MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 11

Zondag 24 mei
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. L. van Rikxoort, Alleen via Studio Alphen
of online te volgen

Zondag 31 mei
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J.W. van den Berg, Eerste Pinksterdag
Alleen via Studio Alphen
of online te volgenVieren en Doen
Kerkdiensten. De diensten van 24 en 31 mei zijn gezamenlijke diensten vanuit de Maranathakerk; hierbij is geen gemeente aanwezig. U kunt meevieren via YouTube (zie www.adventskerk.info), www.kerkomroep.nl (zoek op Maranathakerk), of het televisiekanaal van Studio Alphen. De draadomroep zendt alle diensten uit via het kanaal van de Adventskerk (kanaal 1).
Kerkdiensten juni/juli. Binnenkort mogen we weer voorzichtig beginnen met het houden van kerkdiensten – onder het voorbehoud dat de versoepeling van de corona-maatregelen inderdaad doorgaat. Daar zijn we dankbaar voor, want we missen onze kerk, onze diensten en elkaar! Maar voordat het zover is, moet er heel veel geregeld worden: protocollen en plannen, een anderhalvemeter-inrichting van de kerkzaal, digitale middelen zodat u ook vanuit huis de dienst kunt volgen, een goede regeling om te zorgen dat er maximaal 100 aanwezigen zijn… etc. Daarom willen we graag t/m zondag 28 juni gezamenlijke diensten vanuit de Maranathakerk blijven houden. De Adventskerk blijft die maand nog dicht. Op zondag 5 juli hopen we dan de eerste dienst in de Adventskerk te hebben. We laten u zo spoedig mogelijk weten hoe dat in de praktijk allemaal in z’n werk zal gaan. Het zullen voorlopig nog geen ‘normale’ diensten zijn, maar toch: heel fijn dat dit straks weer kan! Hella Verweij, scriba.
Giften. Via verschillende wegen komt er collectegeld binnen voor de online-diensten in deze corona-tijd. Hartelijk dank hiervoor. Ds. De Jonge ontving 100 euro, fifty-fifty verdeeld over de kerk en de diaconie. Hartelijk dank.
Giften HVD.
Agenda.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 10 mei gingen de bloemen met een felicitatie van de gemeente naar dhr. en mevr. Oostrom-Schouten, Uranusstraat 146, en met een hartelijke groet naar mw. A. Vermaak, Dr. A.D. Sacharovlaan 39. Op zondag 17 mei gingen de bloemen met een hartelijke groet naar dhr. H. van der Nagel, Stellingmolen 85, en mw. C. Griffioen, Javastraat 10.
Pastoraat ds. Leo van Rikxoort. We zijn geschokt nu Roelf Kloppenborg is overleden. We denken aan en bidden voor Annelies, Emma en Ralph, de ouders en de schoonouders van Roelf, aan familie en vrienden. Ik verwijs verder naar wat ds. De Jonge erover schrijft en het bericht van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters. In de volgende uitgave van dit blad zal een ‘in memoriam’ worden opgenomen. Terwijl ik de kopij voor het kerkblad schrijf, krijg ik bericht dat mw. Adriana Maria Pont–le Clercq, die in verpleeghuis Oudshoorn verbleef, op 88-jarige leeftijd is overleden. We denken aan haar familie, in het bijzonder aan haar man, dhr. J. (Koos) Pont. In het volgende kerkblad zal ik er wat meer over schrijven. Overigens, ik merk dat het goed is om mensen te kennen. Vanavond, vrijdag de vijftiende, las ik op de nieuwsbrief van een eerdere gemeente die ik mocht dienen, een bericht van overlijden van een gemeentelid waarmee ik een bijzondere band had. Ik kon het niet laten om aan de huidige (ouderen)pastor van die gemeente iets te schrijven. Allerlei herinneringen kwamen zomaar, als vanzelf, bij me boven. En ik dacht: kon ik nu zelf die afscheidsdienst maar leiden.... Apart, misschien. Maar dan weet u een beetje hoe ik me voel. Dhr. A. Pont, Maasstraat 18, verblijft in het Erasmus MC in Rotterdam. Mw. R.J. van Beusekom–Groenheiden is met de fiets gevallen en zit nu met een hand in het gips. We denken aan u en ook aan degenen die hier niet genoemd willen worden. Veel sterkte gewenst en Gods nabijheid!
Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag, maar hebben wel alles met elkaar te maken. Voorafgaand aan Pasen kennen we de zgn. veertigdagentijd, voorafgaand aan Pinksteren de vijftigdagentijd. Pinksteren (Pentèkostè = vijftig) is de vijftigste dag van Pasen. Daarmee wordt de Paaskring afgesloten. Ik zou bijna zeggen: dan komen wij zélf weer of meer in het vizier. Van wat gebeurde op Golgotha zeggen we dat Jezus daar plaatsvervangend voor ons leed. De Messias doet èn is alles, wat Hij doet en is, is in onze plaats en ten behoeve van ons. Hij is Messias in onze plaats. Met Pinksteren wordt het anders. God de Heilige Geest handelt niet alleen in en aan ons, maar eigenlijk steeds met ons - dat wil zeggen: met ons samen. Hij getuigt niet alleen tot onze geest, maar ook mét onze geest. Hij komt niet alleen onze zwakheid te hulp, maar zucht in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom. 8: 26). Het is niet goed mogelijk te zeggen, dat de Geest in ons in onze plaats bidt, gelooft, belijdt of het goede doet. De Geest bekeert ons, maar zo, dat wij ons zelf bekeren. Het kenmerkende is, dat de Geest ons aan het werk zet. Niet alleen op Golgotha viel een beslissing, ook in het hart van de mens moet een beslissing vallen. Golgotha, het kruis, is de basis van mijn behoud. Zonder het kruis zou ik reddeloos verloren gaan. In de historie is dé beslissing gevallen, daar is het voor mij en zonder mij, in mijn plaats volbracht. Hij voor mij! Maar niet alleen in de geschiedenis is een beslissing gevallen, ook in het heden moet een beslissing vallen. En het is die beslissing die niet buiten mij omgaat. Hij voor mij, jazeker, maar nu ook ik/wij voor Hem! Die beslissing moet in mijzelf vallen. God heeft wel alles met die beslissing te maken, maar het is God de Heilige Geest, die mij dan niet buiten- maar insluit. Het is de Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! Dat is Pinksteren. Dat mogen we vieren. (Met dank aan A.A. van Ruler, wiens geschriften voor mij nog altijd bron van inspiratie – vrucht van Pinksteren! – zijn.)
Voor nu een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, in het bijzonder aan allen die het – om welke reden dan ook – moeilijk hebben. Ter bemoediging een couplet uit een lied van A.F. Troost: ‘Houd moed! Al gaat door duizend kuilen uw pad niet zó als gij het wilt, de Heer beschut wie bij Hem schuilen, Hij is uw rots, uw zon, uw schild.’ ds. Leo van Rikxoort
Pastoraat ds. De Jonge. Tom in de buurt heeft samen met het Rode Kruis vorige week een grootscheeps onderzoek gedaan naar de noden waar ouderen in Alphen mee zitten sinds de lockdown. Ook mijn vrouw ging met iemand van 2 tot 6 uur de deuren langs bij alle 80-plussers in de Castorstraat, Klepperman, Stoelmatter, Marketentster, Pegasusstraat enz. om naar hun welstand te vragen. Het viel haar op hoe positief vele ouderen hun ongemakken verdragen, en vooral dat zovelen vertelden dat hun kinderen of anderen voor hen de boodschappen doen. Moge die bereidheid om te ondersteunen nog lang aanhouden… Henk v.d. Nagel was een dag in het ziekenhuis voor een infectie en moest voor spoedeisende tandheelkundige hulp een paar keer naar Amsterdam. Mw. Houweling-Schellingerhout, nog op afdeling B1, is aan de beterende hand. Op Moederdag kon ze door het raam naar haar kinderen zwaaien en telefoneren. Roelf Kloppenborg werd 8 mei door een licht, twee dagen later door een zwaar herseninfarct getroffen. Een operatie in het LUMC kon hem niet redden. In het licht van Pasen weten we dat we dit tijdelijk leven niet mogen verabsoluteren, maar hoe onwerkelijk komt dit aan bij wie met hem verbonden waren: ineens geen man, geen vader, geen (schoon)zoon of broer meer. We denken aan Annelies en de kinderen, de fam. Kloppenborg-Kom, de fam. Molleman-Godthelp. Hoe lijkt het noodlot te kunnen toeslaan! Toch zegt Psalm 31: ‘Mijn tijden zijn in Uw hand.’ Ds. Van Rikxoort, die Roelf pas heeft herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester, zal de rouwdienst leiden.
