MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 24

Zondag 24 november
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. A.F. Troost, Laatste zondag van
het kerkelijk jaar

17.00 uur Mw. L. Hoogerwerf, Cantatedienst
Zondag 1 december
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. F.L. Bakker, Viering Heilig Avondmaal
16.30 uur Ds. J. Henzen, Viering Heilig Avondmaal
Zondag 8 december
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. W.M. de Bruin
Zondag 15 december
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. W. Nijsse
18.30 uur Ds. J.W. van den Berg, Oecumenische dienst
BonifaciuskerkVieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendienst gedenken we allen die ons het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen. We noemen de namen van de overleden gemeenteleden, we steken kaarsen aan. We zoeken met elkaar troost en bemoediging. Samen mogen wij beseffen dat Christus ons door Zijn kruisdood en opstanding een nieuw leven in het vooruitzicht stelt, over de drempel van de dood heen. Sterkte, moed en hoop toegewenst aan ieder die op deze dag een geliefde gedenkt en het gemis in alle hevigheid voelt. Er is een gedrukte liturgie; en na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. De twaalfplus groep komt bij elkaar in de Cornerstone.
Zondag 1 december vieren we in beide diensten het Heilig Avondmaal.
Deurcollecte. Op zondag 15 december wordt er bij het verlaten van de kerk een extra collecte gehouden voor het onderhoud van de pastorieën.
Giften. De heer van den Akker ontving 10 euro voor de studio en 10 en 15 euro voor het pastoraat. Mevr. A. van de Vis ontving 20 euro voor de bloemen. De heer Sonneveld ontving via de Stichting Vrienden 1 x 10 Euro en 2x 25 Euro voor de restauratie van het orgel. De heer Geerlof ontving 10 euro voor het orgel. Ds. de Jonge ontving 50 euro waarvan 30 voor de kerk en 20 voor noodhulp in Zimbabwe; 5 euro en 2 x 10 euro voor de kerk; 20 euro t.v.b. bestemd voor de diaconie; 10 euro en 15 euro voor het orgel; 50 euro waarvan 20 voor de kerk en 30 voor Zimbabwe; 50 euro waarvan 30 voor de kerstviering van de HVD en 20 voor de kerk en 10 euro voor Zimbabwe. Hartelijk dank voor deze stoffelijke blijken van medeleven. De heer Sonneveld ontving via de Stichting Vrienden van de Adventskerk een gift van € 100 en een gift van € 400 bestemd voor de orgelpijpactie.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw Stevens ontving 10 euro. Mevrouw ontving Windhorst ontving 5 en 7 euro. Mevrouw Oudenes ontving 10 en 20 euro. Mevrouw v.d. Horst-Nijdam ontving 10 euro voor de hvd, 10 euro voor de kerk en 10 euro voor het orgel. Hartelijk dank.
Tandenborstels. Beste gemeenteleden van de Adventskerk, de afgelopen weken heeft u samen met drie andere kerken voor de Stichting Kinderen van Lamin tandenborstels en tandpasta verzameld. Dit heeft geresulteerd in 1717 tandenborstels en 927 tubes tandpasta voor de Babylonschool in Lamin. Heel hartelijk dank hiervoor, Stichting Kinderen van Lamin
Kerkwijn. Mocht u nog wijn willen bestellen – ze is heerlijk, ook leuk om cadeau te geven én u steunt de renovatie van het Steinmeyerorgel – dan kan dat t/m maandag 25 november: d.m.v. het bestelformulier (postbus 540, 2400 AM A a/d R.; of in de doos in de ontmoetingsruimte), telefonisch (494390) of digitaal (wijnactie@adventskerk.info). De wijncommissie
Bijbelkring. Op woensdag 4 december komen wij weer bij elkaar om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk. Het onderwerp is: “Hoe ongelovig was de ongelovige Thomas?” We gaan alle teksten na die hem vermelden om een zo compleet mogelijk idee te krijgen van wie hij was te midden van de andere discipelen. Zorg dat u uw sinterklaasgedichten op tijd klaar hebt. R.H.M. de Jonge
Chauffeurs gezocht. Elke zondagmorgen worden oudere gemeenteleden die niet meer zelf naar de kerk kunnen komen, door de autodienst gehaald en gebracht. Dat is dankbaar werk! Want hoe mooi het ook is dat je via de draadomroep kunt meeluisteren, je beleeft toch meer aan de dienst als je er daadwerkelijk bij kunt zijn. En dat maakt de autodienst mogelijk. We zijn nu dringend op zoek naar meer chauffeurs. Iets voor u? U bent eens in de vijf/zes weken aan de beurt, en de ouderen zijn u zeer dankbaar. Meer informatie: Nico van den Bosch, tel. 06-81321664.
