MenuKerken rondom Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 9

Zondag 29 april
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J.G. van Iersel-Veenhof
Zondag 6 mei
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. J.G. Schenderling
18.30 uur Ds. M.J.T. Burema, Zangdienst


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 29 april komt de twaalfplus groep bij elkaar in de Cornerstone. We zingen met de kinderen lied 6 - `Zingen maakt blij`. Zondag 6 mei is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. We zingen met de kinderen lied 12 - `Met mijn handen samen`. Donderdag 10 mei zingen we lied 19 - `Zoek eerst het koninkrijk van God`.

Morgendiensten weer om 9.30 uur Vanaf zondag 6 mei beginnen de morgendiensten weer om 9.30 uur!
Giften. Mevr. Bregman ontving 50 euro voor het pastoraat.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: mevr. Krijgsman en mevr. Turkenburg-de Bruin ontvingen beide 10 euro. Hartelijk dank.
Afscheidscadeau ds. Schenderling. Op zondag 27 mei aanstaande is de afscheidsdienst van ds. Schenderling. Als gemeenteleden van de Adventskerk willen wij hem een gezamenlijk afscheidscadeau aanbieden. Ds. Schenderling heeft aangegeven geen persoonlijk cadeau te willen ontvangen, maar de bijdragen te doneren aan een goed doel. Zijn keuze is gevallen op een project dat hem en zijn vrouw zeer aanspreekt. Het gaat om een project van het Nederlands Bijbelgenootschap, “prentenbijbels voor kinderen van China”. Op het platteland van China zijn zondagscholen actief, maar prentenbijbels zijn niet beschikbaar en erg duur. Het NBG heeft als doel 10.000 prentenbijbels te verspreiden. Een prentenbijbel voor een kind in China kost 5 euro. Op de website www.bijbelgenootschap.nl kunt u meer informatie vinden. Vanaf zondag 29 april staat er in de ontmoetingsruimte een doos om de bijdragen voor dit afscheidscadeau in te verzamelen. Uiteraard kunt u uw gift ook overmaken op bankrekeningnummer NL10 ABNA 0892492627 t.n.v. Diaconie Adventskerk o.v.v. afscheidscadeau ds. Schenderling. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Bestemming collecte. Zondag 29 april De Stichting Roemenië Hunedoara onderhoudt al meer dan 25 jaar een nauwe band met de protestantse Reformatus kerk in het Roemeense Hunedoara. De Stichting verleent steun aan arme bejaarde leden van deze kerk met geen of heel weinig pensioen. Ondersteuning wordt verleend in de vorm van extra levensmiddelenpakketten en een bijdrage in de energiekosten. Daarnaast wordt aan een school voor kinderen met een beperking hulp geboden door o.a. verstrekking van schoolartikelen en lesmateriaal. In het verleden heeft de Stichting ook tweemaal een bijdrage geleverd voor de aanschaf van een schoolbusje voor het vervoer van deze leerlingen. Ten slotte wordt geholpen bij de modernisering van een klein streekziekenhuis in de vorm van aanschaf van kleine medische apparatuur.
Op zondag 6 mei: Missionair gemeente zijn, dat klinkt heel ingewikkeld. Maar het betekent niets meer dan ‘gezonden zijn’. En van die roeping, die zending, wordt men zich steeds meer bewust: dat wij ingeschakeld worden en zijn als uitgezonden mensen en als een kerk die gezonden is. Missionair-zijn werkt door in alles: in de manier van vieren, preken, in je pastorale bezoeken, in het diaconaat, in de huiskringen en het vorming en toerustingsaanbod. Het gaat niet om (nog meer) activiteiten, maar om een houding.
Agenda.
Donderdag 3 mei
20:00 uur: C.G.K. Adventus repeteert in de Adventskerk, Alphen aan Rijn.
Vrijdag 4 mei
21:00 uur: Première Requiem Arnesen door Kamerkoor Cantabile, Adventskerk.
Zaterdag 5 mei
12:00 uur: Kerkopenstelling, Adventskerk.
20:15 uur: Bevrijdingsconcert door Simon Stelling met Koperquintet Brasso . Feestelijk concert als afsluiting van Bevrijdingsdag met de verrassende combinatie van het Steinmeyer-orgel en koperblazers. Het volledige programma vindt u z.s.m. op www.orgelcommissiealphen.nl Toegang € 7,-- De kerk is rolstoeltoegankelijk.
Zondag 6 mei
18:30 uur: Adventus zingt tijdens avonddienst, Alphen aan Rijn. Het Christelijk Gemengd Koor Adventus zal onder leiding van hun dirigent Jan Groenendaal enkele mooie muziekstukken vierstemmig voor u zingen daarbij begeleid door Simon Stelling op orgel en piano.
Maandag 7 mei
20:00 uur: Vergadering Kerkrentmeesters, Adventskerk.
Dinsdag 8 mei
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!Omzien naar elkaar

Bloemen.
Zieken. Mevr. C.Verkade-Schellingerhout, Diepenbrockweg 16, is opgenomen geweest in het ziekenhuis en heeft daarna enkele weken gerevalideerd in Het Noorderbrink. Bij het verschijnen van dit blad is zij naar verwachting weer thuisgekomen.
We wensen de zieken thuis en in het ziekenhuis moed en kracht toe en dragen hen op in onze voorbeden


Bestuur & beleid
Collecte. Eredienst en Pastoraat: Zondag 4 mrt. € 283,51 – 11mrt. € 399,40 – 18 mrt. €371,01 - 25 mrt. € 392,65.