MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 21

Zondag 9 oktober
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. L. van Rikxoort, Viering Heilig Avondmaal
16.30 uur Ds. L. van Rikxoort, Viering Heilig Avondmaal
Zondag 16 oktober
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. C. Hendriks
16.30 uur Ds. S. de Vries-Terpstra, Zangdienst


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 9 oktober vieren we het Heilig Avondmaal. We zingen met de kinderen Kl 13 - `Onze Vader`. Zondag 16 oktober zingen we Kl 25 - `Hij is machtig`. Na (vrijwel) elke dienst is er gelegenheid met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
Bij de diensten. Zondag 9 oktober vieren we het heilig avondmaal. In elk geval lezen we in de morgendienst Lucas 14: 15 – 24, een gedeelte waar je zo het jaarthema ‘Aan tafel!’ boven kan zetten. Het gaat over een feestmaal waarvoor tal van gasten zijn uitgenodigd, maar die het allemaal laten afweten. U/jij bent – als u uw / jij je vertrouwen stelt op de Here Jezus Christus – van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de viering van het heilig avondmaal. Ik hoop van harte dat u / jij het niet laat afweten! De middagdienst, waarin we het avondmaal in kleine kring rond de tafel vieren begint om 16.30 uur. Zondag 16 oktober hoopt ds. C. Hendriks uit Ede voor te gaan en om 16.30 uur is er een zangdienst waarin ds. Sara de Vries – Terpstra de voorganger is. Goede en gezegende diensten gewenst!
Zangdienst. Voor de zangdienst op 16 oktober zijn al verschillende prachtige liederen aangedragen. Natuurlijk zijn er liederen uit de bundel Johannes de Heer aangevraagd, die zullen we ook zeker zingen. En ook werden er verschillende liederen van uitzicht genoemd, zoals Er is een land van louter licht, en Lichtstad met uw paarlen poorten. Er zouden nog twee liederen bij kunnen, dus mocht u nog iets willen opgeven: het kan nog. Zo maken we er samen een mooie zangdienst van! Ds. Sara de Vries
Rekeningnummers collecten. Diaconie: NL10 ABNA 0892 4926 27; graag collectedoel vermelden. College van kerkrentmeesters (voor eredienst en pastoraat): NL78 RABO 0373 7150 13. Of gebruik de app Appostel.
Giften. De heer Geerlof ontving 30 euro aan collectebonnen voor de diaconie. Via de collecte is er een gift van 100 euro binnengekomen ter vrije besteding. De heer Sonneveld ontving € 15 voor pastoraat. Ds. de Vries-Terpstra ontving 20 euro voor het jeugdwerk. Marga de Zeeuw ontving 10 euro voor de HVD. . Ds.Van Rikxoort ontving, in reactie op de dienst van zondag 25 september, 250 euro voor een `Lazarus` in de gemeente. Ds. de Vries-Terpstra ontving 20 euro voor de diaconie en 200 euro ter vrije besteding. Alle gevers hartelijk dank!
Giften HVD. De volgende giften ontvangen Mevr. Koren en Mevr. Helversteijn beiden 10 euro, Mevr. Bezemer 2 maal 10 euro. en Mevr. Spaan 20 euro. Allen hartelijk dank.
Catecheses en gespreksgroepen. We gaan weer aan tafel met de verschillende gespreksgroepen, en dat zijn er nogal wat! Fijn dat dit weer kan. In de agenda ziet u de verschillende activiteiten genoemd. Een aantal groepen komt niet meer bij elkaar in de kerk, maar bij de predikanten thuis. Op deze manier hoeven we de kachel in de kerk niet uren te laten voorverwarmen. Via de agenda op de website vindt u steeds alle actuele informatie.