Huwelijksjubileum. Dhr. R.A. van Driel Petri en mw. A. van Driel Petri–van der Lip zijn op 27 mei 25 jaar getrouwd. Hij, afkomstig uit Voorburg, werkt bij een tuincentrum in Aalsmeer, zij, een Woubrugse, heeft een verzorgende taak bij een hulpbehoevend iemand. Het wordt geen weekend in Wenen. Samen met de beide dochters en aanhang wordt er op bestelling thuis gedineerd. Mogen onder Gods zegen het zilveren paar nog lang voor elkaar en hun kinderen gespaard blijven. R.H.M. de Jonge
In Memoriam. Rie Vonk werd 7 mei 1935 geboren als oudste van een gezin dat woonde in de Hoorn. Een 2 jaar jonger broertje stierf op 5 jarige leeftijd, ook werd er nog een kindje doodgeboren, maar met 2 broers groeide ze op. Na de mulo ging Rie werken op kantoor bij De Vries-Lens, tot ze in 1961 trouwde met Jan Altona. Ds. Lefeber zegende hun huwelijk in met een tekst uit het verhaal van de Emmaüsgangers: ""Jezus ging binnen om bij hen te blijven". Vele jaren woonden ze in de Dorus Rijkersstraat, waar Corné en na 6 jaar Jeroen werden geboren en grootgebracht. Als een bezorgde, maar liefhebbende moeder konden zij altijd op haar rekenen. Buiten de deur gaf ze leiding aan meisjesclub "De Zonnenstraaltjes"in Bethel en vele jaren was ze secretaresse van HVD West. Haar man was 24 jaar huismeester van Rijnzate. Bij nacht en ontij moest hij erop uit om mankementen te verhelpen. Daarom genoten ze als gezin van de caravan op ‘De Maarnse Berg’. De kerkdiensten bezochten ze trouw op buurcamping ‘Het Grote Bos’. Toen Corné met Saskia hertrouwde en ze via Jeroens vrouw Marina oma werd, moest ze ontdekken dat dingen in het leven wel eens anders gaan dan je verwacht. Maar haar blijmoedig vertrouwen op de Heer hield stand, ook toen ze in 2005 weduwe werd. In 2008 betrok ze een aanleunwoning bij de Noorderbrink. Ze was creatief met poppen en kaarten en scrabbelde op vaste uren met haar vriendinnen. We verliezen in haar een trouw kerkgangster: tot 1998 in de Opstandingskerk, waar haar man hulpkoster was, daarna in de Adventskerk. Tot in januari j.l. haar kwaal van 3 jaar geleden weer bleek te zijn teruggekomen. Het was niet makkelijk om afscheid te nemen, maar ze wist tot Wie ze heenging. R.H.M. de Jonge
In Memoriam. Jans Pont werd 28 maart 1938 geboren als 6e en jongste kind in een hecht gezin dat woonde aan de Hoorn. Vooral de 13 jaar oudere zus Ans was degene aan wie ze zich optrok. Van de schoolbanken ging ze in diverse families de huishouding doen. In gebouw Jonathan leidde zij een meisjesclub samen met Co Bode (de latere mw. De Gans-Bode). Die haar broer Nico werd op 8 februari 1962 haar man, na een trouwdienst geleid door ds. Lefeber. In 1963 werd Nico geboren, in 1966 Corno (die tegenwoordig in Ierland woont), in 1969 Anneke. Toen haar man een autobedrijf ging runnen in de Foreestlaan, kwamen ze bij de zaak wonen. Maar ze was ook veel op het dorp bij allerlei activiteiten: koffie schenken in Rijnzate