MenuKerkenraad
Algemeen

Elke gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft een kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers van die gemeente. De kerk kent de volgende ambten: predikant, ouderling en diaken. Gezamenlijk vormen zij dus de kerkenraad van de Adventskerk.

Het ambt van ouderling kent een aantal onderverdelingen:
· ouderlingen-kerkrentmeester: hebben als specifieke taak de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente;
· jeugdouderlingen: werken met de jeugd van alle leeftijden binnen de gemeente;
· ouderlingen: verzorgen het pastoraat onder de gemeenteleden.

U vindt meer informatie over samenstelling en werkwijze door op de linkjes bovenaan te klikken.

Fotoboek

U kunt ook het fotoboek raadplegen: Klik hier. Van de meeste kerkenraadsleden is een foto beschikbaar. Via het fotoboek kunt u ook doorklikken om contact te maken.