MenuWelkom in de Adventskerk
Open en actiefDe Adventskerk is een hervormde gemeente binnen de PKN met een open-confessioneel karakter. De gemeente zoekt in al haar activiteiten gemeente van Jezus Christus te zijn, in een cultuur die steeds minder betrokken is op kerk en (christelijk) geloof.
Op zondag komen we als gemeente bij elkaar rond het Woord, om te leren en om de Heer te lofprijzen. Maar ook door de week willen wij samenkomen in catechisatie, kring en leerhuis.
Wij willen omzien naar elkaar, zowel binnen als buiten de kerk, ook buiten de zondagen. Wij zijn één gemeente waarin plaats is voor jong en oud. Wij willen een stabiele en veilige kerk zijn, waar onze gemeenteleden zich thuis voelen en waar gasten zich welkom weten.

Wij zijn een kerkelijke gemeente in het centrum van Alphen aan den Rijn en ons kerkgebouw is letterlijk beeldbepalend voor de stad. Wij willen ook als gemeente zichtbaar zijn in onze stad. Wij staan open voor de wereld om ons heen en treden haar met een open hart tegemoet.

Open-confessioneel
Wat bedoelen we als we onszelf typeren als open-confessioneel?
Confessioneel wil zeggen: we houden vast aan het geloof zoals dat in de belijdenissen van alle eeuwen is samengevat. De Bijbel, het Woord van God, staat centraal in onze eredienst. We zijn gemeente van Jezus Christus, die ons door Zijn sterven en opstanding met God heeft verzoend. Dat is de gemeenschappelijke basis van onze gemeente, daarin vinden we elkaar.
Maar dat wil niet zeggen dat alle gemeenteleden het geloof op dezelfde manier beleven. Daarin zien we een behoorlijke verscheidenheid: traditioneel, evangelisch, ruimdenkend, en van alles daartussenin. We willen openstaan voor die verschillen in geloofsbeleving en elkaar de ruimte gunnen. Daarom zeggen we: we zijn een open-confessionele gemeente.

Lees ook....

Als je/u nieuw bent op de site en u op zoek bent naar informatie over het geloof, of over de manier waarop je als `buitenstaander` contact kunt maken met de kerk, klik dan op een van onderstaande verwijzingen: