MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 19

Zondag 15 september
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. J. Henzen
18.30 uur Ds. A.M.D. van Briemen
Zondag 22 september
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. A.P.D. Zijlstra, Startzondag


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 15 september is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 15 september zingen we lied 27 = 'Here der heren' uit de kinderbundel. Zondag 22 september is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 22 september zingen we lied 2 = 'Komt, laat ons zingen vandaag' uit de kinderbundel.
Giften. Mevrouw Oosterom ontving 20 euro voor het onderhoud van de kerk. De heer Sonneveld ontving € 10 voor de restauratie van het orgel. De opbrengsten van de orgelzomerconcerten, met leerlingen van Simon Stelling, waren als volgt: 17 aug. € 79,20 organist: Cor de Vries. 24 aug. € 40,30 organist: Eunice Boer. 31 aug. € 118,80 organist: Sebastiaan (13 jaar). De gehele opbrengst komt ten goede van de restauratie van het orgel. Ds De Jonge ontving 3 x 10 euro, 2 x 20 euro, 50 euro en 150 euro voor de kerk, 50 euro voor onderhoud van het kerkgebouw en 10 euro voor het orgel, 50 euro waarvan de helft voor de kerk en de helft voor het orgel, 20 euro waarvan de helft voor de kerk en de helft voor noodhulp in Zimbabwe, 40 euro waarvan de helft voor de Draadomroep Adventskerk en de helft voor Zimbabwe en 50 euro en 25 euro voor voedselhulp/medicijnen in Zimbabwe. Een prachtig lijstje dit keer, heel veel dank daarvoor.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw Maaijen, Jacobs, v.d. Bosch, Langeveld en meneer Bouman ontvingen allen 10 euro. Hartelijk dank. .
Taartenactie diaconie Adventskerk. De diaconie zet zich dichtbij en veraf in voor de minderbedeelden onder ons. Om aan alle hulpvragen te kunnen blijven voldoen, willen wij na de succesvolle taartenactie van 2018, ook dit jaar de actie houden om ons eigen vermogen wat meer armslag te geven waardoor we kunnen blijven helpen. In samenwerking met bakkerij Zonneveld bieden wij u een Amandelspijs-taart aan met een vulling van Zwitserse room (8-10 pers) voor de prijs van € 9,95. Steunt u onze actie door een taart te bestellen? Dit kan op de website van onze kerk, of op zondag in de ontmoetingsruimte. Bestellen kan t/m zondag 29 september. De taarten kunnen worden afgehaald op vrijdag 4 oktober in de ontmoetingsruimte van de kerk tussen 17.00 en 19.00 uur. (Betaling kan contant bij afhalen.) Voor vragen kunt u bellen met Wim Bol, tel 06 11 30 32 66. Namens de diaconie: hartelijk dank!
Startzaterdag- en zondag. Over twee weken is het startweekend van de Adventskerk. U kunt zich nog opgeven voor de barbeque op zaterdag 21 september, met activiteiten voor de jongeren. En natuurlijk hopen we u te treffen in de startdienst op zondag 22 september. Ds. Zijlstra hoopt ons voor te gaan in deze gezinsdienst. Het thema is – net als vorig jaar – ‘Een goed gesprek’. Dat is waar we dit seizoen weer op inzetten. Goed contact onderling, dat gedragen wordt door God. Hij die telkens opnieuw de verbinding met ons wil aangaan. En ook al weten en geloven we dat, soms voelen de stiltes in het gesprek ongemakkelijk, ongewenst, zoals ook wel eens in een gewoon gesprek. Dan kennen we de uitdrukking: “De dominee komt voorbij”. Voor de startzondag hopen we niet alleen op de aanwezigheid van de predikant, maar vooral dat in deze feestelijke dienst Gods Geest ruimte vindt om ons aan te spreken. Allen welkom!
Martine naar Sierra Leone: De presentatie. Deze zomer ben ik met World Servants naar Sierra Leone geweest. Na een reis vol ervaringen ben ik alweer een tijdje terug in Nederland. Ik wil iedereen bedanken dat ik deze reis heb mogen maken. Zonder de hulp van velen anderen had ik niet weg gekund, bedankt! Deze reis wil ik graag met jullie delen. Daarom geef ik een kleine presentatie tijdens het koffiedrinken op zondag 15 september. Alle nieuwsgierigen zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Ik laat een aantal foto’s zien en vertel daarbij mijn verhaal. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jullie dan te zien! Groetjes, Martine Wielinga
Agenda.
Zaterdag 14 september
10:00 uur: Kerkopenstelling/Open Monumentendag, Alphen a.d. Rijn.
10:00 uur: Kerkopenstelling/Open Monumentendag, Alphen a.d. Rijn.
