MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 24

Zondag 26 november
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. S. de Vries-Terpstra, Laatste zondag
kerkelijk jaar

Zondag 3 december
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. L. van Rikxoort, Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal

16.30 uur Ds. L. van Rikxoort, Viering Heilig Avondmaal


Vieren en Doen
Kerkdiensten. We zingen zondag 26 november met de kinderen lied 30 - 'Diep, diep, diep als de zee' uit de kinderbundel. zondag 3 december vieren we het Heilig Avondmaal. Zondag 3 december zingen we lied 9 = 'Dank U wel voor de sterren en de maan' uit de kinderbundel. zondag 3 december vieren we het Heilig Avondmaal. Na (vrijwel) elke dienst is er gelegenheid met elkaar een kopje koffie of the te drinken.
Erediensten. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag, gedenken we de mensen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Hoe ga je verder, na het verlies van een dierbare? Met de verhalen van Jacob (Genesis 35) denken we daarover na. En misschien goed om erbij te zeggen: zo’n dienst is geen rouwdienst. Ik (SdVT) zou het eerder een troostdienst noemen. Zondag 3 december is de eerste zondag van Advent. Het thema voor deze Adventsperiode is: ‘De Messias komt’. Voor de eerste Adventszondag is de lezing Jesaja 8:23-9:6. Daarover hoop ik (LvR) ook iets te zeggen. We vieren het heilig avondmaal. Dat helpt om de verwachting van de komst van de Messias levend te houden!
Rekeningnummers collecten. Diaconie: NL10 ABNA 0892 4926 27; graag collectedoel vermelden. College van kerkrentmeesters (voor eredienst en pastoraat): NL78 RABO 0373 7150 13. Of gebruik de app Appostel.
Giften. Op de bankrekening is er een gift van 25 euro ontvangen, en een gift van 5000 euro voor de nieuwe keuken. Harmien Stevens ontving 10 euro voor de diaconie. Voor de HVD ontving Ineke van ’t Wout 10 euro en Marlies Oosterom 100 euro aan collectebonnen. Ds. Van Rikxoort ontving 25 euro voor het College van Kerkrentmeesters. Ds. De Vries-Terpstra ontving collectebonnen t.w.v. €100 voor Eredienst en pastoraat, €100 voor de verbouwing van de keuken, €100 voor het Orgelfonds. Dirk Kroon ontving 10 euro voor de nieuwe keuken. Alle gevers hartelijk dank!
Giften HVD. Mevr. Brouwer, mevr. Bouman, mevr. Spee, mevr. Stevens en mevr. van Doorn ontvingen allen 10 euro; mevr. Van Bruinnessen 15 euro; en mevr. Van der Nagel 10 euro voor de nieuwe keuken. Allen hartelijk dank!
Kerkopenstelling zondagmiddag 26 november. Op Eeuwigheidszondag (26 november), de dag waarop we degenen gedenken die ons zijn voorgegaan, is de Adventskerk ook open van 13.30 tot 16.00 uur. Er klinkt meditatieve muziek, op de beamerschermen worden passende gedichten getoond, u kunt een kaarsje aansteken. Er is ook de mogelijkheid om de predikanten te spreken. Weet u welkom!
Aan tafel!. De Aan tafel-avond van 2 november kon helaas niet doorgaan in verband met de storm. Nu organiseren we deze gezellige avond met ruimte voor ontmoeting en gesprek op donderdagavond 7 december 2023. We starten om 18.00 uur met een gezamenlijke stamppot-maaltijd in de ontmoetingsruimte. Vanaf 19.30 uur gaan we met elkaar in gesprek over het ‘Onze Vader’. Aanmelden: via aantafelak@gmail.com of een telefoontje/berichtje naar Ramona (06-42190492), t/m maandag 4 december. Natuurlijk kunt u ook alleen mee-eten of alleen aanschuiven voor het gesprek. Graag tot 7 december!
Kerstpakkettenactie. Het Diaconaal Platform Alphen organiseert weer de jaarlijkse kerstpakkettenactie. U kunt hiervoor iemand opgeven die een steuntje in de rug verdient (t/m 7 december). En u kunt meehelpen door producten in te leveren op 10 en 17 december in de Adventskerk. Meer informatie leest u op de website. Doet u ook dit jaar weer mee?
Kerstbroden. Op zondag 3 december kunt u in de Adventskerk kerstbroden bestellen bij de Stichting Roemenië Hunedoara. De broden (groot en klein, met en zonder spijs) worden vanaf 18 december bij u thuisbezorgd. Op de website leest u meer over deze actie.
Kerstkaarten bezorgen. Mogen wij – de World Servants Alphen-groep – uw kerstkaarten in Alphen aan den Rijn bezorgen? De opbrengst komt volledig ten goede aan ons project in Ecuador zomer 2024: de bouw van een klaslokaal en een waterzuivering in San Vicente. Hoe werkt het? Vanaf 10 december kunt u uw kerstkaarten inleveren in speciale brievenbussen, o.a. in de Adventskerk. Wij zorgen er dan voor dat ze worden bezorgd tussen 19 en 23 december (let op: alleen in postcodegebied 2400 t/m 2409). Per kaart betaalt u € 0,90. Daarnaast willen we ook graag wat kaartjes bezorgen bij eenzame ouderen. Hiervoor kunt u extra kerstkaarten inleveren met een mooie of warme tekst of mooi versierd, met of zonder adres. Deze kaartjes hoeft u niet te betalen. Doet u mee? Meer info over ons project en onze acties: ww.worldservantsalphen.nl.
Agenda.
Zondag 26 november
12:00 uur: Derde repetitie Kerstkoor, Kerkzaal.
13:30 uur: Kerk geopend, Adventskerk.
19:30 uur: 17+-groep, Pastorie Bergmolen 79.
Maandag 27 november
18:45 uur: Catechisatie 1e en 2e klas, Adventskerk.
Zaterdag 2 december
10:00 uur: HVD activiteit, Achterzaal.
Zondag 3 december
12:00 uur: Vierde repetitie Kerstkoor, Kerkzaal.
Maandag 4 december
18:45 uur: Catechisatie 1e en 2e klas, Adventskerk.
20:00 uur: Vergadering Kleine Kerkenraad, Adventskerk.
Dinsdag 5 december
10:00 uur: Koffieochtend voor iedereen, wees welkom!, Ontmoetingsruimte Adventskerk.
Donderdag 7 december
