MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 16

Zondag 1 augustus
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. S. de Vries-Terpstra
Zondag 8 augustus
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Mw. J. Sneep-Oorbeek


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Als u een dienst wilt bijwonen, moet u zich vooraf inschrijven via www.adventskerk.info (van maandag tot woensdag 18:00 uur). Wie geen internet heeft, kan bellen naar 06-5899 7203 (op maandag en dinsdag, 15:30-17:30 uur). Uiterlijk donderdagavond hoort u of u de dienst kunt bijwonen. Alle kerkdiensten worden ook uitgezonden via video.adventskerk.info, de draadomroep en www.kerkomroep.nl.
Bij de diensten. Nog één zondag lezen we uit de eerste brief van Petrus. Bijzonder hoe de thema’s de afgelopen zondagen aansloten op de actualiteit van kerk en wereld. Of dat 1 augustus weer het geval is? We gaan het merken, met het derde hoofdstuk! Op 8 augustus hoopt mw. J. Sneep-Oorbeek voor te gaan. Fijn om te merken hoe er op zondagmorgen weer beweging rond de Adventskerk is. We kunnen elkaar weer begroeten en ontmoeten. Dat doet goed. En soms is het ook best even emotioneel, wanneer je samen zingt. Dat mag er allemaal zijn in de kerk. Bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis! (Lied 287) Ds. Sara de Vries-Terpstra
Kinderlied. Zondag 1 augustus zingen we Kl 8 - ‘O lieve Heer, ik ben zo blij’, en zondag 8 augustus Kl 4 - ‘Maak een vrolijk geluid voor de Heer’.
Giften. Ds. Van Rikxoort ontving 50 euro voor het werk van de kerk, ds. De Vries-Terpstra 20 euro ter vrije besteding voor de kerk. Bedankt!
Giften HVD. Mevr. Schuitemaker en mevr. Krijgsman ontvingen beide 10 euro. Hartelijk dank.
Kinderoppas. De komende twee zondagen is er geen kinderoppas (voor 0-4 jaar) tijdens de kerkdienst. De eerstvolgende zondagen met oppasdienst zijn 15 en 29 augustus.
Rekeningnummers collecte. Diaconie: NL10 ABNA 0892 4926 27; graag collectedoel vermelden. College van kerkrentmeesters (voor eredienst en pastoraat): NL78 RABO 0373 7150 13. U kunt ook digitaal geven aan de collectes met behulp van de app Appostel. Zie www.adventskerk.info onder ‘Digitale collecte’.
Agenda.
Dinsdag 10 augustus
10:00 uur: Koffieochtend, Ontmoetingsruimte. Vanwege de coronamaatregelen: vooraf aanmelden bij Ineke van Butselaar (tel. 494543).Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 18 juli gingen de bloemen met een bemoedigende groet naar mw. W.I. Halsema, Javastraat 12, en dhr. en mevr. van Wieringen-Kramer, Bilderdijkstraat 43. Op zondag 25 juli gingen de bloemen met een bemoedigende groet naar mw. T. Mullaart-Scheer, Conradstraat 51, en met een hartelijke groet naar mevr. H.C. Domburg-de Bruin, Stellingmolen 55.Meeleven. Er kwam helaas verdrietig nieuws voor mevr. J. Jacobs-Solkamans. Er is geen verdere behandeling mogelijk, nu de leukemie teruggekomen is. Ze is thuis. Samen met de kinderen, kleinkinderen en vele lieve mensen om hen heen maken ze iets heel moois van deze kostbare tijd. We wensen hen allen dat ze de kracht van Gods liefde mogen ervaren. Dhr. R. Koornstra moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels verblijft hij in Rijn en Vliet in Leiden. Enige tijd geleden is bij hem prostaatkanker geconstateerd. Ten gevolge van de chemo i.c.m. de diabetes die hij erbij kreeg, werd hij erg ziek. We wensen hem alle kracht toe om te herstellen. Veel Geestkracht daar ook bij gewenst! Dhr. R. Molleman is weer thuis uit het ziekenhuis van Leiderdorp. Een alvleesklierontsteking zorgde ervoor dat hij daar moest worden opgenomen. Hij zal nog wel moeten worden geopereerd, maar daar mag hij thuis op wachten. Sterkte gewenst en een goed verder herstel! Laten we als gemeente biddend om de zieken, en allen die bij hen horen, heen staan. Wat is het goed om te zien hoe er wordt meegeleefd wanneer ergens zorgen zijn. En tegelijkertijd is het vaak ook lastig om dat vol te houden wanneer zorgen lang duren. Maar juist de zorgen die zo lang duren, de eindeloze behandeltrajecten, de pijn die maar niet weggaat: die is zo zwaar om alleen te dragen. Laten we elkaar juist dan ook niet vergeten, elkaar bemoedigen, opzoeken. Om te luisteren naar elkaars verhalen, om het kleine wereldje weer een beetje groter te maken, of misschien wel samen te verzuchten zoals in Psalm 13 klinkt: ‘Hoe lang nog, Heer?’ In die Psalm klinkt een klacht die ook in andere Psalmen klinkt. Psalm 13 is een rauwe Psalm die tegelijkertijd hoop en steun geeft: je staat niet alleen in je worsteling. En door Gods naam aan te roepen geef je Hem ruimte in je leven, ook wanneer je hart vol vragen en zorgen is.
