MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 23

Zondag 11 november
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. H.J. Prosman, Oogstdienst
18.30 uur Ds. E.S. ten Heuw, Cantatedienst
Zondag 18 november
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. A.P.D. Zijlstra
12.30 uur Ds. T. Viezee, Jeugddienst


Vieren en Doen
Kerkdiensten. We zingen zondag 11 november met de kinderen lied 35 - 'Kijk es' uit de kinderbundel. Zondag 18 november is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 18 november zingen we lied 18 = 'Een wijs man bouwde zijn huis op een rots' uit de kinderbundel.
Giften. Ds. Vonhof ontving 200 euro voor eredienst en pastoraat. De heer Geerlof ontving deze week twee giften: 50 euro voor de kerk en 10 euro voor de diakonie. Ds. Vonhof ontving 20 euro ter vrije beschikking. Ds. de Jonge ontving 15 en 20 euro voor de kerk en 20 euro voor het orgelfonds.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw Langeveld ontving 2 keer 10 euro. Mevrouw Stevens en v.d. Zand ontvingen beide 10 euro. Hartelijk dank.
Oogstdienst. Op zondag 11 november vieren we weer de jaarlijkse oogstdienst. Zoals u wellicht weet verzamelen we als gemeente hiervoor fruit. U kunt uw fruit brengen op zaterdag 10 november tussen 09.00 en 11.00 via de zij-ingang van de Adventskerk. Wij hopen weer op veel enthousiaste gevers, zodat we als gemeente weer veel mooie fruitbakjes kunnen uitdelen aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We hopen dat u allen ook helpt om het fruit uit te delen, want vele handen maken licht werk. De adressen waar de fruitbakjes naar toe moeten worden gebracht worden zondagochtend 11 november in de ontmoetingsruimte uitgedeeld. Dank u voor uw hulp! De dames van de HVD
Cantatedienst. Op 11 november vindt om 18:30 uur een Bach Cantatedienst plaats. Uitgevoerd wordt cantate 26, ‘Ach wie flüchtig, ach wie nichtig’, en de hele dienst is in dat thema gezet. Voorganger is ds. E.S. ten Heuw uit Leiden, de muzikale leiding is in handen van Simon Stelling. Aan deze cantate werken vier solisten, het Alphens Bachorkest en Kamerkoor Cantabile mee. Een mooie dienst om zelf bij te wonen, maar ook om anderen voor uit te nodigen.
Bijbelkring. De eerstvolgende bijeenkomst van onze kring is op woensdag 21 november. Dan lezen wij uit de Romeinenbrief hoofdstuk 12 : 9 tot hoofdstuk 13 : 7. Velen denken dat wat Paulus schrijft over het ambt van de overheid in hoofdstuk 13 een heel ander chapiter is dan zijn voorafgaande vermaning om onszelf niet te wreken maar plaats te maken voor Gods toorn. Je moet het echter als één geheel lezen om te zien dat het één met het ander samenhangt. De bijeenkomst die eerder gepland was op de derde woensdag in december heb ik op verzoek vervroegd naar 12 december: om de kerstvoorbereidingen te ontwijken. Verbetert u dat even in uw agenda/ op uw kalender? Ds. de Jonge
Taartenactie Diaconie Adventskerk. De diaconie zet zich dichtbij en veraf in voor de minderbedeelden onder ons. Om aan alle hulpvragen te blijven voldoen, willen wij door middel van een taarten actie ons eigen vermogen meer armslag geven. In samenwerking met bakkerij Zonneveld bieden wij u een Amandelspijs taart aan met een vulling van Zwitserse room (8-10 pers) voor de prijs van € 9,95. We vragen u onze actie te ondersteunen door het opgeven van een bestelling. Dit kan op de website van onze kerk. U kunt ook op de zondagen 11 en 18 november voor en na de dienst uw bestelling opgeven in de ontmoetingsruimte. Helpt u ons? Tot en met zondag 18 november kunt u uw bestelling plaatsen. De taarten kunnen worden afgehaald op vrijdag 23 november in de ontmoetingsruimte van de kerk tussen 17.00 en 19.00 uur. (Betaling kan contant bij afhalen.) Voor vragen kunt u bellen met Wim Bol, tel 06 11 30 32 66.
