MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 14 juli 2024 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 2 - Komt, laat ons zingen vandaag
Orde van dienst:
inleidend orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 108: 1 ‘Mijn hart is, Heer, in U gerust’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: Psalm 92: 1 en 2 ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig, dat men de Here prijst’
verootmoediging
lied: 836: 1 ‘O Heer die onze Vader zijt’
verkondiging van Gods genade
lied: 836: 4 ‘Leg Heer uw stille dauw van rust’
leefregel
lied: 836: 5 ‘Dat ons geen drift en pijn verblindt’
gebed om verlichting met de Heilige Geest
voor de kinderen
kinderlied: 2 (Adventskerkbundel) ‘Kom, laat ons zingen vandaag’
Schriftlezing: Ezechiël 3: 4 – 21

lied: Psalm 121 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’
verkondiging
lied: Gezang 462: 1 en 4 (Liedboek 1973) ‘Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn’
wij gedenken Barend Cornelius Oudshoorn (1937 – 2024)
lied: 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 423: 1 en 3 ‘Nu wij uiteengaan’
gezongen ‘amen’ (3x)
uitleidend orgelspel: ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. M. Sneep-Vos
Ouderling van Ontvangst: Dhr. P. Sneep
Ouderling: Dhr. B.E. van Ark
Diaken van Ontvangst: Dhr. P. van ’t Wout
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. M. Sanders
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Hulpkoster: Dhr. W. Brouwer
Koffie schenken: Mw. A. van Doorn
Koffie schenken: Mw. M.I. Bout-van der Velden
Koffie zetten: Dhr. J. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (in de kerk): Hannah Hoornstra
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Beamer: Daniel van der Hoorn
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.