Agenda.
Zondag 24 november
12:00 uur: Repetitie kerstkoor.
Maandag 25 november
10:00 uur: Gebedskring, Vijverstraat 5.
20:00 uur: Vergadering HVD, Ontmoetingsruimte.
Dinsdag 26 november
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
Woensdag 27 november
20:00 uur: Gemeenteavond, Adventskerk. Wat heeft de ideeënbus de afgelopen weken opgebracht? Welke ideeën hebben draagvlak? Daarover praten we door op deze gemeenteavond. Welkom!
Vrijdag 29 november
20:15 uur: Orgelconcert Arjan Veen, Adventskerk. Dit programma draagt het karakter van Advent. Twee dagen na het concert breekt tenslotte de Adventsperiode aan! Het programma begint met het prachtige Toccata, Adagio en Fuga in C dur van Johann Sebastian Bach, gevolgd door het koraal ‘’Wie schön leuchtet der Morgenstern’’ van Max Reger en het ‘’Ave Maria’’ van Sigfrid Karg-Elert. Via de verregaande harmonieën van de laatstgenoemde componist gaat het programma min of meer naadloos over naar de Franse zijde met de componisten Dupré, Messiaen en Widor. De Symphonie Gothique van Charles Marie Widor behoort tot zijn meest doorwrochte composities en is gebaseerd op het ‘’Puer natus in Bethlehem’’. Na dit programma is wat mij betreft Advent in de Adventskerk aangebroken! Toegang 7 euro en kinderen gratis Van harte welkom!
Zondag 1 december
12:00 uur: Repetitie kerstkoor.
Maandag 2 december
20:00 uur: Vergadering kleine kerkenraad.
Woensdag 4 december
20:00 uur: Bijbelkring o.l.v. ds. De Jonge, Adventskerk, ontmoetingsruimte.
Zondag 8 december
11:30 uur: Repetitie kerstkoor.
Maandag 9 december
20:00 uur: Vergadering College van Kerkrentmeesters, Adventskerk.
Dinsdag 10 december
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
Vrijdag 13 december
20:00 uur: Gospel en Soul Night, Adventskerk. Op vrijdag 13 december organiseert Stichting Vrienden van de Adventskerk voor de 3e keer een gospelconcert in de Adventskerk. Dit keer staat Elijah Gospel and Soul Choir op het podium. Special guest die avond is Edsilia Rombley. Een bijzondere avond, mis het niet. Kaartverkoop via de website is gestart. (https://www.vriendenvandeadventskerk.info/events-1/gospel-and-soul-night-special-guest-edsilia-rombley)
Zondag 15 december
11:30 uur: Repetitie kerstkoor.
Maandag 16 december
10:00 uur: Gebedskring, Molenwerfstraat 17.
Woensdag 18 december
11:00 uur: Kerstviering ouderen (HVD), Adventskerk. De HVD organiseert een kerstviering en lunch voor de ouderen (75+).Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 10 november gingen de bloemen met een felicitatie naar mw. G. Oudshoorn-van Dijk, Cederstraat 57, en met een groet naar mw. J.J. Laterveer, Uranusstraat 190. Op zondag 17 november gingen de bloemen met een felicitatie naar dhr. en mw. Haakmeester-Schaap, Samsonlaan 30, en met een groet naar mw. G.M. Tjho-Velthorst, tijdelijk in Alrijne afd. De Brug kamer 8.