18:00 uur: Aan tafel avond, Ontmoetingsruimte.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 12 november gingen de bloemen met een bemoedigende groet van de gemeente naar mw. H.J. Bos-Heijns, Prins Hendrikstraat 217, maar nu verblijvend in Noorderbrink, en mevr. D. van Triest-van der Werf, Rosmolen 50. Op zondag 19 november gingen de bloemen met een hartelijke felicitatie naar de fam. Baerveldt-Timmer, Borneostraat 11; en met een hartelijke groet naar mevr. A. Boerefijn-Kramer, Klompenmaker 282, maar nu verblijvend in Noorderbrink.
Meeleven. Mevr. A. Boerefijn-Kramer heeft een nieuwe knie gekregen en revalideert wel heel dicht bij huis, in Noorderbrink (kamer 174). Fijn dat deze mogelijkheden er zijn, maar oost west, thuis best, hopelijk lukt het om binnen niet al te lange tijd weer naar huis te kunnen. Kracht gewenst daarbij en ook geduld! Want geduld, dat is toch iets dat bij ons allemaal van tijd tot tijd opraakt. Geduld wordt genoemd in Galaten 5, als het gaat om de vrucht van de Geest. Het is iets dat God ons wil geven en waar we Hem om mogen vragen. Zoals we 12 november in de Adventskerk zongen met een lied uit Taizé, naar een tekst van Dietrich Bonhoeffer: ‘God, geef dat mijn gedachten gericht zijn op U. Bij U is het licht, U vergeet mij niet. Bij U vind ik hulp, ja bij U vind ik geduld. Van uw wegen heb ik geen begrip, maar U weet de weg voor mij.’
Stilte voor de storm. Er lijkt niet zo veel te schrijven deze keer, maar ondertussen gebeurt er veel. De voorbereidingen voor alle mooie kerstactiviteiten zijn in volle gang. Bijzonder om te zien hoe zoveel mensen zich ervoor inzetten om er iets moois van te maken, binnen en buiten de kerk, voor jong tot veel ouder. Wie je ook bent, met Kerst mag je horen dat Jezus Christus ook voor jou gekomen is. Ook dit jaar zullen we weer zingen van vrede op aarde. Laten we niet vergeten om daar ook voor te blijven bidden.
ds. Sara de Vries-Terpstra
Meeleven. Mw. A. Scharroo-Duits uit de Hof van Alfen verblijft na een operatie tijdelijk in De Brug (Alrijne, Alphen). Mw. H.J. Bos-Heijns, eveneens uit de Hof van Alfen, verblijft tijdelijk in Noorderbrink (kamer 210). Voor zowel mw. Scharroo als mw. Bos hopen we dat ze voor Kerstmis weer terug zijn op hun vertrouwde en geliefde plekje! In Noorderbrink verblijft ook nog dhr. A. Blom. Eind november/begin december hoopt hij te verhuizen naar een splinternieuw huis in Ter Aar (gemeente Nieuwkoop). Zijn nieuwe adres is: Aalscholverlaan 84, 2461 BR. We hopen dat hij daar een goede tijd mag hebben. ’t Is niet niks om op zo’n hoge leeftijd nog te verhuizen. Met mw. A. van Doorn-van Wieringen (Stationsplein 49) gaat het niet zo goed. Haar gezondheid is de laatste tijd erg achteruit gegaan. Mw. I. van Weeren-van Egdom (Provinciepassage 190) onderging een CT-scan. Helaas kreeg ze een slechte uitslag. Ze voelt zich gelukkig nog goed, maar weet ook dat ze niet meer beter zal worden. De Here God zij allen, ook degenen die hier niet genoemd worden maar wel zorgen hebben, nabij. Ik hoop dat u het de psalmdichter na kan zeggen: ‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.’ (Psalm 23: 4)
Overleden. Vorige keer schreef ik dat het met mw. T. Mullaart-Scheer niet zo goed ging. Ik had haar vrijdags in Gouda bezocht. Toen u het kerkblad las was ze al overleden, en wel op dinsdag 7 november. De begrafenis vond op vrijdag 17 november plaats in besloten kring. Vroeger was ze een trouw kerklid, betrokken bij de Bijbelkring. En een geweldig liefhebber van klassieke muziek, de Matthäus-Passion in het bijzonder. Toen ik op die vrijdag bij haar was, las ik een lied voor van Willem Barnard, dat eindigt met deze regels: ‘O naam, eeuwige ademtocht, een sterveling ben ik, als eens mijn eigen adem stokt dan draagt mij uw muziek.’ (Lied 512, Liedboek 2013). De kinderen en kleinkinderen van mw. Teus Mullaart wensen we troost en kracht van Boven.
Felicitatie. Mij is altijd geleerd, dat je iemand niet mag feliciteren als er nog niets te vieren valt. Willens en wetens overtreed ik nu die regel om mw. J. Lagerweij-Meerveld (Henry Dunantweg 21 – Bospad 9, 2402 NM) alvast te feliciteren met haar honderdste verjaardag op 28 november a.s. Hopelijk heeft ze een mooie dag met allen die haar lief zijn. En wat mooi, dat ze weten mag, dat ze als het leven hier afloopt, ze bij de Here God altijd leven mag. Er mankeert hier van alles aan het leven, maar daar ‘is het zo zuiver’, vertelde ze me onlangs. Heerlijk!
Om over na te denken. De Sint is weer in het land. Soms dacht ik dat hij er al eerder was dan 18 november, toen hij voet aan wal zette in Gorinchem. Niet vanwege de peper- en kruidnoten, chocoladeletters enzovoorts die je al sinds september in de supermarkten tegenkomt, maar vanwege de politici die, met het oog op de verkiezingen, van alles beloven. Hans Wiegel zou het druk hebben gehad in deze tijd: ‘Sinterklaas bestaat, daar zit ie, achter de tafel!’ En nu even wat serieuzer. Iemand schreef: ‘Het verschil tussen Sinterklaas en God is dat God ook bestaat als je dat niet wilt.’ (Jan de Bas)
Tot slot. Als ik dit schrijf vind ik het heel spannend wat de verkiezingen ons zullen brengen. Hoe zal de uitslag zijn? Zal het lukken op redelijke termijn een coalitie te vormen? Dat soort vragen. Iemand die ik bezocht zei tegen me: ‘Ze zitten nu al de zetels te verdelen, terwijl het wild nog geschoten moet worden.’ Prachtig! Nu ja, laten we hopen en bidden dat de uitslag goed is voor ons land en volk. Voor nu een hartelijke groet,
ds. Leo van Rikxoort


