MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 22

Zondag 25 oktober
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. L. van Rikxoort, Feestelijke
heringebruikname
Steinmeyer-orgel

16.30 uur Ds. L. van Rikxoort, Orgelvesper
Zondag 1 november
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. C.N. van Dis


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Als u een dienst wilt bijwonen, moet u zich vooraf inschrijven via www.adventskerk.info (maandagmorgen t/m woensdag 18:00 uur) of 06-8212 8643 (op maandag en dinsdag, 15:30-17:30 uur). We kunnen 30 mensen toelaten in de dienst. Uiterlijk donderdagavond hoort u of u daadwerkelijk kunt komen. Wilt u bij het binnenkomen en verlaten van de kerk een mondkapje dragen? Alle diensten worden ook uitgezonden via de draadomroep, YouTube en Kerkomroep.nl.
Kinderlied. Zondag 25 oktober zingen we Kl 15 – ‘Lees je bijbel, bid elke dag’; zondag 1 november Kl 30 – ‘Diep, diep, diep als de zee’.
Zondag 25 oktober. Zondag 25 oktober zal de kerkelijke ingebruikname van het Steinmeyer-orgel van de Adventskerk te Alphen aan den Rijn plaatsvinden. Helaas kunnen we, vanwege de coronacrisis, niet bij het orgel zingen. Simon Stelling zal op drie momenten in de dienst het orgel laten horen. Hij speelt werken van Bach en Vierne en aansluitend op de preek (over Psalm 98) zal hij een grote improvisatie laten horen. Op zijn Facebookpagina schrijft Simon: ‘Hoe anders hadden wij ons de ingebruikname voorgesteld. Maar hierom blijven treuren helpt niet en we kijken vooruit naar een toekomst waarin iedereen weer live zal kunnen genieten van het herboren Steinmeyer-orgel.’ Om 16.30 uur wordt een orgelvesper gehouden, waarbij dertig personen aanwezig kunnen zijn. Maar evenals de andere diensten kan ook worden geluisterd worden via de draadomroep, Kerkomroep en via de website van de Adventskerk. In de orgelvesper staat het Lutherlied ‘Een vaste burcht is onze God’ centraal. Er zullen bewerkingen klinken van Max Reger en Jan Zwart. Daarnaast klinken twee koraalbewerkingen van Bach en een van Reger. Ikzelf (LvR) hoop een overdenking te houden bij ‘Een vaste burcht’, dat Psalm 46 als basis heeft. Zo hopen we op een mooie zondag!
Giften. Dhr. Sonneveld ontving € 10 voor pastoraat. Ds. Jonge ontving € 20 t.v.b. bestemd voor noodhulp in Zimbabwe, € 20 en € 50 voor de kerk, € 10 en € 15 euro t.v.b. bestemd voor het orgel, en € 20 half om half voor de diaconie en het onderhoud van de kerk. Dhr. Kroon ontving € 20 voor het orgelfonds. Ds. Van Rikxoort ontving € 50 ter vrije besteding, € 15 voor het werk van de kerk en € 50 voor het winterwerk. Dhr. Geerlof ontving € 10 voor de kerk. Alle gevers hartelijk dank!
Giften HVD. Mevr. v.d. Zand ontving € 10, mevr. Oudenes 2 keer € 10, mevr. Molleman en mevr. Turkenburg-Kruijswijk beide € 20. Hartelijk dank!
Oogstdienst. Op zaterdag 7 november tussen 09.00 en 11.00 uur kunt u fruit brengen in de Adventskerk (1-richtings looproute via keukendeur) voor de oogstdienst op 8 november. We hopen op veel enthousiaste gevers, zodat er zondag na de dienst vele fruitbakjes kunnen worden bezorgd bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dank namens de HVD!
Autodienst. Wilt u door de autodienst opgehaald worden, meld dat dan uiterlijk op maandag bij coördinator Nico v.d. Bosch (06-8132 1664).
Agenda.
