MenuKerkblad
Algemeen

Het Kerkblad `Kerken rond Rijn en Gouwe` is het tweewekelijks verschijnend informatieblad van de regio Alphen aan den Rijn van de Protestantse Kerk in Nederland. In Het Kerkblad treft u actuele berichtgeving over kerkdiensten, activiteiten binnen en buiten de gemeente aan.

Hoe word ik abonnee en wat zijn de kosten?

Een abonnement kan op elk gewenst moment ingaan. U kunt zich via het Kerkelijk Bureau abonneren. Voor de betaling van het abonnementsgeld ontvangt u in april een acceptgirokaart. De betaling kan ook worden voldaan middels storting van verschuldigde bedrag op giro 46366 of bankrekening 69 97 66 354 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Alphen aan den Rijn.

Contactgegevens

U kunt uw aanmelding mailen naar het Kerkelijk Buro op de volgende pagina: Klik Hier.