MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 10

Zondag 12 mei
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. R.H.M. de Jonge
Zondag 19 mei
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. C.P. van Dijk
12.30 uur Ds. M. Visser, Jeugddienst


Vieren en Doen
Kerkdiensten. We zingen zondag 12 mei met de kinderen lied 11 - 'Dank U voor de wond'ren die gebeuren' uit de kinderbundel. We zingen zondag 19 mei met de kinderen lied 20 - 'Jezus is de goede Herder' uit de kinderbundel. Zondag 19 mei is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
Giften. Ds. de Jonge ontving 40 euro t.v.b. waarvan de helft bestemd is voor de kerk en de helft voor het orgelfonds; ook 20 euro op dezelfde wijze verdeeld; 20 euro voor de diaconie en 10 euro t.v.b., ook daarvoor bestemd; 50 euro waarvan 20 voor de kerk en 30 voor noodhulp in Zimbabwe; 40 euro voor de kerk en 70 euro voor het orgel.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw Langeveld, Windhorst, Maaijen, v.d. Zand en Stevens ontvingen allen 10 euro. Mevrouw Schreuders ontving 5 euro. Meneer en mevrouw Bouman ontvingen samen 50 euro. Hartelijk dank.
Gemeentezondag 26 mei. Op 26 mei a.s. houden we een gemeentezondag – thema: verbinding. Na de dienst is er koffie en zijn er een aantal activiteiten / workshops . U/jij kunt deelnemen aan 2 workshops die zo’n half uur duren: 1) Een preekbespreking; 2) Kaarten maken; 3) Speeddate (jong & ouder); 4) workshop van de werkgroep Waarderende Gemeenteopbouw; 5) Muzikale workshop. Voor de jongeren/kinderen zijn er ook nog een aantal andere, kortdurende activiteiten: o.a. cupcakes versieren, creatief met …. Rond 12.15 is er nog gelegenheid om met elkaar te lunchen. Uiterlijk 13.30 is het programma klaar. Omdat we graag een beeld krijgen van het aantal gemeenteleden dat 26 mei blijft om na de koffie aan de activiteiten en de lunch deel te nemen, kunt u op intekenlijsten in de kerk uw gegevens invullen. Ook kunt u/jij een bericht sturen naar interimpredikant Marcel Zijlstra: m.zijlstra@pkn.nl.
Agenda.
Maandag 13 mei
20:00 uur: Vergadering College van Kerkrentmeesters, Adventskerk.
Dinsdag 14 mei
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
20:00 uur: Kring Lopend Vuur, Weerdestein 8. Kring Lopend Vuur bij Edward Houtgraaf, Weerdestein 8. Rijk Huisman bereidt de avond voor aan de hand van hoofdstuk 6 van het boekje ‘Waarheid in liefde’’ van Harald Overeem. Wilt u zich ook bij de kring aansluiten of een avond meedraaien? U bent altijd van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte van Tol, telefoonnummer 06 – 30 49 27 94.
Donderdag 16 mei
20:00 uur: Ontmoetingsruimte Adventus.
20:00 uur: Adventus, Ontmoetingsruimte Adventskerk.
Maandag 20 mei
20:00 uur: Vergadering kerkenraad, Adventskerk, ontmoetingsruimte.
Donderdag 23 mei
20:00 uur: Ontmoetingsruimte Adventus.
20:00 uur: Adventus, Ontmoetingsruimte Adventskerk.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 28 april gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar dhr. J. de Groot, Valeriusplein 336, en naar mw. C. Verdel-de Visser, Laan der Continenten 50.
Pastoraat ds. De Jonge. Deze maand is het 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht na 180 zittingen werd beëindigd. Een belangrijk moment in onze kerkgeschiedenis, want die synode heeft belangrijke stukken nagelaten: zowel de Dordtse Leerregels als de Dordtse Kerkorde, en opdracht gegeven voor de Statenvertaling. Voorzitter van de synode was ds. Johannes Bogerman, de man met de dubbele baard (zie Wikipedia). Onze voorouders hadden het niet op vrijgestelde predikanten. Na afloop van de synode ging hij weer gewoon terug naar zijn gemeente in Leeuwarden. Laatst kwam ik op mijn zwerftocht door de gemeente bij mevr. Verkerk-Bogerman. Vorig jaar is haar man overleden en in de tijd van ds. Bogers is zij 10 jaar ouderling geweest. Nu is Bogerman een vrij zeldzame naam, dus ik informeer, of zij wellicht gehoord heeft van haar illustere naamgenoot. En jawel, zij wist om wie het ging, maar stamt niet af van hemzelf. Joh. Bogerman is namelijk gehuwd geweest, maar kinderloos gestorven. Wel heeft een genealoog uitgezocht dat mw. Verkerk direct afstamt van éen van zijn broers. Zo kom je nog eens wat aan de weet! Wat betreft de zieken: mw. Sprokkerieft-Hunink is nog net voor Pasen thuis mogen komen. Ook dhr. J. de Groot heeft na zijn open hartoperatie op 18 april weer voorzichtig thuis het leven mogen hervatten. Dhr. G. Schouls, die elke drie weken zijn speciale therapie moet ondergaan, kreeg van het laatste scanonderzoek een goede uitslag. Dhr. S. van Eerdewijk is voor verdere behandeling van zijn kwaal met radiotherapie aangewezen op het VU medisch centrum. En dan: hoe komt een mens aan een tumor in het tongslijmvlies? Voor onze ouderling P. Geerlof is het voorlopig de vraag: hoe kom ik er af? Ook hij gaat een bestralingstraject in: 7 weken lang, 5 x p.w. Wij hopen en bidden, dat hij door dit alles heen gespaard mag blijven, allereerst voor die hem lief zijn, maar ook voor onze gemeente. Mw. De Gans-Bode trof ik iets beter aan: ze was van de zuurstof af. Mw. De Leeuw-Roggeveen mocht haar geplande bloedtransfusie een poos uitstellen. Bij dhr. W. van Veen werden wat stukjes huid weggehaald. Cees Pont tobt nog steeds met vermoeidheidsverschijnselen als gevolg van bloedarmoede en apneu. Ook hem wensen wij veel sterkte. Reeds 24 jaar geleden moest mw. V.d. Panne-Graafland, elke zondag met ons verbonden via de draadomroep, een open hart operatie ondergaan. En nu is zij onlangs 90 jaar mogen worden! Op 12 mei mag ik u nog een keer bij u voorgaan. Na 11 maanden onafgebroken onder u werkzaam te zijn geweest en o.a. 711 huis- en ziekenbezoeken gebracht te hebben (ik noteer ze allemaal), hoop ik van 15 t/m 25 mei met mijn vrouw in het buitenland te zijn. Tot ziens.
Huwelijk. Op vrijdag 17 mei hopen Michel Verhoog en Nadiene de Groot te gaan trouwen. Zij willen een zegen over hun huwelijk vragen in een dienst in de Oude Kerk te Huizen, om 14:15 uur. We wensen Nadiene en Michel een mooie dag toe, samen met allen die hun lief zijn, en Gods zegen op hun verdere levensweg! Hun toekomstige adres is Raadhuisstraat 418, 2406 LE Alphen a/d Rijn.
Huwelijksjubilea. Op 12 mei zijn de heer R.O Tjho en mevrouw G.H. Tjho-Velthorst 55 jaar getrouwd. De heer Tjho had de hogeschool voor tropische landbouw doorlopen, maar van een loopbaan in Indonesië is niets meer gekomen. Wel heeft het echtpaar van 1967 tot 1973 in Nigeria gewoond, waar dhr. Tjho bij Heineken werkte. Twee dochters kregen zij, die geregeld bij hen komen. Dhr. en mw. Tjho hebben een broze gezondheid, daarom hadden ze hun trouwdag nog graag gevierd. Doordat hun 14 jarige kleinzoon Tim op 28 mei door een auto geschept werd en met vrij zware verwondingen in het ziekenhuis ligt, gaat dat nu niet. Hopelijk later. Op 15 mei zijn dhr. J. Bulk en mevrouw A.H. Bulk-Borreman 45 jaar gehuwd. Ook hen willen wij van harte met deze mijlpaal gelukwensen. Dhr. Bulk is nog hele dagen van vroeg tot laat op pad en blijft daar voor zijn gevoel gezond bij. Zijn vrouw is helaas niet zo sterk en ook niet gezond. Niettemin hopen we dat ze voor hun 3 kinderen en 7 kinderen nog menig jaar gespaard blijven. R.H.M. de Jonge
Eindexamens. Op 9 mei beginnen de eindexamens van het voortgezet onderwijs. Spannende weken dus voor veel jongeren én hun familie. Als jij dit jaar examen doet: heel veel sterkte gewenst, en we hopen dat het goed gaat!
Afwezigheid ds. De Jonge. Ds. De Jonge is afwezig van 15 t/m 25 mei. Voor dringende pastorale zaken in deze periode kunt u contact opnemen met scriba Hella Verweij (tel. 473063), bij geen gehoor met Ineke van Butselaar (tel. 06-28754807). Zij helpen u dan verder naar de juiste persoon. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met een van de ouderlingen of bezoekmedewerkers als u een bezoek wenst.


Bestuur & beleid
Deurcollecte 19 mei. DV zondag 19 mei houdt het College van Kerkrentmeesters bij het verlaten van de kerk een deurcollecte. De opbrengst van deze collectes is dit jaar bestemd voor het onderhoud van de pastorieën.
Catechisaties. Van september tot Pasen was er bijna elke week catechisatie voor de jongeren. Er waren meerdere groepen voor 12-13 en 14-16 jaar, en één groep voor 17+. Al deze groepen zijn dit jaar geleid door ons gemeentelid Dirk Kroon, en dat heeft hij met veel enthousiasme en plezier gedaan. Daarvoor willen we hem heel hartelijk bedanken! Geweldig dat hij deze belangrijke taak wilde oppakken en invullen. Hella Verweij, scriba.