Dinsdag 27 oktober
10:00 uur: Koffieochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Omdat er max. 20 mensen kunnen komen, moet u zich altijd vooraf aanmelden bij Ineke van Butselaar (tel. 49 45 43).
Vrijdag 30 oktober
20:00 uur: Feestelijk Openingsconcert Steinmeyer-orgel, Adventskerk.
Maandag 2 november
10:00 uur: Gebedskring, Zaalbergstraat 7.
20:00 uur: Vergadering Kleine Kerkenraad, Adventskerk.
Dinsdag 3 november
18:30 uur: Cornerkids , Cornerstone.
Zaterdag 7 november
09:00 uur: Fruit brengen voor Oogstdienst, Adventskerk.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 11 oktober gingen de bloemen met een felicitatie van de gemeente naar dhr. D. van Berkel en mevr. D. van Berkel-Wieman, Serenadestraat 27, en met een hartelijke felicitatie vanwege haar 100ste verjaardag naar mw. J. Krotje-Verburg, Magnoliastraat 66. Op zondag 18 oktober gingen de bloemen met een felicitatie naar dhr. P. Burgers en mevr. C.M. Burgers-Démoed, Marnixstraat 37, en als bemoediging naar mw. P. Blom-Oudshoorn, Bosparkweg 79.
Belijdeniscatechisatie / opfriscursus. Al enige malen heb ik een oproep gedaan om belijdeniscatechisatie te volgen. Eén gemeentelid heeft zich tot nu toe aangemeld. Ik dacht: Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Dat blijkt niet zo te zijn. Daarom nog één poging, want het is voor degene die zich wél heeft aangemeld natuurlijk niet zo leuk om alleen met mij aan tafel te zitten. Mocht je al eerder belijdenis gedaan hebben en denk je: ik kan best eens een ‘opfriscursus’ gebruiken, dan kun je je ook aanmelden. Het gaat erom dat we voldoende mensen hebben om goede gesprekken met elkaar te kunnen hebben. Ik houd mijn mailbox en telefoon in de gaten! (N.B. Dit stukje plaatste ik al op de website en er zijn al drie aanmeldingen. Nou jij / u nog! Zoals het er nu uitziet, zullen we op dinsdagavonden bijeenkomen.)
Mw. H. van der Vis-Buijs moest een operatie ondergaan. Als ik dit schrijf (16-10) is ze nog in het ziekenhuis, maar is als dit blad uitkomt hopelijk weer thuis. In De Brug (Alrijne) verblijven mw. J. de Jong-Doornekamp en mw. P. Blom-Oudshoorn. Allen veel sterkte gewenst!
In een boek van A.A. van Ruler (de hoogleraar die ik onlangs citeerde in een preek over Psalm 42), las ik o.a. dit: ‘Als ik zeg: ik geloof in God, dan zeg ik: ik denk er goed over, want Hij heeft de wereld geschapen, Hij verlost haar, Hij zal haar verheerlijken. Als ik zeg: ik geloof niet in God, dan zeg ik maximaal: ik heb als mens een ongelooflijk zware taak, maar in wezen ligt het zijn van het zijn als een loden last op me. Daarom is de geloofsvraag de kernvraag van het mensenleven.’