Bestuur & beleid
Contactgegevens. Wie contact zoekt met bijvoorbeeld een ouderling of HVD’ster, kon tot nu het telefoonnummer of adres opzoeken op onze website. Helaas is het de afgelopen tijd regelmatig gebeurd dat kwaadwillenden hiervan misbruik maakten, en dat onze vrijwilligers werden lastiggevallen of te maken kregen met een poging tot oplichting. Daarom zijn er vanaf nu geen adressen en telefoonnummers meer zichtbaar op de website, met uitzondering van de gegevens van de predikanten, scriba, koster en kerkelijk bureau. Alle andere gegevens zijn alleen nog te vinden wanneer iemand is ingelogd op de website; en dat kunnen alleen de mensen die zelf op de website vermeld staan (kerkenraad, HVD, iedereen die een taak heeft in de zondagse diensten etc.). Dat is natuurlijk niet ideaal. In de kerkenraad denken we erover na hoe we zulke informatie veilig toegankelijk kunnen maken voor álle gemeenteleden. Maar voor nu is er nog één manier om contact te leggen: per e-mail. Via de website kunt u naar alle vrijwilligers en de predikanten mailen. Hella Verweij, scriba
Begroting 2024. Maandag 20 november bespreekt de kerkenraad de begrotingen van de diaconie en het college van kerkrentmeesters voor 2024. Daarna komen ze ter inzage te liggen voor belangstellende gemeenteleden. Wie ze wil inzien of er vragen over heeft, kan mailen naar de diaconie (diaconie@adventskerk.info) of het college van kerkrentmeesters (cvk@adventskerk.info). Eventuele opmerkingen kunt u indienen bij de kerkenraad, door vóór 1 december te mailen naar de scriba (scriba@adventskerk.info). Hella Verweij, scriba