MenuZWO commissie
Wat betekent ZWO en wat doet de commissie?

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De taak van een ZWO-commissie is tweeledig. Enerzijds verwerft zij financiële middelen via collecten, deurbussen en wervingsacties. Anderzijds wil zij de gemeente meer betrekken bij het bepalen van haar zendingsroeping.
Op dit moment is er geen ZWO-commissie actief in de gemeente. Als gevolg daarvan worden de acties, zo mogelijk, door de diaconie georganiseerd.

Acties

Er worden jaarlijks terugkerende acties georganiseerd, zoals Actie schoenmaatjes, Spaardoosjes en een 40-dagentijdactie.

Project van 2017

Met de opbrengst van de zendingsbusjes in 2018 wordt het project ’Geloven in verzoening’ van Kerk in Actie in Colombia ondersteund.

In Colombia hebben veel mensen dagelijks te maken met angst en onrecht. De Mennonietenkerk in Colombia (IMCOL) heeft daarom het project `Geloven in verzoening` opgezet. Inge Landman werkt hier namens Kerk in Actie aan mee. Zij is sinds januari 2015 uitgezonden naar Colombia.

De Colombiaanse bevolking snakt naar vrede en rust. Al zestig jaar zitten mensen klem tussen de strijdende partijen: guerrillalegers, de overheid, paramilitairen en de drugsmaffia. De Mennonietenkerk in Colombia werkt aan vrede en gerechtigheid.

In het dagelijks leven van Colombia is vaak geen aandacht voor slachtoffers van het gewapende conflict. Veel mensen zwijgen over wat ze hebben meegemaakt. Ze zijn bang voor represailles van gewapende groepen. Gelukkig komt er stukje bij beetje meer ruimte om stil te staan bij het conflict. Mensen durven weer voorzichtig te spreken over wat verzoening voor hen betekent, zeker nu er een historisch vredesakkoord is bereikt tussen de regering en de FARC.

Inge werkt met drie gemeenschappen die leven in een conflictsituatie. Samen bestuderen ze Bijbelteksten rond thema`s als gerechtigheid, waarheid en vergeving. Aan de hand van de methode `Bijbellezen met andere ogen` bespreken ze wat deze teksten kunnen betekenen in het dagelijks leven.
Inge: “Mensen hebben veel meegemaakt, er is een groot onderling wantrouwen. Het is voor hen enorm belangrijk dat hun verhaal gehoord wordt. We bezoeken gemeenschappen om te luisteren en om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen. Ook lezen we samen de Bijbel en bespreken we welke boodschap een tekst kan hebben als je dagelijks leeft met angst en onrecht.”

Tijdens het doorpraten over de teksten komen er verhalen naar boven: over wat mensen meemaken, over onderlinge relaties, over de maatschappij, waarin onderdrukking en geweld zo`n grote rol spelen. Dit helpt hen om hun eigen situatie te verwoorden en hun positie te versterken.

Inge deelt de verhalen en Bijbelstudies met betrokken kerken in Nederland, in de hoop dat ook zij zich actief gaan verdiepen in het thema verzoening.

Meer informatie?

Het ZWO werk is onderdeel van de Diaconie.

Secretaris diaconie