Bijbelkring. De Bijbelkring gaat weer van start en wel op 12 oktober a.s. om 20.00 uur in de Adventskerk. Van harte welkom, ook als u/jij niet eerder meedeed. Doe voor de zekerheid iets warms aan. Op de 12e moeten we maar even bekijken hoe groot de kring is. We hebben rekening te houden met de hoge energiekosten die een samenkomst in de Adventskerk met zich meebrengt. Mocht de groep niet zo groot zijn, dan kunnen we wellicht in het vervolg bij iemand thuis samenkomen. We zullen het zien. Maar laat u zich niet ontmoedigen te komen. Bij een groot aantal deelnemers zou het ook nog te overwegen zijn de kring te splitsen. In mijn agenda heb ik de volgende data gereserveerd: 12/10, 16/11, 14/12, 18/01, 15/02, 15/03, 12/04 en 10/05. Geeft u even aan of u komt, of het op de 12e nog even laat afweten, maar wel van plan bent om aanwezig te zijn op de kringen daaropvolgend? Mailen is het gemakkelijkst: leovanrikxoort@gmail.com of anders even bellen: 0172-786192
Agenda.
Zaterdag 8 oktober
16:00 uur: Aan tafel: kinderen en avondmaal, Kerkzaal. Dominee Sara nodigt alle kinderen en hun ouders uit om samen naar de avondmaalstafel te komen kijken en te praten over wat er te zien is. Wat betekent het om het Heilig Avondmaal te vieren? Wat staat erover in de Bijbel? Aan het eind van deze bijeenkomst staat de tafel klaar voor de Avondmaalsviering van 9 oktober. Wees welkom!
Zondag 9 oktober
19:30 uur: Belijdeniscatechisatie, Pastorie Bergmolen. Deze avond is de startavond voor een nieuwe groep belijdeniscatechisanten. Heb je je nog niet aangemeld en wil je wel meedoen? Welkom! Meld je dan nog even bij dominee Sara.
Maandag 10 oktober
20:00 uur: Vergadering Kerkrentmeesters, Adventskerk.
Dinsdag 11 oktober
10:00 uur: Koffieochtend, Ontmoetingsruimte. Wees welkom, de koffie staat klaar! U hoeft zich niet aan te melden.
19:30 uur: Catechese 3e klas en hoger, Pastorie Bergmolen 79. De eerste catechese-avond staat voor deze groep gepland op dinsdag 11 oktober bij dominee Sara thuis.
19:00 uur: Bijbelkring Ampère, Ampère.
Woensdag 12 oktober
20:00 uur: Bijbelkring , Adventskerk.
Vrijdag 14 oktober
19:00 uur: Huwelijksdienst van Marijn van der Leden en Esmee Kuit, Kerkzaal van Adventskerk.
Zondag 16 oktober
19:30 uur: 17+-groep, Pastorie Bergmolen 79. De 17+-groep start op zondag 16 oktober bij dominee Sara thuis. Eens in de drie weken praten we, met de Bijbel open, over wat jullie bezighoudt.
Maandag 17 oktober
20:00 uur: Vergadering kerkenraad, Adventskerk (ontmoetingsruimte).
Dinsdag 18 oktober
19:30 uur: Catechese 3e klas en hoger, Pastorie Bergmolen 79.
20:00 uur: Vervolg belijdeniscatechese, Molenwerfstraat 11.
Woensdag 19 oktober
20:00 uur: Gemeenteavond over vermogensbeheer, Ontmoetingsruimte.
Donderdag 20 oktober
18:00 uur: Maaltijd met geloofsgesprek, Ontmoetingsruimte. Na de koffie, om 20:00, gaat ds. Van Rikxoort met ons in gesprek over het Heilig Avondmaal. Aanmelden voor de maaltijd kan via de website of via een telefoontje of berichtje naar Ramona Visser: 06-42190492
Vrijdag 21 oktober
15:30 uur: Kerkdienst Rijnzate, Zaal in Rijnzate. Dienst wordt afwisselend door Maranathakerk en Adventskerk georganiseerd.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 25 september gingen de bloemen met een bemoedigende groet naar mevr. J.E. Schouls-Kok, Lokhorst 51 en met een hartelijke felicitatie naar de familie Buimer-Steensma, Dr. A.D. Sacharovlaan 49. Op zondag 2 oktober gingen de bloemen met een hartelijke groet naar mw. W.I. Halsema, Javastraat 12 en met een hartelijke groet naar dhr. P. Fyadin, Noorderkeerkring 20.
In memoriam. Ons bereikte het verdrietige bericht van het overlijden van Cornelis (Kees) Westdijk. Op 21 september is hij overleden in de leeftijd van 79 jaar. Hij was al enige tijd ziek, maar met ups en downs ging het toch, naar omstandigheden, best goed. ‘Je geest nog op volle kracht, maar over je lichaam had je geen macht’, stond er op de rouwkaart. Hij zal door velen gemist worden. We wensen zijn vrouw Gonnie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies, moge God hen troosten en kracht geven.
