MenuBankgegevens
Hervormde gemeente Adventskerk te Alphen aan den Rijn (Kerkrentmeesters)

BankrekeningnummerNL 78 RABO 0373 715 013 of NL55 INGB 0000 046 366. Deze beide nummers kunnen worden gebruikt voor betaling van bijvoorbeeld een abonnement op het kerkblad, uw vrijwillige bijdrage en giften. Met uw bijdrage worden de kosten betaald voor bijvoorbeeld het pastoraat, de erediensten, het onderhoud van de kerk, de koffie na afloop van de dienst, oppas- en kindernevendienst, catechese etc. etc. Wanneer u dit werk in onze gemeente financieel wilt ondersteunen, zijn uw giften van harte welkom!

Diaconie Hervormde gemeente Adventskerk

Bankrekeningnummer NL10 ABNA 0892 4926 27. Op deze rekeningen kunt u uw giften aan de Diaconie overmaken.

Draadomroep Adventskerk

Giften ten behoeve van de instandhouding van de Draadomroep kunnen worden gestort op bankrekeningnummer NL52 ABNA 0890962375.

Orgelcommissie Adventskerk

Bankrekeningnummer NL20 RABO 0301628955

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, in de waarden van € 15,- en € 30,- per kaart. De bonnen kunnen via de website worden besteld.