling (van Lennepstraat 41, 2406 AW) hun 40-jarig huwelijksjubileum gevierd. Op 9 mei hebben dhr. J.W. van Gaalen en mevr. L. van Gaalen-Vonk (Pr. Hendrikstraat 18-A, 2405 XM) hun 55-jarig huwelijksjubileum mogen vieren. En op 22 mei zullen dhr. J.A. Henry en mevr. E.J. Henry-Beunder (Toussaintstraat 44, 2406 XP) gedenken dat ze 50 jaar geleden getrouwd zijn. We willen deze echtparen namens de gemeente van harte feliciteren met dit jubileum en Gods zegen toewensen voor de toekomst.
Inloopochtend. De eerstvolgende inloopochtend staat in de agenda voor dinsdag 22 mei. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. De pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!


Bestuur & beleid
Gemeenteavond 23 mei. Op woensdag 23 mei houden we een gemeenteavond. De kerkenraad wil u dan graag bijpraten over de komende vacaturetijd en met u van gedachten wisselen over de toekomst. Om de vacaturetijd te overbruggen regelt de kerkenraad tijdelijke vervanging voor allerlei grote en kleine taken. Daarnaast heeft de kerkenraad uitgebreid gesproken over de toekomst. Met wat voor pastorale formatie kunnen en willen we de komende jaren verder? Belangrijke beslissingen, waarvoor we de tijd hebben genomen. Ondertussen treffen we ook voorbereidingen voor het beroepingswerk. En hoe blijven we als kerkenraad het beste functioneren, wanneer het steeds lastiger blijkt om ambtsdragers te vinden? Kortom, er is veel gaande dat we met u willen delen en waarover we uw mening willen horen! We hopen velen van u te ontmoeten op 23 mei om 20:00 uur in de Adventskerk. Hella Verweij, scriba.
Pastoraal werker mw. Janneke Bregman. Op maandag 23 april moest de kerkenraad een moeilijk besluit nemen over de aanstelling van mevrouw Bregman, van wie het contract dit najaar afloopt. Helaas hebben we moeten besluiten haar geen nieuw contract te geven. Dat heeft niets te maken met haar functioneren, maar enkel met de regels en wetten waaraan wij gebonden zijn. Eind 2015 had de kerkenraad besloten om een pastoraal werker voor het ouderenpastoraat te benoemen voor een periode van drie jaar (2016-2019). Dat is begin 2016 zo aan de gemeente meegedeeld. Daarbij gingen we ervan uit dat het mogelijk was om iemand een tijdelijk contract voor drie jaar te bieden. Helaas ontdekten we kort daarna dat dit niet kon: de wet bepaalt dat een tijdelijke aanstelling maximaal twee jaar mag duren. Als iemand langer dan twee jaar een tijdelijk contract heeft, krijgt hij of zij automatisch een vaste aanstelling. In de sollicitatiegesprekken met mevrouw Bregman hebben we dan ook aangegeven dat het in principe om een periode van twee jaar zou gaan. Dit najaar loopt mevrouw Bregmans tweede jaarcontract af. Als kerkenraad zijn we heel blij met haar werk, we weten dat zij het met plezier doet en dat zij door de gemeente zeer gewaardeerd wordt. Toch hebben we moeten besluiten om haar geen nieuw contract te geven, omdat dat een vaste aanstelling zou betekenen. En wanneer mevrouw Bregman bij ons in vaste dienst zou zijn, ook al is het maar parttime, wordt het voor onze gemeente nagenoeg onmogelijk om nog twee predikanten te beroepen, na het vertrek van ds. Schenderling en ds. Vonhof. Daarvoor zal de PKN ons namelijk geen toestemming verlenen. De kerkenraad is van mening dat onze gemeente twee predikanten nodig heeft. En dus is het onvermijdelijke gevolg dat we, tot onze grote spijt, dit najaar afscheid moeten nemen van mevrouw Bregman. Op de gemeenteavond van 23 mei zal de kerkenraad u uitgebreider informeren over deze keuzes, en over onze visie op de invulling van de predikantsvacatures. Hella Verweij, scriba.