MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 2

Zondag 20 januari
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J. Henzen, Bevestiging ambtsdragers
18.30 uur Ds. M.M. Kwant, Zangdienst
Zondag 27 januari
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. A.P.D. Zijlstra, Viering Heilig Avondmaal
16.30 uur Ds. J. Henzen, Viering Heilig Avondmaal


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 20 januari is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 20 januari zingen we lied 18 = 'Een wijs man bouwde zijn huis op een rots' uit de kinderbundel. zondag 27 januari vieren we het Heilig Avondmaal. Zondag 27 januari zingen we lied 15 = 'Lees je bijbel, bid elke dag' uit de kinderbundel. zondag 27 januari vieren we het Heilig Avondmaal.
Giften. De heer Geerlof ontving een gift 10 euro voor de kerk. Mevr. v.d. Vis ontving 7 euro voor de HVD. Ds de Jonge ontving 50 en 20 euro voor de kerk, 20 euro t.v.b. bestemd voor de kerk en 20 euro t.v.b. bestemd voor voedselhulp in Zimbabwe, 100 euro waarvan de helft voor de kerk en de helft voor Zimababwe, waarvoor ook nog 20 euro. Heel veel dank. .
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw Jacobs ontving 10 euro. Mevrouw van Leeuwen ontving 20 euro. Ten slotte bracht de collecte tijdens de HVD kerstviering het mooie bedrag van 419,60 euro op. Hartelijk dank.
Bevestiging ambtsdragers. Op zondag 20 januari mogen twee gemeenteleden in een ambt bevestigd worden: dhr. Rob Wielinga als diaken, en dhr. Jaap Sonneveld als ouderling. Wij zijn hun dankbaar voor hun inzet en wensen hun Gods zegen toe op hun werk.
Ontmoetingen rondom liturgie. Dinsdag 22 januari hopen we voor de tweede keer met elkaar in gesprek te gaan over kerkdiensten/liturgie. Deze keer denken en spreken we over de (functie van) liederen in de dienst. Neem uw/jouw een favoriete lied mee om met een ander te delen. Interimpredikant Marcel Zijlstra en organist Simon Stelling hopen iets te vertellen over de diverse functies van liederen in de kerkdienst en wat liederen voor kerkdiensten geschikt maakt. Uiteraard zullen we ook weer met elkaar zingen. Iedereen van harte welkom op 22 januari in de Adventskerk. Inloop vanaf 20.00, start om 20.15 uur.
Doopdienst. De eerstvolgende doopdienst is op zondag 10 februari. In deze dienst gaat ds. E. Oort uit Katwijk voor. Als u uw kind in deze dienst wilt laten dopen, wilt u dat dan uiterlijk 26 januari laten weten aan de scriba (scriba@adventskerk.info), zodat er een afspraak gemaakt kan worden voor een doopgesprek.
Agenda.
Maandag 21 januari
20:00 uur: Vergadering kerkenraad, Adventskerk, ontmoetingsruimte.
Dinsdag 22 januari
10:00 uur: Inloopochtend.
20:00 uur: Ontmoetingen rondom liturgie - 2e avond, Adventskerk.
Donderdag 24 januari
20:00 uur: Repetitie Adventus, Ontmoetingsruimte.
Maandag 28 januari
20:00 uur: Confessionele Vereniging, Adventskerk.
Donderdag 31 januari
15:00 uur: Inleveren toezeggingen actie Kerkbalans, Zalen achter.
20:00 uur: Repetitie Adventus, Ontmoetingsruimte.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 6 januari gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar mw. S.M. Houweling-Schellingerhout, Verpleeghuis Oudshoorn afd. De Oever kamer 6, en dhr. H. Koppejan, Pietersberg 79.