Een hartelijke groet voor u en jullie allemaal! ds. Leo van Rikxoort
In Memoriam. Maandag 5 oktober jl. overleed op 86-jarige leeftijd mevrouw Cornelia de Jong – Broer, gewoond hebbend Magnoliastraat 45. Ze verbleef sinds kort, na een ziekenhuisopname in Leiden, in een hospice te Oegstgeest. Ik was juist onderweg om haar te bezoeken, toen ik halverwege werd gebeld door een dochter die vertelde dat moeder was overleden. Corrie was een echter Alphense. Van Hans Lefeber begreep ik, dat Corrie enige tijd voor haar huwelijk als dienstbode aan de pastorie werkzaam was. Hij herinnert haar als een geweldige vrouw die toen al in staat was goed met de kinderen om te gaan. Hij noemt haar zelfs ‘de liefste dienstbode’ die ze ooit gehad hebben. Ook de kinderen – drie dochters – tekenden haar als een lieve vrouw, die heel zorgzaam was. Ze dacht eerder aan de ander dan aan zichzelf. Ze kon zich helemaal wegcijferen. Nog een mooie typering: ‘Ze was als lijm.’ Daarmee bedoelden de dochters, dat zij alles bij elkaar hield. Ze kon genieten van het familiale, van op bezoek gaan bij haar dochters. Van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. In maart 2004 overleed haar man. Ze waren bijna 49 jaar getrouwd. Elf jaar geleden leerde ze Henk Knecht kennen. Samen hebben ze het goed gehad. En de kinderen noemden hem zelfs een ‘bonusvader’. Maandag 12 oktober hebben we haar begraven op de Oosterbegraafplaats na een afscheidsdienst in de aula aldaar. We luisterden o.a. naar het lievelingslied van Corrie: ‘Abba, Vader’ en we lazen en overdachten Psalm 23, het bekende lied over de Heer die herder is. Ook klonken warme woorden ter gedachtenis aan moeder en oma De Jong. We wensen de familie en meneer Knecht veel sterkte en kracht van Boven! De Heer wil ook jullie herder zijn! ds. Leo van Rikxoort
In Memoriam. Piet de Kruijf werd 2 januari 1955 geboren als eerste van 5 kinderen op de boerderij van Pieter de Kruijf en Antje Zaal aan de Kortsteekterweg. Door zuurstofgebrek bij de geboorte had hij te kampen met handicaps en kwam bij anderen wat achterop. Toch werd hij na enkele jaren LTS aangenomen bij Samsom en na verloop beheerde hij de postkamer. Toen in 1967 de boerderij werd gesaneerd, kwam het gezin aan de Neptunusstraat te wonen. Piet is altijd bij zijn ouders gebleven, tot zij in 1999 in de Magnolia trokken en hij een flat kreeg in de Cederstraat. Na 30 jaar raakte hij door de reorganisatie van Samsom zijn baan kwijt, werkte enkele jaren via uitzendbureaus, maar het mooiste wat op zijn weg kwam was in 1995 het hulpkosterschap in de Adventskerk bij kostersechtpaar Joop en Joke Bos. Meerdere dagen per week ondersteunde hij hen bij de doordeweekse activiteiten: vergaderingen, repetities, kringen, catechese, ook bij bruiloften en concerten. Hij was heel punctueel en verantwoordelijk. Toen ik hem bij mijn laatste bezoek vroeg wat zijn taken waren, bleek heel het schema van werkzaamheden nog in zijn hoofd te zitten. Traplopen werd moeilijk, zo kreeg hij een woning in de Akkerwinde toegewezen. Vriendin Adrie ging mee. Sinds 2008 leed Piet ook aan Parkinson en 2 jaar geleden werd dat zo erg, dat hij in Oudshoorn terecht kwam. Hij had op zijn kamer een grote collectie platen: klassieke muziek, koor- en orgelmuziek. Zelf had hij op een koor gezeten en orgel leren spelen. Graag haalde hij herinneringen op aan zijn jaren als hulpkoster. In Gods huis voelde hij zich thuis. Na sterke aftakeling in de laatste tijd (hij had ook veel onrust in zijn hoofd) is hij op een nacht door de Here afgelost van zijn post. In de dienst op 8 oktober, voorafgaand aan de begrafenis, dachten wij aan de Heiland, die met zijn bloed het hemelse heiligdom is binnengegaan en ons is voorgegaan. R.H.M. de Jonge
