MenuKerkenraad
Algemeen

Elke gemeente, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft een kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers van die gemeente. De kerk kent de volgende ambten: predikant, ouderling en diaken. Gezamenlijk vormen zij dus de kerkenraad van de Adventskerk. Het ambt van ouderling binnen onze wijk kent een aantal onderverdelingen. Zo kennen we:

· ouderling-kerkrentmeesters: ouderlingen die als specifieke taak de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente hebben;

· jeugdouderlingen: werken voor de jeugd van alle leeftijden binnen de gemeente

· ouderlingen voor het ouderenpastoraat: deze ouderlingen verrichten het bezoekwerk onder de gemeenteleden van 65 jaar en ouder binnen de wijk

· ouderlingen: verzorgen het pastoraat onder de gemeenteleden tot 65 jaar

U vindt meer informatie over samenstelling en werkwijze door op de linkjes bovenaan te klikken

Fotoboek

U kunt ook het fotoboek raadplegen: Klik hier. Van de meeste kerkenraadsleden is een foto beschikbaar. Via het fotoboek kunt u ook doorklikken om contact te maken.