MenuKerkbalans
Algemeen

Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van de Adventskerk. De Adventskerk krijgt geen subsidie. Alle kosten die we maken, brengen we als gemeente met elkaar op. Denk daarbij aan de salarissen van predikanten en organist, maar ook de kosten van pastorale- en andere activiteiten, het jeugdwerk, het onderhoud van ons kerkgebouw, het orgel en de pastorieën, energiekosten, verzekeringen, administratieve kosten, etc.

Wat gebeurt er met de opbrengst van deze actie?

De kerkenraad van de Adventskerk stelt elk jaar de begroting van het komende jaar vast. In die begroting staat waar we in het komende jaar geld aan uit gaan geven. Deze begroting kunt u ook op onze website terugvinden. De verdeling van onze uitgaven in het komende jaar is als volgt:

(x € 1.000)
Kosten kerkgebouw en energie89
Andere kosten gebouwen en inventaris54
Pastoraat/predikanten, kerkdiensten, jeugdwerk190
Salarissen41
Administratie, verzekeringen14
Afdrachten landelijke kerk15
Totaal:403

Hoeveel moet ik geven voor Actie Kerkbalans?

We hebben allemaal verschillende inkomsten en omstandigheden. Iemand die veel heeft, kan veel geven; iemand die minder heeft, kan minder geven. Dat noemen we geven naar draagkracht. Vaak wordt uitgegaan van 1 tot 2% van het netto-inkomen bij en modaal- tot hoger inkomen. Maar als u minder of veel minder inkomen heeft, is dit niet reëel.

Jongeren
Van jongeren met een smalle beurs die de kerk een warm hart toedragen, zouden we een bijdrage van ongeveer € 5 per maand heel fijn vinden.

Minima
Heeft u als eenverdiener inkomsten op minimumniveau of net daarboven, dan valt het niet mee om iets bij te dragen. Een bijdrage voor de kerk tussen € 5 en € 10 per maan zou dan een prachtige bijdrage zijn.

Modaal inkomen
Het modale inkomen van een eenverdiener is nu ongeveer € 2.300 netto per maand. Afhankelijk van uw situatie zouden we 0,5 tot 1% van uw netto-inkomsten per maand als richtlijn kunnen noemen. Een bijdrage tussen € 10 en € 25 per maand zou heel mooi zijn. Leden die (iets) boven modaal verdienen, dat wil zeggen alleen of samen met hun partner meer dan € 2.300 netto per maand, willen we van harte aanbevelen om een grotere bijdrage te geven. Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto-inkomen per maand van € 2.500 een bijdrage van € 25 tot € 50 per maand.

Twee keer modaal of meer
Als u alleen of samen met uw partner twee keer modaal of meer verdient, denken wij aan een iets hogere bijdrage.
Bijvoorbeeld:

Gezamenlijk netto-inkomenBijdrage
per maandper maand
€ 3.000€ 40 tot € 75
€ 4.000€ 75 tot € 100
€ 5.000€ 100 tot € 200

Indien uw inkomen nog groter is, hopen we op een ruime bijdrage naar draagkracht.

Bovenstaande is een indicatie en geen vaste norm, omdat omstandigheden kunnen verschillen. De één kan meer geven, de ander minder.

Ik heb een andere vraag

Voor algemene vragen aan de kerkenraad kunt u het beste direct contact opnemen met de scriba van de kerkenraad. Dit kan per mail aan scriba@adventskerk.info.
Vragen over Actie Kerkbalans kunt u het beste mailen aan administratie@adventskerk.info.
Wilt u liever iemand spreken? Dan kunt u op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.00 en 11.30 uur het kerkelijk bureau bellen op 0172-478993. Zij zullen uw vraag beantwoorden of doorzetten naar de juiste persoon.