Diensten en pastoraat. Verschillende mensen vroegen me waarom ik zo weinig voorga in deze periode. Daar is niet echt een reden voor, het komt toevallig zo uit, het lukt niet altijd om de preekbeurten evenredig over het jaar te verspreiden. Daarom zijn er in de komende tijd, ook vanwege de herfstvakantie, wat vaker gastpredikanten. Ik mis het voorgaan wel, maar elk nadeel heeft zijn voordeel: minder voorbereidingstijd voor de diensten, betekent meer tijd voor de (kennismakings)bezoeken, waar eerder nog geen tijd voor was. Wilt u dat ik ook bij u langskom? Belt u me dan gerust!
ds. Sara de Vries-Terpstra
Meeleven. Mw. A. T. Brinkman - Koens, verblijft als ik dit schrijf al een aantal weken in Alrijne te Leiderdorp. Het zag er allemaal niet zo goed uit. Er was weinig hoop. Maar toen ik haar vanmorgen (30-09) weer bezocht, verraste het me hoe ze eraan toe was. En zij zelf was er ook dankbaar voor. Mogelijk is ze als u dit leest weer thuis, al wacht haar nog wel een dotterbehandeling. Eén van haar lievelingsliederen is: `Er is een God die hoort` en dat heeft ze ook morgen ervaren. God is er ook nog!
Om over na te denken. Tussen de bedrijven door probeer ik ook nog wat te lezen. Al was het maar om ook mezelf wat te voeden. Voor je het weet sta je droog, om zo te zeggen. Een van de boeken waar ik mee bezig ben is: Dichter bij God, geschreven door Arjan Plaisier (de vorige scriba van de Protestantse Kerk) en Ineke Cornet. In eerlijkheid: heel vernieuwend vind ik het niet. En dat vind ik prima. Maar er staan wel heel mooie dingen in. Om (nog) eens goed over na te denken. Eén van de dingen die ik wel wist, maar waar ik nu eens nadrukkelijk bij stilgezet werd, is dat wanneer we als gemeente het heilig avondmaal vieren we één lichaam worden. Niet alleen het brood dat we ontvangen is het lichaam van Christus, maar ook de gelovigen vormen het lichaam van Christus. Citaat: ‘Het lichaam van Christus ontvangen in het Avondmaal kan alleen voor wie zelf het lichaam van Christus wil zijn.’ Aan de avondmaalstafel worden we één lichaam. ‘Het lichaam van Christus ontvangen gaat samen op met zijn lichaam worden.’ Om, zoals op het avondmaalsbrood, op te kauwen en het je te binnen te brengen. (N.a.v. A. Plaisier en I. Cornet, Dichter bij God. Aanwijzingen voor een rijke liturgie, Utrecht 2022).
Tot slot. Een hartelijke groet voor u en jullie allemaal! Zondag 2 oktober mocht ik `s morgens elders voorgaan en daarna spoedden we ons naar Vriezenveen, waar `s middags onze kleinkinderen Zion en Salomé werden gedoopt en zo werden opgenomen in Gods verbond. Prachtig! En nee, ik heb onze kleinkinderen niet gedoopt. Daar zit een kerkelijke scheuring tussen. Dat is pijnlijk en jammer. Maar het staat de Here God niet in de weg, geloof ik. Zion werd gedoopt in de jurk waarin Thomas en ook ik gedoopt werden. Overgrootoma Rikx heeft die jurk laten maken. Generaties - en in verschillende kerken dus: de Gereformeerde Kerken, de Nederlandse Hervormde Kerk, en de Hersteld Hervormde Kerk - hebben er het sacrament van de doop in mogen ontvangen. Godlof!. Hij is niet afhankelijk van onze kerkmuurtjes! En hebt u me nodig? Laat het me weten!