Maandag 16 september
10:00 uur: Gebedskring, Hazenveld 10.
20:00 uur: Consistorie, Adventskerk, zaal achterin.
20:00 uur: Vergadering College van Kerkrentmeesters, Adventskerk.
Dinsdag 17 september
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
Donderdag 19 september
19:30 uur: Adventus (ontmoetingsruimte).
Zondag 22 september
20:00 uur: Test, Test.
20:00 uur: Verjaardag, Alphen aan den Rijn.
Woensdag 25 september
20:00 uur: Adventskring, Alphen aan den Rijn.
Donderdag 26 september
19:30 uur: Adventus (ontmoetingsruimte).
Vrijdag 27 september
20:15 uur: Orgelconcert Simon Stelling, Adventskerk Alphen aan den Rijn.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 1 september gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar mw. M. Godthelp-van Koppen, Aziëlaan 141, en naar mw. L.M. de Back-Roukema, Zonnedauw 25. Op zondag 8 september gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar fam. T. Wolf-Groenendijk, Serenadestraat 21, en met een felicitatie naar dhr. A.J. Verkaik en mw. G.T. Verkaik-Baank, Goudenregenplantsoen 31.
Pastoraat ds. De Jonge. Over het beroepen van een dominee zijn altijd mooie verhalen te vertellen geweest. C.E. van Koetsveld vertelt in “De pastorie van Mastland” hoe het ging in zijn eerste gemeente. In die tijd kwamen er meerdere kandidaten “op beroep preken”. Er was er éen die een bril droeg. Die viel al zo af, want “waarom zou je je behelpen met een halve blinde als je genoeg zienden kunt krijgen?”. Tijdens de preken van beide anderen verliet halverwege een kerkvoogd het kerkgebouw om wat stokjes in de grond te steken langs het kerkpad. Namelijk op de plek waar hij de spreker die binnen zijn stem verhief nog kon verstaan. Degene met de luidste stem had zijn voorkeur. U hebt nu allen ds. van Rikxoort kunnen beluisteren. En gemerkt dat de beroepingscommissie op nog veel meer en belangrijker zaken heeft gelet eer het beroep naar hem uitging… Mw. Binkhorst zou opnieuw aan het oor geopereerd moeten worden, maar dit werd wegens ontstekingsverschijnselen uitgesteld. Mw. Kloppenborg-Kom heeft een goed middel tegen apneu gekregen, dat ook haar overige klachten heeft teruggedrongen – alleen de vermoeidheid is gebleven. Mw. Tuinenburg-Spannemaker werd 27-8 in den Haag aan een onverwacht ontdekte darmperforatie geopereerd. Ze moet voorlopig in het ziekenhuis blijven. Dhr. J. Snijders mag een half jaar bij de dokter wegblijven, een goed bericht. Toen ik belde om weer eens bij Fred Pennewaard op bezoek te gaan, bleek hij net te zijn gestorven. We wensen zijn vrouw Joke hetzelfde vertrouwen toe, dat hij tijdens zijn ziekbed liet blijken. Zondagmiddag 1 september kwam ook een eind aan het lijden van mw. Ommering-Korpel. Tijdens een gesprek dat ik de dinsdag daarvoor met haar had speelden haar nog allerlei verhalen uit de Bijbel door het hoofd. Wonderlijk, zo helder iemand tot vlak voor het einde kan zijn. Mw. Lambooy-Bourgeois is in Rietveld opgenomen. Dhr. W. van Veen tobt erg met verval van krachten en kwam weer eens te vallen. Moge het hem waargemaakt worden: “Gij schraagt m’als ik wankel, gij draagt m’als ik viel”. Mw. Godthelp kreeg niet 1 maar 3 stents. Ze voelt zich gelukkig goed. De bloedarmoede bij mw. Houweling-Schellingerhout gaat nu aangepakt worden met een wekelijkse injectie en medicatie. Ouderling Geerlof kreeg het verblijdend bericht dat het bij hem aangetroffen tumorweefsel helemaal weg is. Ook dhr. J. de Wit is, zo als dat heet, “schoon” verklaard. Maar overblijvende klachten bezorgen hem nog wel een jaartje inspanning. Mw. Koelewijn-van Dijk had onlangs tegelijk nier-, blaas-, en longontsteking. De eerste twee zijn bedwongen, aan de laatste wordt gewerkt. Ook de hier niet genoemde zieken wensen wij Gods kracht in menselijke zwakheid.
