MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 21 juli 2024 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 5 - Zing hoeveel je van God houdt
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 97: 1, 3 en 6 ‘Groot koning is de Heer’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
de Tien Woorden gezongen: lied 310 ‘Eén is de Heer, de God der goden’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
voor de kinderen
kinderlied: 338 (Hemelhoog) ‘k Stel mijn vertrouwen’
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Ezechiël 8
lied: Psalm 115: 1, 2 en 3 ‘Niet ons, o Heer, niet ons zij eer gewijd’
verkondiging
lied: 912 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’
presentatie World Servantsteam
toezingen van het team: lied 416: 1, 2 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
dankgebed en voorbeden
inzameling van de gaven
slotlied: Psalm 89: 7 ‘Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Hoogendijk
Ouderling van Ontvangst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Diaken van Ontvangst: Dhr. P. van ’t Wout
Diaken: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. J.A. van den Berg
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie schenken: Mw. W. van der Velden-van Klaveren
Koffie zetten: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Oppasdienst (in de kerk): Evelien Stapper
Kindernevendienst Groep 1: Jeroen Bol
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Martine Stapper
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.