Agenda.
Zondag 11 november
18:30 uur: Bach Cantatedienst, Adventskerk
Maandag 12 november
18:30 uur: Spreekuur ds. Zijlstra, Cornerstone
20:00 uur: Consistorie , Adventskerk
Donderdag 15 november
10:00 uur: Gebedskring, Hazenveld 10
Zondag 18 november
12:30 uur: Jeugddienst, Alphen aan den rijn
Maandag 19 november
18:30 uur: Spreekuur ds. Zijlstra, Cornerstone
Dinsdag 20 november
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte
20:00 uur: HVD vergadering, Ontmoetingsruimte Adventskerk
Woensdag 21 november
20:00 uur: Bijbelkring, AdventskerkOmzien naar elkaar

Bloemen.
Zieken. Dhr. A.G.A.Pennewaard mocht na een zware operatie het ziekenhuis verlaten en heeft om de overgang naar huis wat beter te doen verlopen enige tijd bij zijn jongste dochter gelogeerd. Maar nu is hij weer thuisgekomen en is hij bezig met verdere revalidatie. Ook mevr. A.Koelewijn-van Dijk moest weer in het ziekenhuis worden opgenomen. Zij blijft een kwetsbare gezondheid houden. Gelukkig is zij de afgelopen week weer thuisgekomen.
We wensen de zieken thuis en in het ziekenhuis moed en kracht toe en dragen hen op in onze voorbeden
Pastoraat ds. De Jonge. Op menig huisbezoek krijg ik de vraag, of er al een beroep staat uitgebracht te worden in de vacature van ds. Schendeling. Daar weet ik niets meer van dan er al in dit blad heeft gestaan. En ik ga er ook niet naar informeren, gedachtig het woord van mijn vroegere collega Bogers: ”Je moet een broedende kip niet storen”. Mw. L.P. van Veen- Hoosbeek loopt al sinds een nekwervelbreuk in juni met een kraag. Erg lastig, maar ze leert ermee leven. Dhr. H. Hesseling kreeg een heel bemoedigende uitslag van zijn darmoperatie. Een dankzegging waard! Dhr. J van Beest kwam door een uitgekiende therapie van zijn evenwichtsstoornis af. Proficiat. Mw. Houweling-Schellingerhout is nu verhuisd van Alrijne naar Leithenrode. Mw. Vonk-Koenekoop kwam door een val haar knie en bovenbeen te breken. Na een operatie in Alrijne is ze nu overgebracht naar De Brug voor verdere revalidatie. Anette Zuidam is door een enkelbreuk aan huis gebonden. Mw. Windhorst- van Rijswijk is begin deze week overgegaan van de Magnolia naar Zuidervaart. De meerdere zorg kome haar daar ten goede. Af en toe bezoek ik een oud gediende van onze gemeente die elders woont. Zo was ik (evenals Cees Godthelp) bij dhr. A. van der Most, de vroegere diakonievoorzitter (zijn vrouw was leidster van HVD Gouwsluis) die al jaren in Nieuwveen woont, momenteel in huize Futura. Zijn gedachten zijn wel minder, maar hij is met zijn 92 jaar nog goed gezond en opgeruimd van geest. Huwelijksjubilea. Van de fam. Meerloo-van’t Wout, afkomstig uit het Rode Dorp en Woubrugge, werd het huwelijk 45 jaar geleden ingezegend door ds. Lefeber. Hun werk gehad hebbend resp. in de buitendienst van de gemeente en diverse winkels kennen zij velen. Na ruim 40 jaar in de Concordiastraat gewoond te hebben, maakten zij begin dit jaar de overstap naar de Rosmolen. De fam. Harting- van der Maarl is op 7 november 55 jaar getrouwd. Dhr. Harting zat destijds bij mij in de kerkenraad dus ik kwam toen al op de boerderij aan het Rietveldsepad, waar zij nu nog wonen, maar nu in een bungalow ernaast. Beide zoons vlak in de buurt zetten hun werkzame leven voort. Schenke de Here hun een gezegende levensavond.
Jubileum. Donderdag 15 november is het 50 jaar geleden ,dat dhr. E.W.Baerveldt en mevr. L.C.Baerveldt-Timmer, Borneostraat 11, zijn getrouwd. We feliciteren hen met dit heuglijke feit en wensen hen Gods zegen toe op hun verdere levensweg samen.
