MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 4

Zondag 16 februari
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J. Smit
Zondag 23 februari
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. R.H.M. de Jonge


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 16 februari zingen we Kl 28 - ‘God kent jou’. Zondag 23 februari komt de twaalfplus groep bij elkaar. We zingen Kl 35 - ‘Kijk es’.
Giften. De heer Sonneveld ontving € 5000 via de Stichting Vrienden van de Adventskerk, afkomstig uit een nalatenschap van een gemeentelid en bestemd voor de restauratie van het orgel. De heer Sonneveld ontving € 2000 via Stichting Vrienden van de Adventskerk als gift uit dankbaarheid, bestemd voor de orgelpijpactie. . De heer Sonneveld ontving via de Stichting Vrienden van de Adventskerk een gift van € 500 bestemd voor de orgelpijpactie. Ans van der Vis ontving 10 euro voor het orgelfonds. Ds de Jonge ontving 20 euro en 2 x 10 euro voor de kerk, 20 euro t.v.b. bestemd voor de kerk, 20 euro t.v.b. bestemd voor de diaconie, 20 euro voor het orgelfonds en 20 euro t.v.b. bestemd voor noodhulp in Zimbabwe. Hartelijk dank.
Giften HVD.
Lezing ‘Het gebed’. Dinsdag 25 februari, 20.00 uur in de Adventskerk. Spreker is dr. W.M. de Bruin uit Bleiswijk. Het verhaal gaat dat Albert Einstein eens een student op bezoek kreeg die graag bij de beroemde wetenschapper wilde promoveren. Hij wist echter niet waarover zijn proefschrift zou moeten gaan. Albert Einstein had wel een idee: ‘Doe het maar over het gebed.’ Bidden… het blijft een wonderlijke, mooie, maar vaak ook moeilijke bezigheid. De drukte van het leven en het moderne levensgevoel zetten het gebed onder druk. Niet alleen mensen buiten de kerk hebben daar last van. Op deze avond denken we hier samen over na. We leren van inzichten van de Amerikaanse schrijver Philip Yancey en de Nederlandse theoloog Gerrit Immink. Ook de Bijbel, het boek van gebeden bij uitstek, gaat open. Samen hopen we erdoor bemoedigd en aangemoedigd te worden tot een geregeld en goed gebedsleven. Iedereen is van harte welkom. Inloop vanaf 19.45 uur.
Inloopochtend. Op dinsdag 18 februari is er weer een inloopochtend. Vorige keer kon ik niet aanwezig zijn i.v.m. een andere bijeenkomst, maar de 18e hoop ik er weer bij te zijn. Kom ook! En neem, wat mij betreft, uw buurman of buurvrouw, vriend of vriendin, kerkelijk of niet-kerkelijk mee! Hoe meer zielen…
Bijbelkring. Op 19 februari a.s. is er weer een Bijbelkring (van 20.00 tot 21.30 uur) in de Adventskerk. Mocht u een idee over een onderwerp hebben, neem dan zo snel mogelijk contact met me op. Niet te moeilijk, want ik ben maar een eenvoudige dominee!
Groothuisbezoeken. Op dit moment zijn de volgende groothuisbezoeken / kennismakingsbijeenkomsten gepland:
– donderdag 20 februari om 11.00 uur voor de gemeenteleden in Westerhove;
– donderdag 20 februari om 20.00 uur voor de gemeenteleden uit sectie 113 (zie onder);
– woensdag 4 maart om 14.30 uur voor de gemeenteleden uit Kerk en Zanen (zie onder);
– donderdag 5 maart om 10.00 uur voor de gemeenteleden in de Magnoliaflat.
Weet u/je van harte welkom!
Groothuisbezoek Kerk en Zanen. Voor de gemeenteleden in Kerk en Zanen is er een groothuisbezoek op woensdagmiddag 4 maart, bij Hermien Minderman, Kopenhagensingel 3 (t.o. N.S. station). Inloop vanaf 14.15 uur, start om 14.30 uur. In de eerste plaats maken we kennis met ds. Van Rikxoort, maar natuurlijk ook met elkaar. Het thema is “Een goed gesprek… een goed verhaal”. Welk Bijbelverhaal, welke Bijbeltekst spreekt u bijzonder aan en welk verhaal vindt u juist moeilijk? Vervolgens is er ruimte voor uw persoonlijke verhaal aan de hand van een van huis meegebracht voorwerp dat met kerk/geloof te maken heeft. Ook kunnen we met elkaar nadenken over de toekomst van onze gemeente: wat vindt u belangrijk, wat verwacht u van de Adventskerk, wat gaat er goed en wat kan er beter? Graag vooraf aanmelden bij Frank van den Akker, tel. 06 1283 1141 of fvda@ziggo.nl. Als er veel aanmeldingen zijn, organiseren we nog een bijeenkomst. Dus laat van u horen, ook als u verhinderd bent! Woont u niet in Kerk en Zanen maar wilt u graag aansluiten, dan is dat geen probleem.