Geboren.. Op woensdag 14 juli is geboren Emilia Hendrika Maria, dochter van Dirk Jan en Elise Luijendijk-van Etten en zusje van Benjamin (Kraagroos 24, 2761 JS Zevenhuizen). Wij feliciteren de familie Luijendijk van harte met de geboorte van Emilia, en wensen hun Gods zegen toe!
Ten slotte. Van 7 tot en met 29 augustus hopen we op vakantie te zijn. In die periode kunt u indien nodig contact opnemen met mijn collega ds. Van Rikxoort, die dan weer terug is van zijn vakantie. Ook dit jaar hopen wij weer onze vakantie op de fiets door te brengen. We stappen thuis op en zien wel waar de weg ons in de komende weken brengt. Geen TomTom dus, die ons zo snel mogelijk bij de volgende bestemming brengt, maar een fietskaart die ons laat zien waar de mooie weggetjes en landschappen zijn. De weg zelf is het doel van onze reis! Per dag bekijken we wat we doen: een stukje verder fietsen of nog een nachtje blijven. Wat een verschil met het leven van alledag, waarin onze dagen bepaald worden door de afspraken in onze agenda’s… Fietsvakantie betekent ook, dat we alleen maar kunnen meenemen wat hoognodig is, en dan alles het liefst ook nog eens lichtgewicht. Het komt er op neer dat we leren om een goed onderscheid te maken: wat is ballast en wat is bagage? Ook in het dagelijks leven gaat het zo: door alles wat je meemaakt verzamel je bagage en ballast. Je rugzak wordt steeds voller en zwaarder, en soms misschien wel te vol. Daardoor raak je het overzicht kwijt, word je moe, en kom je niet meer vooruit. Dan is het goed om eens te kijken wat er allemaal in die rugzak zit. Wat zeul je allemaal mee in je leven? Wat is ballast en wat is bagage? Oftewel: wat heb je nodig en wat maakt je onnodig moe? Jezus zei: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht’ (Matteus 11: 28-30). Jezus wil je helpen, om te onderscheiden waar het op aan komt. En je mag de ballast in zijn handen leggen. Voor onze fietsvakantie hebben we ons verdiept in de verhalen van anderen en door de jaren heen hebben we ook zelf ontdekt wat nuttige bagage is, en wat ballast. Zo is het met geloven ook. Door ervan te delen met mensen om je heen, leer je steeds opnieuw te onderscheiden waar het op aankomt. Ik wens u een inspirerende zomer toe! Ds. Sara de Vries-Terpstra
Bedankt. Lieve mensen, 30 juni was en is voor ons een zeer belangrijke dag. 50 jaar geleden hadden we niet kunnen denken dat er zoveel mensen ons zouden gelukwensen met dit huwelijksjubileum. We hadden wel verwacht dat we een paar kaartjes en wat felicitaties zouden krijgen, maar dat het er zo enorm veel zouden worden, was niet verwacht. Een aantal mensen hebben we bedankt voor hun goede wensen, maar het merendeel is niet bedankt en dat willen wij toch wel erg graag. Daarom langs deze weg: heel hartelijk dank voor de vele gelukwensen en extra contacten. Wat merk je bij deze hoe belangrijk onze gemeente toch wel is. Dat we allen één zijn is onze wens. Eenieder Gods onmisbare zegen gewenst, voor nu en in de toekomst, Ria en Hans Lefeber.
Bedankt. Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen, dat ik op 4 juli jl. van de kerk mocht ontvangen. Fijn, zoveel medeleven! Hartelijke groeten, Ada Tjho-Velthorst.