Pastoraat ds. De Jonge. Voorheen werden oudere echtparen regelmatig opgenomen in een verzorgingstehuis. Nu moeten deze op hun oude dag vaak nog gescheiden worden, als éen van beiden niet meer thuis kan blijven en pleegzorg behoeft. Een schrijnende zaak voor mensen die al een leven lang met elkaar optrekken. Soms denk je: wordt er niet eenzijdig naar iemands fysieke of mentale toestand gekeken? Moet het belang van het huwelijk niet mee gewogen worden? “Wat God heeft samengevoegd, scheide de mens niet”. Gelukkig mocht de fam. Van Veen-Hoosbeek in Oudshoorn herenigd worden. Beiden wonen nu op de afd. Waterweg, hij in unit 17 en zij in unit 20. Mw. J. Laterveer heeft al een aantal zondagen haar plek in de kerk leeg moeten laten. Dat bent u niet van haar gewend. Uitstralende pijn in de arm wees op een nekhernia. We wensen haar van harte beterschap. Op 31 oktober mocht mw. Gerda Oudshoorn-van Dijk de leeftijd der sterken bereiken. Voorheen actief in HVD-West is zij nog steeds medewerkster aan de ontspanningsavonden ’s maandags in de Magnolia. We hopen haar nog menig jaar met haar man in ons midden te hebben! Op 6 november liep mw. G.M. Tjho-Velthorst in haar huis een heupbreuk op. Ze kreeg in Alrijne een pen geplaatst en verblijft nu voor revalidatie op afdeling De Brug, goed bereikbaar voor haar man. Moge zij voorspoedig herstellen. Mw. N. Blom-Oudshoorn gaat sinds kort 1 dag per week naar de opvang in Westerhove. Maar op 12 november maakte zij thuis een lelijke val, brak haar heup en werd een dag later in Leiderdorp geopereerd. Hopelijk overwint ze deze nieuwe tegenslag. Ook meldde zich een nieuw gemeentelid: mw. M. Parlevliet-van Loon, die met haar man (RK) is komen wonen in Westerhove. Een goede tijd daar toegewenst en welkom in de gemeente!
Oogstdienst. ‘U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed.’ – Psalm 65. Wat een rijkdom en zegen om zoveel fruitpakketjes bij elkaar te zien. U heeft ook dit jaar weer gul aangeleverd. In samenwerking met de diaconie kwamen we tot een mooie opbrengst fruit bestemd voor allerlei mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We willen iedereen bedanken die heeft geholpen met het wegbrengen van de fruitpakketjes. Wat is het toch mooi om te zien dat we ook dit jaar weer veel mensen blij hebben kunnen maken. Dank daarvoor. De dames van de HVD
Dank. Rondom het overlijden van mijn vrouw mocht ik vele blijken van medeleven ontvangen in de vorm van berichten en contacten. Dit heeft mij veel steun gegeven. Langs deze weg wil ik iedereen daarvoor hartelijk danken. Wim Vermeul
Dank.. Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven na het overlijden van onze lieve moeder en oma Margaretha Ommering. Uw bezoek, kaarten, telefoontjes en de vele woorden van steun hebben ons erg goed gedaan. Ook de bijzondere herinneringen en verhalen die met ons zijn gedeeld, vonden we erg fijn. Familie Spaan-Ommering
Afscheid. ‘Gelukkig wie door U verkozen is en U mag naderen, Hij mag wonen in Uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.’ (Ps. 65:5) Binnenkort verhuis ik naar Katwijk aan den Rijn. De ruim twee jaar dat ik met regelmaat de Adventskerk bezocht, zijn voor mij een vorm van een innerlijke persoonsreis geweest. Tijdens en vlak na een heftige, pijnlijke periode binnen mijn gezinsleven is het dikwijls ‘lopen op het water’ geweest. Binnen de Adventskerk heb ik een geestelijk thuis gevonden, en heb ik ook een stukje rust beleefd – een stukje geluk. De gemeente onderling heb ik leren kennen als open en hartelijk. De vele zondagen als opbouwend. Vele zondagse preken als zuiver en puur en het orgel als majestueus. Het gaf me kracht, moed en een perspectief. Kortom, het is een rijke tijd voor me geweest, waarbinnen ik opnieuw in een stukje vrijheid ben komen te staan. De gesprekjes onderling, de koffiebezoekjes en kennismakingen hebben me veel gezegd. Mijn hartelijke dank hiervoor! Annette Zuidam
Huwelijksjubileum. Op 6 november waren dhr. R.M.P. Haakmeester en mw. M.F. Haakmeester-Schaap 50 jaar getrouwd. Zij komt uit Scheveningen, hij uit Rijswijk, waar hun huwelijk werd ingezegend door ds. Boeijenga. Dhr. Haakmeester werkte voor een grote computerfirma die opdrachten deed voor het bedrijfsleven en de overheid in Nederland, België en Amerika. De eerste jaren verhuisden zij daarom nogal eens. Maar in het belang van de kinderen kozen zij voor een vaste woonplek. Dat werd eerst Ridderveld en nu dus Alphen. Omdat mw. Haakmeester juist in de bruidsdagen een operatie moest ondergaan, is het bijeenzijn met kinderen en kleinkinderen naar het voorjaar verschoven. Hopelijk wordt dat een blijde viering.


