MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 11

Zondag 22 mei
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. S. de Vries-Terpstra, Jeugddienst
Donderdag 26 mei
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. S. de Vries-Terpstra, Hemelvaartsdag
Lichtkring

Zondag 29 mei
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. R.H.M. de Jonge


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Welkom in de kerk! Alle diensten worden ook uitgezonden via video.adventskerk.info en de draadomroep. Elke zondag is er koffiedrinken na de dienst.
Kinderlied. Zondag 22 mei is zingen we met de kinderen Kl 28 - `God kent jou`. Zondag 29 mei Kl 11 - `Dank U voor de wond`ren die gebeuren`.
Erediensten. Het thema van de jeugddienst op 22 mei is `Binnenstebuiten!` en dat sluit prachtig aan bij alle feestelijkheden rond het 100-jarig jubileum van de Adventskerk. Rapper Divine heeft speciaal voor deze dienst een nummer geschreven en New Adventure is er ook! De jeugddienstcommissie heeft i.s.m. ds. Sara de Vries een aantal leuke dingen voorbereid, we hopen op een volle kerk! De dienst op 26 mei, Hemelvaartsdag, is in de Lichtkring. In deze gezamenlijke dienst gaat ds. Sara de Vries voor. Op 29 mei mogen we ds. R.H.M. de Jonge weer verwelkomen in de Adventskerk.
Collectes. Diaconie: NL10 ABNA 0892 4926 27; graag collectedoel vermelden. College van kerkrentmeesters (voor eredienst en pastoraat): NL78 RABO 0373 7150 13. Of gebruik de app Appostel.
Let op. Er is dit jaar op Hemelvaartsdag geen dienst in de Adventskerk. U bent van harte welkom in kerkgebouw `Lichtkring` in Kerk en Zanen.
Giften. De opbrengst van de kerkopenstelling van 7 mei heeft 51,90 opgebracht, waarvan 5 euro door verkoop van de cd. De opbrengsten van de koffie-ochtenden waren: 1 maart: 56,10, 15 maart: 91,80 en 29 maart: 32,25. 12 april: 84,20 en 26 april 14,10. . Via de bankrekening kwam een gift van 500 binnen. Hartelijk dank. De heer Geerlof ontving 15 euro voor de kerk.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw van Wieringen, de Jong en Turkenburg-Kruijswijk ontvingen allen 10 euro. Mevrouw v.d. Nagel ontving 20 euro. Mevrouw Boerefijn ontving 50 euro. Hartelijk dank.
Hemelvaartsdag. Op Hemelvaartsdag is er om 9:30 een gezamenlijke dienst van de Maranathakerk, Adventskerk en Lichtkring, waarin ds. Sara de Vries hoopt voor te gaan. Deze dienst wordt gehouden in de Lichtkring. Dit is een prachtige gelegenheid om de dag te beginnen met een gezamenlijke wandeling: om 7:30 willen we gaan dauwtrappen! De start is bij de Lichtkring. De wandeling duurt ongeveer een uur en onderweg krijgen de deelnemers een foto-opdracht mee. De mooiste foto`s verzamelen we tijdens het ontbijt (maak de foto`s daarom het liefst met een telefoon) en het resultaat hiervan zal te zien zijn in de dienst. Rond 8:30 ontbijten we in de Lichtkring. Neem je eigen brood mee, voor drinken wordt gezorgd.
Feest van de Geest. . Van Hemelvaart tot en met Pinksteren 2022 vindt Feest van de Geest plaats. Vijftien kunstenaars exposeren dan een nieuw kunstwerk – rond het thema ‘In vuur en vlam’ – in vijftien kerken in het Groene Hart. Ook de Adventskerk doet mee. Dinsdagavond 22 mei wordt het Feest geopend met een inspirerende avond in de Oudshoornse kerk, aanvang 20:00 uur (gratis toegang). Wees welkom! Zie www.feestvandegeest-groenehart.nl.
Agenda.
Zondag 22 mei
16:30 uur: Zangconcert César Franck & Tijdgenoten, Adventskerk. Het 200-ste geboortejaar van César Franck (1822-1890) is een mooie aanleiding voor stadsorganist Simon Stelling om alle grote orgelwerken van deze beroemde Franse componist in een concertreeks uit te voeren op het gerestaureerde Steinmeyer-orgel van de Adventskerk. Meer info op: www.vriendenvandeadventskerk.info