Pastoraat ds. De Jonge. Op menig huisbezoek kwam Jan van den Bosch ter sprake, opgegroeid in het Rode Dorp en bekend van de EO Jongerendagen, Beter Uit, Mercy Ships en vooral van de tv-diensten uit de Shepherd’s Grove in Californië die hij elke zondagmorgen inleidt met een interview in Hour of Power. Je merkt dat Alphenaars trots zijn op hun reizende evangelist. Wist u dat hij in de tachtiger jaren regelmatig in de Adventskerk gesignaleerd werd? Hij liet me eens weten daar goede herinneringen aan te bewaren. Nu hij 70 geworden is, is er een boek over hem verschenen: “Globetrotter met een missie”. Ongetwijfeld verkrijgbaar in de Ichthusboekhandel… Dhr. D. van Berkel moest 5 oktober een operatie ondergaan in Leiderdorp. Onze vroegere ouderlinge mw. van Velde-Vermaas moest op haar kamer in Oudshoorn 10 dagen in quarantaine. Als enige in het tehuis mag zij vrij uit wandelen, maar dat zit er nu niet in. Ook mist ze de zanguurtjes en kerkdiensten. Op 8 oktober is dhr. P de Ruijter opgenomen moeten worden in “de Steenplaat”/Humanitas, kamer 824, Persoonshaven 650, 3071CL Rotterdam. Gert is ervoor uit Polen teruggekomen. Ook voor zus Henka hopen we dat er mettertijd een plek voor hem is in Alphen. Mw. C.M. Burgers-Demoed was van 2-6 oktober in Alrijne, besmet met het virus. Gelukkig slechts in lichte mate. Ineke van Butselaar neemt voorlopig de taak van HVD-ster Jolanda Jacobs in Driehoorne waar. Mooi als zo de één voor de ander inspringt! Mevrouw T. de Bruijn–Kelderman was al geruime tijd hart- en longpatiënt. Vanwege haar kwetsbaarheid kon ze zelfs haar kinderen niet ontvangen in coronatijd. Daarom was ze zo blij dat ze beneden woonde in de Driehoorne en zodoende toch met hen kon communiceren als ze langskwamen. In de nacht van 15 op 16 oktober is ze onwel geworden en overleden. Moge haar man haar in Gods handen weten.
Huwelijksjubileum. Op 30 oktober hopen dhr. G. Vermaas en mevr. J.H. Vermaas-Ederveen 50 jaar getrouwd te zijn. Dhr. Vermaas is opgegroeid in ’s Molenaars en de oude Sionskerk en werkte in de bouw. Haar vader werkte bij bakker Dijkstra. Hun huwelijk werd ingezegend door ds. Fokkema. Hopelijk mogen zij nog lang in ons midden blijven meeleven en zullen ze met de kinderen er toch nog een fijne dag van weten te maken. R.H.M. de Jonge


Bestuur & beleid
30 kerkgangers. Met pijn in het hart heeft de kerkenraad moeten besluiten om m.i.v. 11 oktober maar 30 mensen per dienst toe te laten (excl. medewerkers). We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om hierin het dringende advies van de overheid en de Protestantse Kerk te volgen. Het doet pijn om deze stap te zetten, juist nu we de laatste weken zagen dat steeds meer mensen het weer aandurfden om naar de kerk te komen. Maar nu overal om ons heen het aantal besmettingen toeneemt, moeten ook wij als Adventskerk doen wat we kunnen om verspreiding tegen te gaan. We hebben steeds de richtlijnen van de overheid gevolgd, en doen dat dus ook nu. Laten we hopen en bidden dat we het aantal bezoekers van de diensten spoedig weer kunnen uitbreiden! De selectie wie wel en wie niet mogen komen, wordt automatisch gemaakt door het registratiesysteem. Dat gebeurt zo eerlijk mogelijk: mensen die nog niet eerder een dienst hebben bijgewoond en/of voor een eerdere dienst zijn afgewezen, hebben voorrang. En daarom zeggen we: blijf u gewoon inschrijven. Als u wordt afgewezen, staat u de volgende keer automatisch hoger op de ‘wachtlijst’. Dus de aanhouder wint… Hella Verweij, scriba