MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 7

Zondag 29 maart
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Kerkdienst online

Vanuit Maranathakerk
gezamenlijke dienst
uitgezonden via Studio Alphen

,

Ds. J. van den Berg


Zondag 5 april
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Kerkdienst online

Vanuit Maranathakerk
gezamenlijke dienst
uitgezonden via Studio Alphen

,

Ds. L. van Rikxoort


PalmzondagVieren en Doen
Kerkdiensten. Vanwege het coronavirus zijn er deze weken geen kerkdiensten in de Adventskerk. In de Maranathakerk houden we gezamenlijke diensten waarbij geen gemeente aanwezig is. Deze diensten worden – in elk geval t/m 5 april – rechtstreeks uitgezonden op het televisiekanaal van Studio Alphen. Terugkijken en -luisteren kan via www.kerkomroep.nl (zoek op Maranathakerk), maar tijdens de live-uitzending is de capaciteit van die website beperkt, zeker wat betreft het aantal kijkers. We raden u dus aan om op zondagmorgen de dienst mee te vieren via de tv! Onze draadomroep zendt ze uit via het gewone kanaal van de Adventskerk (kanaal 1). Op het moment van schrijven is niet bekend hoe het verder gaat na 5 april. We verwachten dat het ook in de Stille Week en met Pasen nog niet mogelijk zal zijn om ‘fysieke’ kerkdiensten te houden, dus ook dan willen we gezamenlijke diensten uitzenden vanuit de Maranathakerk. Op maandag, dinsdag en woensdag is er een avondgebed. Op Witte Donderdag gaat ds. Van Rikxoort voor; in deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Op Goede Vrijdag gaat ds. Van den Berg (Maranathakerk) voor in een sobere dienst. Al deze diensten beginnen om 19:30 uur. Op Eerste Paasdag gaan dhr. Pastoor (Maranathakerk) en ds. Van Rikxoort samen voor. Uiteraard is alles onder voorbehoud! Wij volgen zorgvuldig de regelgeving van de overheid; mochten de maatregelen strenger worden, dan zullen we aanpassingen moeten doen of diensten laten vervallen. Op onze website vindt u altijd de meest actuele informatie, ook wat betreft de beste manier om de dienst te volgen, en de orde van dienst. We hopen dat het mogelijk blijft om zo toch elke zondag als gemeente bijeen te kunnen komen! En we zijn blij met de plezierige samenwerking met de Maranathakerk, die ons direct gastvrij hebben verwelkomd. Hella Verweij, scriba.
Giften. Dhr. Sonneveld ontving € 10 via de Vrienden van de Adventskerk voor de restauratie van het orgel. Mevr. A. Maaijen ontving € 10 voor de kerk bij het bezorgen van de bloemen. Mevr. Van de Leede ontving € 10 voor het orgel. Ds. Van Rikxoort ontving € 20 voor het orgelfonds. Ds. de Jonge ontving € 20 voor het onderhoud van de kerk. Hartelijk dank!
Giften HVD. Afgelopen weken ontvingen we de volgende giften: mw. Brouwer 2 keer € 5, mw. Molleman € 10. Hartelijk dank!
Kijk op de website!. In deze tijd is onze website (www.adventskerk.info) ons belangrijkste middel om snel informatie met u te delen. Kijk er dus alstublieft regelmatig op! En geef zo mogelijk ook belangrijke informatie door aan wie geen internet heeft. Op de site vindt u niet alleen actuele gegevens over de kerkdiensten, maar bijvoorbeeld ook materiaal van de kindernevendienst, bemoedigende muziek van Simon Stelling en een videobericht van ds. Van Rikxoort. Wilt u één keer per dag een seintje krijgen als er nieuwe berichten op de site staan? Schrijf u dan in via de button ‘Laatste nieuws’ onder aan de startpagina. Hella Verweij, scriba.
Agenda.
Maandag 30 maart
20:00 uur: Vergadering CKRM, Skype.
Zaterdag 4 april
13:30 uur: Liefde voor muziek. Liefde voor elkaar, Voor de Adventskerk.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 15 maart gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar mw. G. Koren-Koenekoop, Rhenanialaan 27 en met een hartelijke felicitatie naar fam. Wapenaar-van den Hazelkamp, Prins Hendrikstraat 70E. Op zondag 22 maart gingen de bloemen met een groet naar mw. A.E. van Vliet-Rietveld, Rosmolen 65, en met een hartelijke felicitatie naar fam. Hermans-Faber, Stationsplein 197.
