MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 9

Zondag 28 april
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J. Maasland
Zondag 5 mei
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. S. de Vries-Terpstra


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 28 april zingen we Kl 20 - ‘Jezus is de goede Herder’. Na elke dienst is er gelegenheid met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
Aanvangstijd. Let op, vanaf zondag 5 mei beginnen de diensten weer om 9:30 uur!
5 mei. Aan de dienst op 5 mei zal een koor meewerken, dat in de dagen voorafgaand aan deze dienst in Ter Aar verblijft. Dit koor, onder leiding van Jeroen de Haan, hoort bij Stichting Koninginnezang. Meer informatie daarover vindt u elders in dit kerkblad. We volgen in deze dienst de Lutherse liturgie en zullen vanaf tien minuten voor aanvang van de dienst twee liederen met elkaar oefenen. Het belooft een feestelijke dienst te worden, waarin ds. Sara de Vries voorgaat. Welkom!
Dauwtrappen. Het begint een traditie te worden: samen dauwtrappen om 7:30, voorafgaand aan de gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag! In deze dienst (die gehouden wordt in de Lichtkring) gaat ds. Pieter van der Ende voor, die als ambulant predikant aan de Lichtkring verbonden is. Elders in het kerkblad vindt u meer informatie over de wandeling, het ontbijt en de dienst.
Rekeningnummers collecten. Diaconie: NL10 ABNA 0892 4926 27; graag collectedoel vermelden. College van kerkrentmeesters (voor eredienst en pastoraat): NL78 RABO 0373 7150 13. Of gebruik de app Appostel.
Giften. Piet Geerlof ontving 20 euro voor de keuken en 10 euro voor de diaconie. Lia van ’t Wout ontving 20 euro voor de bloemengroet. Op zaterdag 6 april was de eerste kerkopenstelling. Totaal zat er 60,25 euro aan giften in de orgelpijp. Ds. De Vries-Terpstra ontving 100 euro voor het jeugdwerk. Mevr. Lilipaly-Westdijk ontving 10 euro voor de bloemengroet. Ineke van Butselaar ontving 20 euro voor de HVD. Ds. De Vries-Terpstra ontving 20 euro voor de keuken. Alle gevers hartelijk dank!
Giften HVD. Mevr. Molleman en mevr. Van Wieringen ontvingen beiden 10 euro. Hartelijk dank!
Agenda.
Donderdag 2 mei
20:00 uur: Adventskring, Irmen de Vries Bergmolen 79.
Zaterdag 4 mei
20:45 uur: Dodenherdenking concert met Cantabile, Adventskerk. Het Alphens Kamerkoor Cantabile zal samen met een sopraansoliste en zeven instrumentalisten o.l.v. Simon Stelling het Requiem van John Rutter uitvoeren. Een indrukwekkende compositie waarin iedereen droefheid en troost, hoop en verbondenheid zal ervaren, zeker ook op deze bijzondere dag in mei. Kaarten à €10 per stuk via www.ticketkantoor.nl/shop/4meiCantabile
Maandag 6 mei
20:00 uur: Vergadering Kleine Kerkenraad, Adventskerk.
Dinsdag 7 mei
10:00 uur: Koffieochtend voor iedereen, wees welkom!, Ontmoetingsruimte van de Adventskerk.
Woensdag 8 mei
19:30 uur: Gebedskring, Gedachtenis-nis.Omzien naar elkaar
De pastorale berichten en persoonlijke stukjes van de predikanten worden niet meer op de website getoond. Wilt u die toch lezen dan is een abonnement op het Kerkblad het advies. Informatie over de papieren en digitale versie vindt u hier: Kerkenrijnengouwe.nl

Privacy Onlangs hebben we in de kerkenraad gesproken over privacy-gevoelige informatie die op onze website staat. Denk bijvoorbeeld aan het In memoriam voor een overleden gemeentelid, en de tweewekelijkse gemeenteberichten uit het kerkblad. We willen graag zorgvuldig omgaan met de privacy van onze gemeenteleden. Tegelijkertijd willen we als gemeenteleden met elkaar kunnen meeleven. Die twee wensen staan soms op gespannen voet met elkaar: om lief en leed te delen, heb je immers elkaars namen en adressen nodig? Daarom noemen we die in het kerkblad, en bijvoorbeeld ook bij de afkondiging over de zondagse bloemen. Maar op de website moet toch de privacy het zwaarste wegen. Daarom heeft de kerkenraad besloten om de gemeenteberichten en de In memoriams niet langer op de website te publiceren. Voortaan verschijnen ze alleen nog in het kerkblad ? en in de Appostel-app. Kerkblad editie 6 - 13 maart 2024

Bestuur & beleid