In Memoriam. Op 3 juli is Dirk de Bruijn overleden. Hij is 91 jaar geworden. Op vrijdag 9 juli werd hij begraven vanuit de Adventskerk, acht maanden na het overlijden van zijn vrouw, Tina de Bruijn-Kelderman. Ze zijn bijna 66 jaar getrouwd geweest en waren al 73 jaar een stel. Wat hadden zij het goed samen, en wat viel het hem zwaar om alleen verder te moeten. Moeilijke maanden waren het. Eenzaam voelde hij zich. En toen bleek hij ook nog ziek te zijn. In de dienst hoorden we heel toepasselijk van het verlangen naar een hemels leven, een leven zonder pijn. De liederen en teksten had hij zelf aangereikt. We hadden er ook wel over gesproken. Dhr. De Bruijn vroeg zich af: hoe zou ik tussen al die miljarden mensen daar in de hemel, Tina toch kunnen terugvinden? We gingen in gedachten terug in de tijd, toen Dick 14 jaar was. Hij werkte bij de Veevoederfabriek, de Leerhoeve in de Hooftstraat. Als jongste bediende werd hem uitgelegd hoe de telefoon werkte. Dhr. De Bruijn wist zich dat moment nog goed te herinneren. Hij dacht: ‘oh, als ik die toch maar nóóit hoef te gebruiken!’ Wat een verschil met de man van 91 ie hij geworden was, die een iPhone, iPad en computer gebruikte. ‘Dat had u zich toen niet kunnen voorstellen, dat u nu via Facebook contact met iedereen kunt hebben!’ zei ik. Die digitale wereld is een nieuwe dimensie in ons denken. Ik geloof dat het met de hemel net zo is. We kunnen ons nu nog niet voorstellen hoe dat zal zijn en proberen te bedenken hoe we elkaar dan zouden kunnen terugvinden. We stellen ons de hemel dan voor, op de manier waarop we hier en nu leven. Paulus zegt ons daarover: we kijken nu nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Die nieuwe dimensie zal ons wel geopenbaard worden, wanneer Jezus Christus terugkomt. En tot die tijd doen we het met de beelden die we hebben, zoals uit de Openbaring van Johannes, en dan mogen we daar troost vinden, want God laat niet los wat hij begon. In de liefdevolle woorden van zoon Dick, ook namens Nico, Hans en Ad, hoorden we hoeveel hun vader had betekend voor het gezin. We wensen hen, en allen die hem zullen missen, Gods troostende nabijheid toe. Ds. Sara de Vries-Terpstra
In Memoriam. Anna (Annie) Vermaak werd 24 december 1928 geboren en beleefde haar kinderjaren in de Tuinstraat. Ze was een keer erg ziek van rode hond, was de beste van de klas en leerde van haar moeder (Cor Mulder) goed handwerken. Toen ze in de 7e klas zat, werd ze van school gehaald om moeder te helpen die ernstig ziek was en weldra stierf. Als 14-jarig meisje moest ze in haar plaats het gezin runnen: eten koken voor vader en de broers die hongerig thuiskwamen uit de motorenfabriek, terwijl dat steeds slechter te krijgen was naarmate de oorlog vorderde, hun overalls uitwassen, etc. Inmiddels was de familie verhuisd naar de Bilderdijkstraat. Na de bevrijding hertrouwde vader met Lijdia den Hollander, met wie Annie ook na zijn dood altijd bleef samenwonen. Na wat gewerkt te hebben als coupeuse werd ze in 1958 in het nieuw gestichte Rijnzate aangenomen en werd hoofd van de linnenkamer. Later haalde ze ook haar diploma’s voor de keuken en was waarnemend directrice aan de zijde van dhr. Wolf. Totaal 29 jaar heeft ze met veel voldoening dit werk gedaan. Ze was een doorzetster, er ging leiding van haar uit. Daarna wijdde ze zich aan de verzorging van haar pleegmoeder, die leed aan epilepsie. In de wijk Lage Zijde was ze jarenlang bezoekzuster: jaarlijks ging ze bij 60 oudere gemeenteleden op bezoek, waarbij ze altijd afsloot met Schriftlezing en gebed. Annie was veelzijdig begaafd: naast handwerken kon ze ook prachtig schrijven en tekenen. Terschelling was haar favoriete vakantieplek. In 1992 stierf haar pleegmoeder, in 1995 nam ze de flat in de A.D. Sacharovlaan over van haar schoonzus. Steeds meer mensen om haar heen vielen weg, al kon ze tot op hoge leeftijd gelukkig rekenen op enkele familieleden en mw. van Wieringen-Kramer, die de boodschappen deed. De laatste maanden gingen haar krachten heel sterk achteruit. Dankzij haar ‘gedienstigen’ en de thuishulp hoefde ze niet meer te verkassen en is ze op 13 juli in haar slaap overleden. In de rouwdienst in de aula voorafgaand aan de begrafenis op 19 juli beschreven neef Aad Lieftink en ik haar leven en zochten we troost in Romeinen 8: ‘Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.’ Bij het uitdragen werd gezongen: ‘Ik zie een poort wijd openstaan.’ R.H.M. de Jonge


Bestuur & beleid
Kerkelijk bureau gesloten. Het kerkelijk bureau is gesloten van 1 t/m 20 augustus 2021.