Huwelijksjubileum. Dhr. H.J. Jacobs en mw. J. Jacobs-Solkamans zijn op 19 september 50 jaar getrouwd. We kennen hen als trouwe leden van onze gemeente. Dhr. Jacobs is eigenlijk van Lutherse afkomst, maar al jarenlang Hervormd. Mevrouw, beter bekend als Jolanda, is nog op vele fronten actief: voor de inloopochtend, maar ook op donderdagmiddag in Westerhove, in de Driehoorne doet ze bezoekwerk als HVD-ster en ik heb haar ook in Oudshoorn meerdere malen ontmoet. Zo kent ze talloze ouderen in de gemeente en leeft, bijgestaan door haar man, ook daadwerkelijk met velen mee. We hopen dat dit echtpaar samen met de kinderen een prachtige viering van de gouden bruiloft tegemoet gaat.
In Memoriam. Op dinsdag 27 augustus overleed op de leeftijd van 72 jaar de heer Govert Willem Wouter (Fred) Pennewaard. Enkele maanden geleden het bericht dat hij ‘uitbehandeld’ was en dat hij aan de ziekte, die hem al eigenlijk dertien jaar parten speelde, zou gaan overlijden. Een moeilijk en confronterend bericht waarover Fred aan de ene kant verdrietig was, maar aan de andere kant was er de weloverwogen beslissing om geen levenrekkende kuren aan te gaan. Hij koos voor de kwaliteit van leven en hoopte samen met Joke nog een relatief goede zomer te krijgen in hun nieuwe woning aan de Gerard Doustraat. Het werd in de afgelopen periode minder en de laatste weken ging Fred best wel hard achteruit, maar wat konden ze dat samen goed opvangen en wat was het belangrijk dat er altijd nog wel plek voor een grapje en een glimlach was. Maar wat er door alle omstandigheden nooit ontbrak, was vertrouwen en geloof en dat was de dragende kracht die lijden en verdriet leefbaar deed zijn en altijd ook weer ruimte en uitzicht gaf. ‘Het komt goed, als het niet hier is, dan daar’, kon Fred nogal eens zeggen. En als hij opmerkte dat hij best wel ‘nieuwsgierig’ was naar wat er na dit leven zou komen, dan gaf hij hiermee getuigend aan overtuigd te zijn van de werkelijkheid van Gods belofte over de grenzen van de dood heen. Tijdens de ‘Dankdienst voor zijn leven’ op dinsdag 3 september legde Joke in een indrukwekkend In memoriam niet de nadruk op de tegenslagen, maar op de vele goede en mooie dingen en de zegeningen, die er ook in de laatste jaren van ziek-zijn- en ook met een naderende dood volop waren. Fijn was het ook dat Fred na veertig dienstjaren bij het plaatselijke energiebedrijf op zijn 55e al met pensioen ging en er veel vrijheid was om leuke en mooie dingen te ondernemen en om Joke tijdens haar opleiding tot kerkelijk werker en haar pastorale arbeid in de Gereformeerde kerk van Aarlanderveen daarna, zowel praktisch als geestelijk tot steun te zijn. In de overdenking stonden we stil bij ‘De storm op het meer’ (Marcus 4), waarin de aanwezigheid van Jezus wonderen doet. Is dat niet ook zo in de stormen van onze levens en was dat ook niet zo in het leven van Fred? Hij kende Jezus, zocht bij Hem zijn toevlucht en vond rust en vrede en….uitzicht bij Hem. Na afloop van de afscheidsdienst in de Adventskerk legden we het lichaam van Fred te rusten op de Oosterbegraafplaats, maar wisten we zijn ziel geborgen in de vrede van zijn Heer. Dat diezelfde Heer Joke troostend en zegenend nabij zal zijn. J. Henzen, Wateringen


Bestuur & beleid
Ds. Van Rikxoort neemt beroep aan. Tot onze grote vreugde en dankbaarheid heeft ds. Van Rikxoort ons laten weten dat hij het beroep naar de Adventskerk van harte aanneemt! Tijdens de kennismaking, vorige week zondag, bleek al dat het over en weer duidelijk klikte; het voelde wederzijds vertrouwd. Bij ds. Van Rikxoort en zijn vrouw is de overtuiging gegroeid dat God hen naar Alphen aan den Rijn roept, en daarom zeggen zij `con amore, met overtuiging en in verwondering` ja op het beroep vanuit de Adventskerk. We feliciteren hen met dit besluit en verheugen ons op hun komst naar Alphen; we zien uit naar een goede en gezegende tijd met elkaar! Tegelijkertijd gaan onze gedachten uit naar de gemeenten in Heemse en Mariënberg. Voor hen betekent dit dat zij afscheid moeten nemen van hun predikant. We wensen beide gemeenten Gods zegen toe voor de toekomst. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de intrededienst zal plaatsvinden. Daarover volgt de komende tijd meer informatie. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, aarzel dan niet die te stellen! Namens de kerkenraad, Hella Verweij, scriba