MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 24

Zondag 21 november
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. S. de Vries-Terpstra, Laatste zondag van
het kerkelijk jaar

16.30 uur Ds. L. van Rikxoort, Orgelvesper
Zondag 28 november
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. S. de Vries-Terpstra, Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal

16.30 uur Ds. S. de Vries-Terpstra, Eerste Advent
Viering Heilig AvondmaalVieren en Doen
Kerkdiensten. Helaas zijn de landelijke coronamaatregelen voor de komende weken weer aangescherpt, en dus ook bij ons in de kerk. We houden overal weer anderhalve meter afstand. Wilt u een mondkapje dragen wanneer u de kerk binnenkomt en verlaat; als u zit, kunt u het afdoen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! Denkt u er ook aan om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten? Nu we weer anderhalve meter afstand houden, zijn er in de kerk minder zitplaatsen beschikbaar. Daarom gebruiken we de komende weken, te beginnen bij zondag 21 november, weer het systeem van inschrijven. Zo voorkomen we dat we op zondag bij de kerkdeur moeten aangeven dat de kerk ‘vol’ is. Dat is voor u als kerkganger, én voor degenen die een dergelijke boodschap moeten brengen, heel vervelend en ongemakkelijk. Voor zondag 21 november – eeuwigheidszondag – geven we natuurlijk in eerste instantie ruimte aan de nabestaanden van hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, en daarna aan de overige gemeenteleden. Hella Verweij, scriba
Inschrijven kerkdiensten. Als u een dienst wilt bijwonen, schrijft u zich vooraf in via www.adventskerk.info (van maandag tot donderdag 18:00 uur). Wie geen internet heeft, kan bellen naar 06-5899 7203 (op maandag en dinsdag, 15:30-17:30 uur). Donderdagavond hoort u of u de dienst kunt bijwonen. Alle kerkdiensten worden ook uitgezonden via video.adventskerk.info en www.kerkomroep.nl.
Kinderoppas. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas tijdens de kerkdienst (in gebouw Pancratius). Als u hiervan gebruik wilt maken, meld uw kind dan aan via oppas@adventskerk.info. Graag uiterlijk voor zaterdag 13:00 uur!
Kinderlied. Zondag 21 november zingen we Kl 12 - ‘Met mijn handen samen’, en op zondag 28 november Kl 10 - ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’.
21 november, Eeuwigheidszondag. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is er in onze kerk de gelegenheid om geliefden te gedenken. In de ochtenddienst worden de namen genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Bij elke naam wordt een kaars aangestoken. Ook denken we aan hen die we al zoveel langer moeten missen. We mogen troost vinden in de woorden van God, in muziek, in stilte en in gebed, en ook in de verbeelding van een liturgisch bloemstuk, gemaakt door gemeentelid Greetje Bresters. ’s Middags is er voor iedereen de gelegenheid om zelf ook een kaarsje aan te steken. Er klinkt muziek, u kunt even gaan zitten, maar mag ook meteen weer weggaan. Even praten met één van de predikanten, ds. Leo van Rikxoort en ds. Sara de Vries, kan ook. De kerk is open tussen 13:30 en 16:00 uur.
Orgelvesper zondag 21 november. Zondagmiddag 21 november, om 16.30 uur, wordt een orgelvesper gehouden met als thema: ‘Op de grens van kerkelijk oud- en nieuw’. Elders in dit blad vindt u meer informatie.
28 november, Heilig Avondmaal. Op deze eerste Adventszondag vieren we het Heilig Avondmaal. In zowel de ochtenddienst als de middagdienst zullen de diakenen brood en wijn bij u brengen. Onze Bijbellezing sluit aan bij het Adventsproject van de kindernevendienst, we lezen uit het eerste hoofdstuk van Ruth. Het thema van deze zondag wordt: Brood dat leven geeft.
Giften. Ds. Van Rikxoort ontving 20 euro ter vrije besteding. Tineke van de Weerd ontving 10 euro voor het orgelfonds. Simon Stelling heeft een rondleiding gegeven voor een orgelkring; hierbij ontving hij een gift van 40 euro die uiteraard voor het orgelfonds is. Marlies Oosterom ontving een gift van 10 euro voor de HVD. Ouderling Catsburg ontving 10 euro voor de HVD. Dhr. Van Smirren ontving twee maal 20 euro voor de HVD. Ds. De Vries-Terpstra ontving 10 euro ter vrije besteding, 50 euro voor het CKRM en 50 euro voor plaatselijk diaconale noden. Allen hartelijk dank!
Giften HVD. Mevr. Wildeboer ontving 10 euro. Mevr. Krijgsman ontving 15 euro. Mevr. Westdijk ontving 20 euro. Mevr. Baerveld ontving 25 euro. Mevr. Oudenes ontving twee keer 20 euro. Mevr. De Koning ontving 10 euro voor de HVD en 20 euro voor de solidariteitskas. Mevr. v.d. Zand ontving twee keer 10 euro voor de HVD en 10 euro voor algemeen kerkewerk. Hartelijk dank!
