MenuOver de Kerk en het geloof
Intro

Misschien bezoekt u deze site voor het eerst en wordt u overvallen door alle kerkelijke informatie. Het nieuws, de kerkdiensten de mogelijkheden voor contact. Heel mooi maar misschien zoekt u wat meer informatie over de Kerk en het geloof. Daarvoor is deze pagina. In het eerste deel vindt u verwijzingen om meer over het geloof te weten te komen. Het tweede deel bevat praktische informatie voor als u (voor het eerst) een dienst in de Adventskerk wilt bezoeken.

Over het geloof

Over het geloof valt heel wat te zeggen. Onder andere dat we in de kerk geloven dat mensen er niet zomaar zijn, maar door God gewild. En dat God dat contact nog steeds zoekt. Maar hoe dan verder? Niet door hier op de website een heel verhaal over het geloof af te steken. In plaats daarvan geven we een aantal praktische verwijzingen en manieren om contact te leggen:

- De site Basiscursus geloven kan een startpunt zijn om meer over het geloof te weten te komen.

- Voor dertigers met geloofsvragen is er de site Geloof in je leven.

- U bent welkom in de kerk om een dienst te bezoeken, verderop leest u iets meer over de gang van zaken tijdens en rondom kerkdiensten zodat u niet voor verrassingen komt te staan en u zich welkom kunt voelen. Rondom (vooral na) de kerkdienst is er altijd gelegenheid om bijvoorbeeld de predikant even aan te spreken.

- U kunt contact opnemen met iemand uit het pastorale team in uw wijk. U vindt die contactpersonen door naar de contactpagina te gaan. Contact.

- U kunt ook rechtstreeks met een van de predikanten contact opnemen. U vindt hier een korte kennismaking en contactgegevens: Predikanten

- Misschien heeft u al jaren geen kerkdienst bezocht maar krijgt u opeens te maken met tegenslag (of vreugde) in uw leven. Juist dan heeft de Kerk geen drempels. Schroom niet om contact te zoeken!

Over de Kerk en de kerkdienst

De Adventskerk is een van de vele Protestantse kerken in Nederland. Informatie over de landelijke kerk vindt u hier: Website PKN. In de Adventskerk komen we elke week op zondag bij elkaar tijdens de kerkdienst(en). Maar ook door de weeks wordt van alles georganiseerd. Een overzicht daarvan vindt u in de agenda op de website.

Als u een kerkdienst wilt bezoeken dan vindt u de kerk in de Julianastraat 69. U kunt het makkelijkst parkeren op het parkeerterrein aan de Paradijslaan. De Castellumgarage is zondagochtend gesloten. Routebeschrijvingen vanuit verschillende richtingen vindt u hier: Routebeschrijvingen. De hoofdingang vindt u in de Julianastraat. Als u de hoofdingang neemt komt u in de ontmoetingsruimte. Daar is vanaf een half uur voor aanvang van de dienst iemand aanwezig die u welkom heet en u wegwijs kan maken als u daar prijs op stelt. Ook liedboeken waaruit wordt gezongen zijn beschikbaar. Voor de kleinsten (tot 4 jaar) is er oppas tijdens de morgendiensten. Bij sommige bijzondere diensten wordt gebruik gemaakt van een gedrukt overzicht met de inhoud en de liederen van de dienst. Dat wordt dan bij de ingang uitgereikt.

U kunt overal in de kerk plaatsnemen. Er zijn geen gereserveerde plaatsen. Alleen de eerste rijen van de middenvakken blijven vrij. Daar gaan bij het begin van de dienst de kerkenraadsleden zitten die die zondag dienst doen. Als het druk is kunt u via de trappen, die u bereikt via de zijdeuren van de ontmoetingsruimte, naar het balkon gaan.

De kerkdienst
Wanneer de predikant en de kerkenraad zijn binnengekomen, worden de mededelingen gedaan. Na de medelingen wordt het eerste lied gezongen, daarbij gaat iedereen staan. Daarna begint de predikant de dienst – vaak na een korte stilte – door uit te spreken: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat Zijn hand begon. Direct daarna klinkt: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Here Jezus Christus. Amen (of gelijkende woorden). De kerkgangers gaan nu zitten. Het verloop van de dienst is niet altijd precies hetzelfde, maar volgt ongeveer deze lijn:

Aan het begin wordt gebeden om vergeving, en wordt in gebed gevraagd of God er Zelf bij wil zijn als we in de Bijbel gaan lezen en als de predikant uitlegt en verkondigt. Er wordt uit de Bijbel gelezen en tussendoor worden bijpassende liederen gezongen. De liederen worden getoond via de vier beamers. U heeft geen liedboek(en) nodig.Voordat de preek begint kunnen de kinderen van de basisschoolleeftijd naar de kindernevendienst. Ook als u eenmalig in de kerk bent mag en kan uw zoon of dochter daar aan meedoen. In de kerk blijven mag natuurlijk ook. Tijdens de preek (die ongeveer 20 min. duurt) gaat de predikant in op de gelezen bijbelgedeelten en geeft hij of zij uitleg. Ook wordt stilgestaan bij de betekenis van het bijbelgedeelte voor ons, hier en nu (de verkondiging). We lezen immers niet uit de Bijbel omdat we geinteresseerd zijn in het verleden, maar omdat we nu verbonden willen zijn met wat God ons te zeggen heeft.

Na de preek komen de kinderen terug en is er een gebed om God dank te zeggen en om onze eigen vragen bij God neer te leggen. Daarna wordt er gecollecteerd voor doelen die bij de mededelingen zijn genoemd. Daarna wordt het laatste lied van de dienst gezongen. Iedereen gaat dan staan. Tot slot spreekt de predikant de Zegen uit: De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. (of een andere zegentekst) en daarna wordt door de kerkgangers driemaal Amen gezongen. De dienst is afgelopen en nadat predikant en kerkenraad de kerkzaal verlaten doen ook de kerkgangers dat. Er is altijd ruimte om elkaar aan te spreken of de predikant even op te zoeken. Regelmatig is er ook gelegenheid om even koffie te blijven drinken.

Een gewone kerkdienst duurt zo rond een uur. Een bijzondere dienst (doopdienst, diensten op feestdagen etc.) kan iets langer duren, maar dan moet u aan ongeveer een uur en een kwartier denken.

Kijk hier welke diensten er binnenkort zijn, en vind verwijzingen naar routes, en plattegronden, of neem alvast een kijkje in de kerk.