75 jaar bevrijding. De Commissie Openstelling Adventskerk start het seizoen op 4 april. Wij willen dan een kleine tentoonstelling houden van gebeurtenissen en foto’s uit de Tweede Wereldoorlog en eventueel ook extra aandacht geven aan de Adventskerk, toen nog de Grote Kerk genoemd. Heeft u foto’s uit de oorlog, of leuke verhalen uit/over de oorlog in Alphen, mail dan a.u.b. naar jbhlefeber@hotmail.com, of benader mij in de kerk. Hans Lefeber.
Groothuisbezoek sectie 113. Voor alle gemeenteleden uit de Prins Hendrikstraat, Hazeveld, Van Dijkstraat, Conradstraat, Torenstraat, Jan van Henegouwenstraat, IJsselstraat, Lekstraat, Maasstraat en Waalstraat is er een groothuisbezoek / kennismakingsavond op woensdag 20 februari, bij fam. Hoogendoorn, Hazeveld 10. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur. Het programma is hetzelfde als voor Kerk en Zanen. Wilt u zich voor deze avond aanmelden bij Piet Geerlof: tel. 426473 of 06-22608793, of pietgeerlof@kpnmail.nl. Wees welkom!
Agenda.
Dinsdag 18 februari
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte
Woensdag 19 februari
20:00 uur: Bijbelkring, AdventskerkOmzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 2 februari gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar mevr. H. Bos-Griffioen, Flevolandstraat 45, en dhr. J. de Groot, Valeriusplein 336. Op zondag 9 februari gingen de bloemen met een groet naar de familie De Bruijn-Bloos, Bosparkweg 105, en met een felicitatie naar dhr. en mevr. Bout-van der Velden, Stellingmolen 40.Pastoraat ds. De Jonge. In november vierde het Chr. Lyceum in Leiden, thans het Dr. W.A. Visser ’t Hooftlyceum, het 100-jarig bestaan met een grootse reünie. Daar ontmoette ik de pianiste Dorothée van Wijhe, die ik 50 jaar niet gezien had. Als klassieke muziekliefhebber organiseerde ik destijds een aantal jaren het muziekconcours, waar zij meermalen de wisselbeker won. Ik kon haar vertellen dat ik nog steeds pastoraal werk doe in Alphen. Wat zij niet wist, is dat haar vader, architect ir. E.H. van Wijhe, in 1974 verantwoordelijk was voor de herinrichting van onze Adventskerk na het uitbreken van de zij-galerijen. Ach, pa had zoveel klussen onder handen gehad. Ik vond het leuk het haar te vertellen… Dhr. J. Worbst mocht 21-1 na zijn operatieve ingreep in Leiderdorp meteen naar huis en maakt het goed. Mw. N. Blom-Oudshoorn mocht na een verblijf van 5 weken op de Brug ook weer thuiskomen. Dhr. J. de Groot heeft tot 17 februari specialistische thuishulp, zodat hij bij zijn vrouw kan zijn. We wensen hem een voortgaand herstel. Mw. Tuinenburg-Spannemaker heeft vanuit de Haagse Stromenhof in Rietveld een plaats gekregen. Ze loopt weer achter een rollator. Mw. Plugge-Knufman mag 8 februari van de Brug thuiskomen, nu haar arm en bekkenbreuk zijn hersteld. Na 7 weken is ze dan weer bij haar man. Mw. G. Koren-Koenekoop mag terugzien op een geslaagde heupoperatie. Zij is nu aan het revalideren op De Brug. Ook de thuis verblijvende zieken Gods zegen en nabijheid toegewenst. Mw. M. de Leeuw-Roggeveen is op 7 februari overleden op de leeftijd van 84 jaar. De begrafenis is op vrijdag 14 februari op de Oosterbegraafplaats, voorafgegaan door een afscheidsbijeenkomst om 12.30u. Ons medeleven gaat uit naar haar beide zoons en de verdere familie.