bijv. Nog steeds was ze actief in de HVD, al had ze toen ze 80 werd willen stoppen. Ze hield haar laatste adresjes nog graag aan. Toen haar man het wat rustiger aan ging doen, zijn ze er nog veel samen op uit geweest. In 1999 tobde ze met een cyste in het hoofd waarvoor ze een drain kreeg. In 2008 werd zij weduwe. Maar treuren lag niet in haar aard. Ze vroeg geen aandacht, ze gaf aandacht. Vanuit een blijmoedig geloof. Tot de coronasluiting was ze wekelijks in onze diensten en daarin vond ze steun. Ze had veel vrienden om de contacten mee te onderhouden. In 2014 betrok ze haar flat in de Juliana van Stolbergstraat. Jans Bode was sportief, ging elke week nog een paar keer zwemmen. Zelfs in de coronatijd ging ze elke dag een uurtje wandelen en tikte dan hier een daar op de ruiten om goede bekenden toe te wuiven. Toen kleinzoon Mike (die uit school altijd bij haar kwam eten) op 27 april jarig was, was ze het laatst in de familiekring. Op 2 mei werd ze thuis gevonden. Zonder ziekte of aftakeling was ze weggenomen. Iets waar ze mee rekende, dat het het haar kon gebeuren. "De Heer geeft het zijn beminden als in de slaap". R.H.M. de Jonge
Roelf Kloppenborg. Als kerkenraad zijn we aangeslagen door het bericht dat Roelf Kloppenborg ons is ontvallen. Roelf was iemand die plichtsgetrouw zijn verantwoordelijkheid nam in onze gemeente. Eind 2011 werd hij gevraagd als ouderling-kerkrentmeester, en dat lag hem: hij wilde praktisch bezig zijn in en voor de kerk. Geen vergaderman, niet iemand van veel woorden; hij dacht goed na, vormde zich een mening, en dan vooral doen en niet blijven praten. Vanuit zijn achtergrond als IT-specialist kon hij geduldig uitleg geven over koppelingen van bestanden, het digitaliseren van de agenda gekoppeld aan de verwarming in de kerk, enzovoort. Hij regelde de verhuur van de kerk en was contactpersoon van de alarmcentrale. Regelmatig moest hij ’s nachts naar de kerk omdat iemand vergeten was het alarm erop te zetten, of vanwege vals alarm; maar boos werd hij er niet om. Hij zorgde voor het ledenregistratiesysteem en onze ANBI-status, en nam ons mee in de nieuwe privacy-wetgeving. Als laatste praktische bijdrage luidde hij in deze coronatijd op woensdagavond de kerkklokken, als teken van hoop en troost. We zijn Roelf dankbaar voor wat hij voor ons en onze gemeente heeft betekend. Maar bovenal gaan we hem als persoon enorm missen. We wensen Annelies, Emma en Ralph, zijn ouders en schoonouders, familie en vrienden, veel sterkte en Gods zegen toe om dit grote verlies en verdriet te verwerken. Namens het college van kerkrentmeesters, Frans Godthelp; namens de kerkenraad, Aart Jan Bos.


Bestuur & beleid
Jaarrekening CKRM ter inzage. De jaarrekening van het CKRM ligt tot het eind van deze maand ter inzage. Als u de jaarrekening wilt inzien, wilt u dan mailen naar kerkrentmeesters@adventskerk.info, omdat inzien op het kerkelijk bureau op dit moment niet mogelijk is.