Bediening heilige doop. Op de derde zondag van Advent, 19 december, zal de heilige doop worden bediend. Er is inmiddels één kindje voor de doop aangemeld. Als ook u uw kindje wil laten dopen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ds. Van Rikxoort.
Rekeningnummers collecte. Diaconie: NL10 ABNA 0892 4926 27; graag collectedoel vermelden. College van kerkrentmeesters (voor eredienst en pastoraat): NL78 RABO 0373 7150 13. U kunt ook digitaal geven aan de collectes met behulp van de app Appostel. Zie www.adventskerk.info onder ‘Digitale collecte’.
Agenda.
Zondag 21 november
13:30 uur: Adventskerk open: Eeuwigheidszondag
Maandag 22 november
20:00 uur: Vergadering Kerkenraad
Dinsdag 23 november
18:45 uur: Catechisatie
19:30 uur: Catechisatie
20:00 uur: Belijdeniscatechese/opfriscursus
Zondag 28 november
19:30 uur: 17-plus, Cornerstone
Maandag 29 november
20:00 uur: Consistoriebijeenkomst
Dinsdag 30 november
10:00 uur: Koffieochtend, Ontmoetingsruimte
18:45 uur: Catechisatie
19:30 uur: Catechisatie
20:00 uur: Kring Lopend vuur, Groenoord 136
Woensdag 1 december
20:00 uur: HVD ontmoeting
Vrijdag 3 december
18:30 uur: Ophalen bestellingen Sint-actie World Servants, AdventskerkOmzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 7 november gingen de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar mevr. J.M. Verschuur-Houtman, Pr. Hendrikstraat 321, en fam. Van der Nagel, Stellingmolen 85. Op zondag 14 november gingen de bloemen als dank voor alles wat hij voor de kerk en de gemeente doet naar dhr. Frank van den Akker, Groningenstraat 56, en met een hartelijke groet naar mevr. M. Versluis-van Buren, Da Costastraat 32.
Meeleven. Dhr. M.H. Bok verblijft, na een val in eigen woning, als ik dit schrijf nog in het ziekenhuis van Leiderdorp. Hopelijk kan hij snel terugkeren naar Alphen. Eveneens verblijft mw. A.C. de Rijk-Immerzeel in het Leiderdorpse hospitaal. Zij heeft hartklachten. Ook voor haar hopen we dat ze spoedig retour gezonden kan worden naar Alphen. Van sommigen heb ik vernomen, dat ze getroffen werden door corona – het ging gelukkig om ‘milde’ vormen. De ‘coronacijfers’ zien er niet rooskleurig uit. We houden ons hart vast, maar verliezen de moed niet. We hopen op een keer ten goede. De Here zij alle zieken nabij!
Huwelijksjubileum. Donderdag 25 oktober is het 55 jaar geleden, dat dhr. M. Schreuders en mw. A.J. Verkerk elkaar het jawoord gaven. De familie Schreuders-Verkerk, nu nog wonend aan de Jan Nieuwenhuijzenstraat 42, is niet onbekend voor onze gemeente. Integendeel! Tot op de dag van vandaag is het echtpaar actief voor de gemeente van de Adventskerk. Daar zijn we dankbaar voor. We hopen van harte dat Marius en Aad (dat klinkt beter dan meneer en mevrouw) nog vele goede jaren gegeven worden. Voor elkaar, voor hun gezin en voor ons als gemeente. Voor nu alvast een hartelijke felicitatie en Gods onmisbare zegen gewenst!
Om over na te denken. ‘De gelovige christen heeft hoop wanneer hij staat bij het graf van een geliefde die naar God is gegaan, want hij weet dat die scheiding niet voor eeuwig is. Het is een heerlijke waarheid dat degenen die in Christus geloven elkaar nooit voor de laatste keer hebben gezien.’ (Billy Graham, 1918-2018)
Tot slot. In de hoop op betere tijden – Adventsverwachting! – een hartelijke groet voor u en jullie allemaal. Is het nodig, vergeet dan niet bij me aan de bel te trekken!
ds. Leo van Rikxoort
Meeleven. Dhr. P. van Wieringen heeft een heupoperatie ondergaan, die gelukkig goed geslaagd is. Fijn dat hiermee een lastige en pijnlijke periode afgesloten kan worden. Hoopvol vooruit! Mevr. M. Verschuur-van den Heuvel wordt nog steeds verzorgd in Alrijne De Brug, maar mag binnenkort gelukkig weer naar huis. Mevr. C. Verkade - Schellingerhout verbleef in Alrijne Leiderdorp, waar zij een heupoperatie onderging. Inmiddels is zij begonnen aan een revalidatietraject in De Brug. Sterkte gewenst! In de dagelijkse podcast Eerst Dit vertelde ds. Jan-Maarten Goedhart over houvast vinden, zelfs in de meest ingewikkelde situaties. Hoe doe je dat? Zijn antwoord deel ik hier graag ter bemoediging aan allen die door een moeilijke tijd gaan, door ziekte of zorgen. Leven met het oog op Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dat is: `In het hier en nu denken vanuit de toekomst, Gods toekomst, waarin vrede heerst, het gebrokene heel wordt, mensen van schuld bevrijd.` Laten we proberen om zo Advent te vieren met elkaar! ds. Sara de Vries-Terpstra


Bestuur & beleid