Huwelijksjubilea. Op 8 februari waren dhr. J.H. Bout en mevr. M. Bout-van der Velden 40 jaar getrouwd. Dhr. Bout, opgegroeid in RK Rotterdam, is werkzaam geweest in het containertransport. In onze gemeente helpt hij als chauffeur van de autodienst. Irma is opgegroeid in het kachelinstallatiebedrijf van haar vader en heeft een taak in de HVD. We wensen hun een fijne viering met de drie kinderen en hun gezinnen. Op 11 februari waren dhr. T.A. van den Bos en mevr. H. v.d. Bos-van Velsen 55 jaar gehuwd. Hun weg ging soms door diepten heen, o.a. toen in 2006 hun 40-jarige zoon overleed. Dan gaat de belofte van zoveel jaar geleden extra spreken: “In goede en kwade dagen; in rijkdom en armoede, ziekte engezondheid.” Beide echtparen namens ons allen van harte gefeliciteerd. R.H.M. de Jonge
Geboren. Op zondag 2 februari is geboren Dirk Cornelis Benjamin, zoon van Dirk Jan en Elise Luijendijk-van Etten (Kraagroos 24, 2761 JS Zevenhuizen). Zij noemen hem Benjamin. Wij feliciteren Elise en Dirk Jan en hun familie van harte met de geboorte van Benjamin, en wensen hun Gods zegen toe!
Pastoraat ds. Van Rikxoort. Ik ben begonnen zo her en der wat bezoekjes te brengen aan (vooral de wat oudere) gemeenteleden. Daarvoor heb ik van ds. De Jonge een lijst gekregen met namen en adressen, als een soort ‘startdocument’. Overigens: ik volg die lijst niet ‘slaafs’. De telefoonnummers heb ik meestal niet. Daarom kan het zijn dat ik zomaar onverwacht bij u aanbel. Komt het niet uit? Eerlijk zeggen, dan maken we een afspraak. En stelt u, om welke reden dan ook, er prijs op dat ik u een bezoek breng, dan mag u me dat gerust laten weten. Dat kan door het te zeggen als we elkaar in de kerk tegenkomen, maar ook via de telefoon, e-mail of Messenger. Schroom niet contact met mij op te nemen! Zr. A.C. van Wieringen-van Vliet was opgenomen in het ziekenhuis te Leiderdorp. Ze moest ‘van ver komen’, maar is nu gelukkig weer thuis. We wensen haar veel kracht en steun van Boven!
Om over na te denken. ‘Jezelf een kind van God noemen is één ding. Een kind van God genoemd worden door degenen die naar jouw leven kijken, is het totaalplaatje.’ (Max Lucado)
Tot slot. Een hartelijke groet voor u en jullie allemaal. In Christus verbonden, ds. Leo van Rikxoort


Bestuur & beleid
Nieuwe ambtsdragers. In november deden we een dringende oproep: ambtsdragers gezocht. Met vreugde kunnen we nu melden dat zeven gemeenteleden bereid zijn om een ambt op zich te nemen: Jacqueline Catsburg-Metzger (Sint Jorisstraat 41), Reza Lilipaly (Augustijnenlaan 27) en Maikel Wirht (W. Druckerstraat 7) worden diaken; Christiaan Sneep (Renaissancelaan 66) wordt ouderling-kerkrentmeester, en penningmeester van het college van kerkrentmeesters; Astrid Pont-Hesseling (Zaalbergstraat 7), Hendrik Jan Catsburg (Sint Jorisstraat 41) en Dirk Kroon (Zaalbergstraat 15) worden ouderling. We zijn dankbaar dat zij zich op deze manier willen inzetten voor de gemeente! Mocht u bezwaar hebben tegen hun bevestiging, meld dit dan voor 21 februari schriftelijk aan de scriba. Als er geen bezwaren zijn, worden zij op zondag 1 maart bevestigd. Herbevestigd worden dan: diaken Jeroen van den Hoven; ouderlingen-kerkrentmeester Jan Kees Hoogendoorn en Roelf Kloppenborg; jeugdouderling Heleen Stigter-Verschuur; ouderlingen Reinder Koornstra en Hella Verweij-Willering. Ouderling-kerkrentmeester Jaap Stapper zal op een ander moment worden herbevestigd. Hiermee zijn nog niet alle vacatures in de kerkenraad vervuld; op het moment van schrijven zoeken we met name nog jeugdouderlingen en één diaken. Weet u iemand die daarvoor in aanmerking zou komen? We horen het graag! Hella Verweij, scriba.