Bestuur & beleid
Gemeenteavond 27 november. Er zijn veel reacties ingeleverd in de ideeënbus. Daar zijn we als kerkenraad heel blij mee, dank u wel! De bijdragen zijn heel divers: ze variëren van kleine praktische suggesties tot uitgewerkte grote lijnen. Op de gemeenteavond van 27 november (20:00 uur, Adventskerk) vertellen we er iets over. Het valt natuurlijk niet mee om de rode draad te vinden in zo’n bonte verzameling ideeën, die soms ook haaks op elkaar staan – dat is geen wonder in een veelkleurige gemeente als de onze! Maar er zijn wel enkele wensen en suggesties die vaak zijn ingediend. Daarover willen we graag met u doorpraten: hebben die ideeën draagvlak, en hoe dan? We hopen dat u ook deze avond weer meedenkt! Hella Verweij, scriba.
Ambtsdragers gezocht. Begin volgend jaar treden enkele ambtsdragers af, en er zijn al enkele vacatures. De kerkenraad is dus dringend op zoek naar versterking. Weet u iemand die geschikt zou zijn voor een ambt? Of voelt u zichzelf aangesproken? Laat het ons alstublieft z.s.m. weten: mail naar scriba@adventskerk.info, of spreek een kerkenraadslid aan. De kerkenraad bestaat momenteel uit 22 mensen. Het is een enthousiaste groep, de sfeer is prima. Er wordt serieus gediscussieerd en hartelijk gelachen. Wie zoeken we? Ten eerste vier diakenen. ‘Diaken zijn is gewoon ontzettend leuk!’ zegt Wim Bol. ‘De diaconie is een enthousiast team. Het is mooi werk: mensen helpen, binnen de gemeente en daarbuiten, ook landelijk en wereldwijd. Het is heel praktisch: vanuit je geloof iets doen voor een ander. En daar krijg je zelf ook veel voor terug.’ Vervolgens: drie jeugdouderlingen. ‘Wij proberen de kinderen en jongeren betrokken te houden bij de gemeente,’ vertelt Jan Hoornstra. ‘We willen hun graag Gods liefde meegeven! Om groepsvorming bij de jongeren te stimuleren, organiseren we binnen- en buitenkerkelijke activiteiten. Jeugdouderling zijn is zingevend én gezellig!’ Omzien naar elkaar, door mensen te bezoeken of wijkontmoetingen te organiseren: dat doen de ouderlingen, in samenwerking met de HVD. ‘Belangrijk is een luisterend oor,’ zegt Jaap Sonneveld. ‘Zo ontstaan fijne gesprekken, waardoor ook je eigen geloofsleven wordt versterkt. Wat is er nou mooier dan iets voor elkaar te betekenen, met en voor elkaar te bidden en uit de Bijbel te lezen?’ Veel mensen vragen zich af: kan ik dat wel? ‘Ja,’ zegt Jaap stellig, ‘want God staat je bij.’ We zoeken minstens twee ouderlingen en enkele bezoekmedewerkers: zij doen hetzelfde werk als een ouderling, maar maken geen deel uit van de kerkenraad. En ten slotte een of twee ouderlingen-kerkrentmeester. ‘Als kerkrentmeesters zijn wij verantwoordelijk voor bijna alle zakelijke aspecten van onze gemeente,’ vertelt Frans Godthelp. ‘Het onderhoud van de kerk en de pastorieën, de restauratie van het orgel, maar bijvoorbeeld ook de financiële administratie, de ledenadministratie, schoonmaak, verhuur, en geldwervingsacties zoals Kerkbalans. Zo leveren we een heel praktische bijdrage aan onze gemeente.’ Meer weten? Spreek een kerkenraadslid aan; we vertellen u graag meer! Hella Verweij, scriba