Wat een toestand. Lieve mensen, ik had ’t me toch anders voorgesteld, mijn werk in Alphen. De wittebroodsweken waren voorbij en ik was aardig op dreef met het brengen van kennismakingsbezoeken. Prachtig vond ik het. We hadden ook een aantal bemoedigende groothuisbezoeken. In week 11 had ik mijn preek voor zondag 15 maart al geschreven. Over Judas, n.a.v. een vraag op de Bijbelkring. We hielden woensdag 11 maart de bidstond voor gewas en arbeid. Ja, toen kwam ook in het gebed – en dat was niet voor het eerst – het corona-virus nadrukkelijk ter sprake. Maar dat het zo’n impact op onze samenleving en op ons gemeente-zijn zou hebben, besefte ik toen nog niet. Noem het gerust naïef. Een dag later hielden we in de Adventskerk een afscheidsdienst. Een dierbaar gemeentelid was heengegaan en we plaatsten zijn leven in het licht van God, van Pasen, van de Levende. Mijn toga liet ik achter in de consistoriekamer. Een paar dagen later, zondag 15 maart, zou ik die er weer dragen. Maar het liep anders. Enfin, u weet hoe het is gegaan. Waar ik dankbaar voor ben, is dat we elkaar als gemeenten van de Maranathakerk en de Adventskerk gevonden hebben. Mooi ook, dat Studio Alphen de diensten uitzendt. Woensdagavond luidden de klokken als teken van hoop, troost en verbinding. In mijn beleving klonken ze anders dan anders. Op de videoboodschap die ik maakte kwamen veel reacties, evenals op de muziek ter bemoediging, gespeeld door ‘onze’ Simon. Als ik dit schrijf loopt de kaartenactie nog. Ik hoop dat er voor alle ouderen een kaart is. Een teken dat we ze niet vergeten zijn. Ik weet ook van ouderlingen die gemeenteleden bellen met de vraag hoe het gaat. Ook op de diaconie kan een beroep gedaan worden, bijvoorbeeld als het gaat om praktische zaken als boodschappen doen of het halen van medicijnen. Hoe het de komende tijd zal gaan? Ik weet het niet. Zelf denk ik wel, dat het nog wel eens wat langer kan duren dan gehoopt. Dat we tot nu toe niet in de Adventskerk een dienst hadden wordt door sommigen betreurd. Ik snap dat wel en vind het zelf ook jammer, maar uiteindelijk is het niet zo belangrijk wáár we vieren en wáár het evangelie klinkt, maar dát we vieren en het evangelie klinkt (met alle accentverschillen die er ongetwijfeld zijn, maar dat hoort ook een beetje bij de ‘breedte’ van de Adventskerkgemeente en daarom moeten we nu maar niet al te ‘smal’ doen). Laten we onze zorgen op Hem werpen, want Hij zorgt voor ons (1 Petrus 5:7).
Opnieuw moesten we afscheid nemen van gemeenteleden, resp. van Luuk de Leeuw en Annie van ’t Hoog-van Beek. Zie de ‘in memoriams’ in dit en het volgende kerkblad. Dhr. E.W. Baerveldt werd geopereerd in Alrijne, maar is inmiddels weer thuis. Dhr. T.J. van Rijn onderging donderdag 19 maart een zware operatie, die naar het schijnt goed gelukt is. Nu begint een traject van revalidatie. Moge de Here u nabij zijn en het goed met u maken!
Van gemeenteleden ontving ik via e-mail een prachtig gebed. Ik geef het graag aan u door. Wie het opgeschreven heeft weet ik niet. Dat geeft ook niet, het gaat immers om de inhoud: ‘Heer, berg mij onder de mantel van uw liefde, wanneer van binnenuit een ziekte mij bekruipt, wanneer tegenslag en troosteloosheid mij overvallen. Bied mij bij U onderdak, wanneer schuldgevoelens mij vervolgen, wanneer de aanklacht van mijn geweten luider wordt. Houd mij met uw kracht vast wanneer ik alle grond onder mijn voeten verlies, wanneer ziekte mijn levensplannen versplintert. Vul mij met uw bemoediging, wanneer ik leer inzien hoe hol en leeg het meeste is van wat ik denk te zijn en wat ik pretendeer. Laat mij daarom schuilen onder uw vleugels (Ps. 31) wanneer ik mij gebroken weet en verloren. U bent het die mijn scherven opraapt en mijn levensbreuken heelt. AMEN.’ U/jij kunt en mag me altijd bellen of op een andere manier contact met me opnemen. Voor nu een hartelijke groet en Gods nabijheid gewenst! ds. Leo van Rikxoort.
Pastoraat ds. De Jonge. Woensdag 19-2 ging ik voorlopig mijn laatste huisbezoek brengen (de teller staat sinds juni 2018 op 1.408). Fietsend door Alphen hoorde ik het klokgelui voor troost en hoop in de coronacrisis. Het herinnerde mij aan het klokgelui op zondagmorgen toen we in de Ambonstraat woonden. Eerst de Goede Herderkerk en de Opstandingskerk, dan het machtige gegalm van de Adventskerk en de Bonifatiuskerk. Het gaf ons een blij gevoel, maar onze kleine meid (nu 39) zette het op een huilen, want ze wist dat ze naar de crèche moest. Daardoor heeft mijn vrouw ruim een jaar naar de kerktelefoon moeten luisteren. Henk Verschuur en zijn team legden bij ieder die het wilde een aansluiting aan. Veel ouderen maakten er gebruik van. Ik zag de kerk erdoor ontvolken en riep: mensen, niet allemaal tegelijk, want dan kan ik jullie dadelijk van onder de