Naderend afscheid. Het is zo langzamerhand wel bekend, dat ik op zondag 16 december afscheid neem van onze gemeente. Ik hoop in de week daarvoor 66 jaar te worden en dan mag je met pensioen, of zoals dat op het kerkelijk erf heet ‘met emeritaat’. ‘Blijven jullie in Alphen wonen..?’ wordt ons de laatste tijd regelmatig gevraagd. Nee, dat doen we niet. Hoewel we hier prettig gewoond hebben, gaan we toch terug naar de omgeving waar we opgegroeid zijn, nl. naar de Veluwe. We gaan in Ede wonen (Ansinghstraat 30; 6717 WV). Maar, het is nog niet zover. De komende weken ben ik nog gewoon hier aan het werk. ds.Vonhof
In Memoriam. Maandag 22 oktober is in de leeftijd van 68 jaar Medardus Jacobus Vermeulen overleden. Hij woonde met zijn vrouw aan het Varossieaupalet 30. Hij was geboren in Schoondijke in een gezin van acht kinderen. Op jonge leeftijd trouwde hij met Ria Verblaauw en er werden drie dochters geboren. Dar Vermeulen heeft de langste tijd van zijn werkzame leven bij het aannemersbedrijf Vermeulen gewerkt als calculator-werkaannemer. Een man die hard werkte, maar daarnaast ook ontspanning zocht. Hij hield van zingen in het koor; van varen; en hij heeft in Benthuizen, waar het gezin toen woonde, een boksschool opgericht. Ook op kerkelijk terrein was hij actief als diaken en later als ouderling. In de tijd van zijn pensionering werd het duidelijk dat hij leed aan de ziekte van Alzheimer. Hij moest enkele weken geleden worden opgenomen in het verpleeghuis Oudshoorn, en daar is hij overleden. In de Adventskerk hebben we een afscheidsdienst gehouden, waarbij de kinderen persoonlijke herinneringen aan hun vader vertelden en we zijn leven hebben herdacht in het licht van Psalm 139. Na de dienst heeft de begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats van Benthuizen. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle troost en kracht toe om het gemis te dragen.


Bestuur & beleid
Update wijnactie 2018. Zoals gemeld in het vorige kerkblad zal er voor u weer de gelegenheid zijn de heerlijke wijnen van de Domaine de l’ Arjolle uit de Languedoc (Zuid Frankrijk) te bestellen. Dankzij de medewerking van onze leverancier, de fa. Noordman Wijnen, Leiden, kunnen wij de wijn aanbieden voor dezelfde prijs als voorheen, nl. € 46,50 voor 6 flessen. En u weet, het batig saldo zal worden gebruikt als bijdrage aan de opknapbeurt van beide pastorieën. Bestellen kan tot uiterlijk maandag 26 november a.s. Uitleveren dan wel bezorgen op zaterdag 15 december. Gedetailleerde informatie vindt u op de website en/of op de bestelformulieren in de ontmoetingsruimte van de kerk. Met welgemeende groet, namens de wijncommissie, Paul J. Boender
Afscheid ds. Vonhof. Op zondag 16 december neemt ds. Vonhof afscheid van onze gemeente. Hij gaat dan met emeritaat. Die datum komt al snel dichterbij; daarom willen we u graag alvast wat informatie geven. De afscheidsdienst is ’s morgens om 10.00 uur. Na de dienst, tijdens de koffie, heeft u gelegenheid om ds. en mw. Vonhof de hand te schudden. Daarna is er een lunch voor alle gemeenteleden en gasten. U bent voor dit alles van harte uitgenodigd! In het volgende kerkblad en op de website leest u hoe u zich voor de lunch kunt opgeven. Natuurlijk willen we als gemeente ook een kado geven aan ds. en mw. Vonhof: een bijdrage aan een zonnescherm voor hun nieuwe huis in Ede. Als u aan dit kado wilt bijdragen, kunt u uw gift achterlaten in de doos die binnenkort in de ontmoetingsruimte staat, of overmaken op het rekeningnummer dat we in het volgende kerkblad en op de website zullen vermelden. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage! Hella Verweij, scriba