Pastoraat ds. De Jonge. Wat fijn dat er zoveel belangstelling was bij de kennismaking met de beroepen predikant en zijn vrouw. Dit zal hem vast nog stimuleren om aan de roep uit Alphen gehoor te geven. In het vorige kerkblad had ik nog moeten melden dat mw. T. Mullaart-Scheer er weer eens goed afkwam bij een ongelukkige val op straat, hoewel dit keer de wond in het ziekenhuis gedicht moest worden. Haar kerkgang heeft zij niet hoeven overslaan! Dhr. H. Schouls volgt sinds enige tijd een zgn. immuuntherapie, die tot heden goed aanslaat. Dhr. Dirk Oudshoorn moest 3 januari in Alrijne Leiderdorp opgenomen worden. Aldaar bezocht ik ook mw. Jannie van Beek die de uren durende operatie goed heeft doorstaan. Veel sterkte voor het vervolg! Anneke Oskam was voor anderhalve week in het LUMC en ondervindt veel steun van haar zus die is overgekomen. Op 3 januari werd bij Joop en Belie Westdijk na drie zoons een dochtertje geboren, genaamd Suus. “Erkent dat de Here God is, Hij heeft ons gemaakt en Hem behoren wij toe” (Psalm 100). Oma Westdijk telt nu 27 kleinkinderen! Mieke Pont in de Hooge Burcht is de laatste tijd erg onrustig. Er gaat opnieuw naar gekeken worden, hoe zij het beste begeleid kan worden. Ineke de Koning-van Zuijlen gaat als HVD-ster de adressen overnemen van Henny van de Vis. Ineke van Butselaar, die de kerkauto en de bloemen regelt, verhuist binnenkort naar een gelijkvloerse woning: Laan der Continenten 72. Zij en haar man Ton zien er erg naar uit, want het is nodig.
Huwelijksjubilea. Het echtpaar Blom-Bijl mag op 17 januari de 55 jarige trouwdag gedenken. Ook op deze plaats willen wij daarmee hartelijke gelukwensen. Mogen zij elkaar de extra steun en bijstand bieden die je bij het ouder worden nog meer nodig hebt dan toen je aan het begin stond. En een fijne dag! Op 26 januari zijn Jan en Marga de Zeeuw 40 jaar getrouwd. Ik bracht destijds bij hen een nieuw-ingekomen bezoek toen zij bakkerij Stevens hadden overgenomen. Nu wonen zij in Korteraar, maar voelen zich nog steeds bij de Adventskerk betrokken. Marga, HVD-ster, zien we altijd in de inloopochtend. Jan kan het bakken niet laten, maar nu in dienst bij een bedrijf. Een fijne jubileumreis en Gods zegen op jullie verdere weg. R.H.M. de Jonge
Geboren. Op donderdag 3 januari is geboren Katharina Louise Maria, dochter van Belie en Joop Westdijk en zusje van Joop jr., Luuk en Jack (Dr. Lovinklaan 20, 2405 CM Alphen a/d Rijn). Zij noemen haar Suus. Wij feliciteren de familie Westdijk van harte met de geboorte van Suus, en we wensen hun Gods zegen toe!
In Memoriam. Zaterdag 5 januari is Pieter Dirk Bezemer gestorven. Hij is 74 jaar geworden. Hij was geboren in Giessendam als jongste in een gezin met vijf kinderen. In 1967 trouwde hij met Marianne van Heusden en in de jaren daarna werden er twee zoons en twee dochters geboren. Dick had wiskunde gestudeerd en richtte zich daarin op de medische wetenschap. Hij heeft altijd aan de VU gewerkt in het vakgebied epidemiologie: het opzetten van onderzoeken naar besmettelijke ziekten. Jarenlang vond het gezin op kerkelijk gebied een goed onderdak bij de Baptisten. Toen hij enkele jaren geleden lid werd van de Adventskerk, werd hij ook al snel geroepen tot het ambt van ouderling. Op zeer integere wijze heeft hij zijn Heer en de gemeente daarin gediend. Een oprecht man die het geloofsgesprek niet uit de weg ging. Vorig jaar werd bij hem een hersentumor geconstateerd en in de tijd daarna heeft hij de kwetsbaarheid van een mensenleven aan den lijve moeten ervaren. De afscheidsdienst is gehouden op zaterdag 12 januari. We hebben gedeelten van Psalm 139 gelezen, met daarin de tekst die ook op de rouwkaart stond geschreven: ‘Doorgrond mij, God, en ken mijn hart.’ We hebben Dick Bezemer toevertrouwd aan de ontfermende handen van zijn Heer en Heiland en wensen allen die achterblijven en die hem zullen missen, in het bijzonder zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, alle moed en kracht toe om het gemis te dragen.


Bestuur & beleid