Maandag 23 mei
20:00 uur: Vergadering Kerkenraad, Adventskerk.
Donderdag 26 mei
13:00 uur: Feest van de Geest - open kerk, Adventskerk.
Zaterdag 28 mei
11:00 uur: Expositie en virtuele torenklim - 100 jaar Adventskerk, Adventskerk. Prachtige verhalen en foto’s vertellen de geschiedenis van 100 jaar Adventskerk in Alphen aan den Rijn. Kom binnen, kom kijken en bewonderen. Naast deze expositie zijn er nog veel meer activiteiten zoals rondleidingen én een virtuele torenklim. Vrij toegankelijk. Open 11:00-16:00 uur. Meer info op: www.vriendenvandeadventskerk.info
Zondag 29 mei
13:00 uur: Feest van de Geest - open kerk, Adventskerk.
Maandag 30 mei
20:00 uur: Consistoriebijeenkomst, Adventskerk.
Zaterdag 4 juni
12:00 uur: Kerkopenstelling, Alphen aan den Rijn.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 8 mei gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar dhr. D. Blanken en mevr. P.A.M. Blanken-Topper, Rosmolen 1 en met een hartelijke felicitatie naar dhr. A. Plugge en mevr. E.L Plugge-Knufman, Dorpsstraat 27 A - 212,Hazerswoude-Dorp en met een bemoedigende groet naar mw. K. Marijt - Plug, Sparstraat 8 . Op zondag 15 mei gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar dhr. en mevr. Van Rietschoten-de Bok, Volkerak 83, 2401DH en eveneens met een hartelijke felicitatie naar dhr. en mw. Sneep - Vos, Evenaar 17
Meeleven. Mw.J. Lagerweij-Meerveld verblijft inmiddels in Leythenrode in Leiderdorp. We hopen van harte dat ze daar een goede tijd mag hebben.
Van het consistorie. Ouderling Dirk Dirkzwager is een traject ingegaan van kuren en binnenkort van bestralingen. Gelukkig voelt hij zich nog steeds goed. Maar ongetwijfeld zal het allemaal veel van hem vragen. Om die reden legt hij (o.a.) zijn ouderlingenwerk voorlopig neer. Daar zult u alle begrip voor hebben. Voor pastorale zaken kunt u bij de predikanten terecht. We hopen voor Dirk dat hij goed door de behandelingen komt en dat ze ook resultaat opleveren. Bovenal wensen we hem toe, dat Hij het vertrouwen in God de Heer niet verliest. In Psalm 146 staat het zo: ‘Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,...’
Afwezig. Vanaf vrijdagavond 20 mei t/m 27 mei zijn we (Regina en ik) afwezig, dat wil zeggen: niet in Alphen. We zullen met zoon en schoondochter een week buitenslands verblijven. Als het nodig is kunt u een beroep doen op collega De Vries-Terpstra.
Feest van de Geest. Daarna maken we ons op om Pinksteren, het Feest van de Geest, te vieren. Alyke Evers heeft er een bijzonder kunstwerk voor gemaakt, dat al vanaf zondag 22 mei te bewonderen is. Samen met de tentoonstelling is er zo heel veel te zien in de kerk.
Om (nog eens) over na te denken. Getuigenis afleggen van de Opgestane, begint niet met een heleboel enthousiasme aan iedereen het evangelie te vertellen. Jezus zegt: ‘Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ Het begint met wachten, verwachten. Met bidden. Met verlangen naar kracht ui de hemel. Met begeerte naar een nieuw Pinksteren, met uitzien naar de Geest! Met verdieping, met groei in het geloof, met elke dag je Bijbel lezen, elke dag bidden. Als je niet zelf geworteld bent in het geloof, dan red je het niet om getuigenis af te leggen van de levende Heer. Niet dat je op alle vragen een antwoord moet hebben, maar wel dat je zo toegerust bent om in vrijmoedigheid te kunnen getuigen. Dat je met kracht uit de hemel bent bekleed. Dat is wat de Here Jezus zijn leerlingen belooft. En ook ons. (Uit de preek van zondag 15 mei)
Tot slot. Een hartelijke groet voor u en jullie allemaal! Ik denk ook even aan de examenkandidaten. Hou vol, doe je best en bid dat God je helpt!
ds. Leo van Rikxoort


Bestuur & beleid