ds. Leo van Rikxoort
Bedankt!. Een ieder die iets heeft geschreven, gegeven of gezegd voor ons 60-jarig huwelijksjubileum, willen wij hartelijk danken. Barend en Gerda Oudshoorn - van Dijk
In Memoriam. Op 15 september jl. kwam een einde aan het leven van Heiltje Cornelia (Nel) Verschuur – Uittenbogaart. Afgelopen zomer werd ze ziek. Ongeneeslijk, dat was al snel duidelijk. Nel zag er vanaf om behandelingen of kuren te ondergaan. Misschien dat die haar leven nog iets zouden verlengen, maar hoe zou het met de kwaliteit van haar leven gaan? Het was niet de eerste keer dat ze ziek was. Daar kwam ze bovenop, maar nu was het duidelijk dat er geen kruid tegen gewassen was. Het was moeilijk om bij haar hart te komen. Al snel gingen de deurtjes dicht. Nel werd geboren op 23 april 1946 in Bergambacht. Op 10 mei 1968 huwde ze met Ad Verschuur. Hun huwelijk werd bekroond met de geboorte van twee dochters: Henneke en Heleen. Later kwamen er schoonzonen bij en kleinkinderen, waar ze heel trots op was: Tom, Dirk en Loes. Samen met haar man en (klein)kinderen genoot ze van het leven. Van vakanties, van paardrijden en mennen, van het goede leven. Ze zag er altijd uit om door een ringetje te halen. Haar man en de (klein)kinderen typeerden haar als een lieve vrouw, een liefhebbende moeder. Op donderdag 22 september kwamen we in de aula van de Oosterbegraafplaats bij elkaar om Nel te gedenken. Tom, Heleen en Loes deelden herinneringen aan haar en vertelden hoeveel oma en moeder voor hen betekende. We lazen het beroemde hoofdstuk uit de Bijbel over de liefde: 1 Korintiërs 13. Daar dachten we ook wat over na. We zongen zo goed en zo kwaad als het ging wat bekende liederen en we luisterden naar muziek. Ook brachten we onze moeite en verdriet bij God. Daarna hebben we haar ten grave gedragen en ging het leven verder, maar voor Ad en zijn gezin is het niet meer zoals voorheen. Nel Verschuur zal worden gemist. Daarom wensen we de nabestaanden heel veel kracht en troost van Boven. ds. Leo van Rikxoort


Bestuur & beleid
Gemeentevergadering over vermogensbeheer. Op 19 oktober om 20:00 organiseert de kerkenraad een gemeentevergadering. Het onderwerp van deze avond betreft het vermogensbeheer. We hebben als kerk spaargeld voor toekomstig onderhoud, maar de banken betalen niet veel rente meer. Het college van kerkrentmeesters heeft onderzoek gedaan hoe we hier mee om kunnen gaan. Op deze avond wil het college dit onderwerp toelichten en hierover met u in gesprek.
Energiebesparing. Hierbij willen wij u informeren over noodzakelijke energiebesparing om de stookkosten voor de Adventskerk beheersbaar te houden. De huidige prijsstijgingen voor energie hebben namelijk grote gevolgen voor onze kerkelijke gemeente. Vorige winter kostte het verwarmen van de kerkzaal gemiddeld 170 euro per zondag. Met de voorziene prijsstijgingen gaat dit deze winter bij ongewijzigd beleid meer dan 1000 euro per zondag kosten. Daarom heeft het College van Kerkrentmeesters een aantal voorstellen aan de kerkenraad gedaan, die daarmee heeft ingestemd. Concreet betekent dit voor de zondagse erediensten dat de kerkzaal en de ontmoetingsruimte minder warm gestookt zullen worden dan voorheen. Wij adviseren dan ook om voortaan in de kerk uw jas aan te houden. Ook de ruimtes die doordeweeks gebruikt worden, zullen minder warm gestookt worden, waarbij er uiteraard wel wordt gekeken naar wat er in specifieke situaties minimaal nodig is. We onderzoeken ook de mogelijkheid om dekentjes aan te schaffen. Wij begrijpen bijzonder goed dat deze veranderingen voor een aantal mensen heel vervelend zijn, maar gezien de situatie voelen wij ons genoodzaakt om deze maatregelen te nemen en hopen op uw begrip. Als u nog vragen of suggesties hebt, kunt u contact opnemen met ondergetekenden (martin@verweijnet.nl; paulo.stevens@telfort.nl) of Jan Kees Hoogendoorn (j.hoogendoorn1972@kpnmail.nl). Namens het College van Kerkrentmeesters, Martin Verweij en Paulo Stevens.