dekens toespreken. Dat surrealistisch toekomstbeeld werd bijna werkelijkheid. J.l. zondag stond ik in de Leidse Marekerk voor stoelen en banken te preken en thuis zaten de mensen aan het kastje of de iPad gekluisterd… Mw. Altona-Vonk verblijft in Révitel-Leiden. Zij gaat bestraald worden. Dhr. G. Versluis moest 9-3 toch weer een grote vaatoperatie ondergaan, waaruit hij niet meer is bijgekomen. Op 9-3 overleed hij en op 20-3 hebben we in besloten kring de afscheidsdienst gehouden. Het in memoriam wordt in het volgende kerkblad opgenomen. Mw. E. den Hollander-de Roode krijgt speciale thuishulp sinds begin januari hartfalen bij haar werd vastgesteld. Mw. Kerkhoven lijdt veel pijn van inzakkende wervels en wacht op een nieuwe hartklep. Tirza Hoornstra zou 20-3 een geplande operatie ondergaan, maar die is uitgesteld. Ook anderen kregen te horen dat ze nu niet geholpen konden worden. Moge de Here voor hen een toevlucht en een schuilplaats zijn (Ps. 91).
In Memoriam. Fia Verkerk werd 14 januari 1929 geboren te Alphen. Zij groeide op in een eenvoudig maar kerkelijk betrokken milieu. Op 9 september 1953 trouwde zij met Arie Quartel uit Hazerswoude. Hun trouwtekst was: Mijn hulp is van den Here, Psalm 121: 2a. Hun huwelijk werd gezegend met 3 kinderen: Corrie, Kees en Rita. Uit het huwelijk van zoon Kees kregen zij later nog 3 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. Haar man had een leidende functie bij Spanbeton en was kerkelijk zeer actief in onze gemeente: als ouderling-kerkvoogd, in Comité Uitbouw en de Confessionele Vereniging. In al die dingen leefde zij ook van harte mee. Ik leerde haar destijds ook kennen als een trouw lid van de Bijbelkring. In 2012 overleed haar man na een lange periode van achteruitgang, waarin ze hem liefdevol had verzorgd. Tot medio 2017 kwam zij nog met de rollator naar de diensten in onze kerk. Daarna verloor zij zozeer de grip op het leven, dat ze eind 2017 het huis in de Hofzichtstraat moest verlaten en in Oudshoorn terecht kwam. Heel wat keren heb ik haar daar bezocht en bij alles wat ze vergeten was, bleken Gods trouw en nabijheid nog steeds een grote troost voor haar te zijn. R.H.M. de Jonge
In Memoriam. Vrijdag 6 maart is Luuk de Leeuw overleden, 83 jaar oud. Plotseling, niemand had ermee gerekend. Zondag 1 maart had ik hem in de kerk nog gesproken. De zondag erop werd in diezelfde kerk zijn overlijden afgekondigd. De man die iedereen altijd gedag zei, heeft dat op het laatst niet meer kunnen doen. Zonder te groeten is hij heengegaan. Luttele uren voor zijn overlijden was hij nog op een vergadering van de vereniging van eigenaren en zomaar ging hij naar zijn eeuwig huis. Luuk was een zorgzame man. Dat merkte zijn gezin, dat heeft de kerk gemerkt toen hij die als diaken diende. Dat heeft zijn vrouw gemerkt toen ze ernstig ziek werd. Hij verzorgde en verpleegde haar. Zo’n drie jaar geleden overleed zij. Hij heeft zijn Jannie enorm gemist, wat niet vreemd is, omdat ze bijna 55 jaar getrouwd waren. Na het overlijden van zijn geliefde werd hij goed opgevangen door zijn dochters, door kleindochter Nikki en anderen. Hij probeerde niet bij de pakken neer te zitten. Hij wandelde en fietste, ging naar de inloopmorgens in de kerk, naar diensten en concerten in de Adventskerk. Hij hield van mooie dingen, maar vooral van alles wat tikte: klokken, wekkers, horloges. In de afscheidsdienst lazen we psalm 31: ‘Mijn tijden zijn in uw hand.’ Luuk de Leeuw was een man van de klok. Zijn tijd is gekomen, bleef stilstaan en is eeuwigheid geworden. We mogen geloven dat hij Thuis is. En zoals het klokje Thuis tikt, tikt het nergens… Dat mag allen die hem moeten missen troosten. ds. Leo van Rikxoort
Kunnen wij u helpen?. De maatregelen rondom het coronavirus raken ons allemaal, maar sommige mensen komen er echt door in de problemen. Misschien geldt dat ook voor u, of voor iemand die u kent. De diaconie van de Adventskerk wil graag iedereen terzijde staan die dat nodig heeft: met directe hulp in praktische zaken (bijv. boodschappen doen, medicijnen halen, hulp bij budgetbeheer of directe financiële hulp), of door mee te denken over het oplossen van praktische problemen. Aarzel dus niet om een beroep op ons te doen, als u denkt dat wij kunnen helpen! Bel diaken Reza Lilipaly op 06-39 84 85 48, of schrijf naar diaconie@adventskerk.info / postbus 675, 2400 AR Alphen a/d Rijn.


Bestuur & beleid