MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 28 juli 2024 - 09:30 uur
Mw. J. Sneep, uit Woerden
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 27 - Here der heren
Orde van dienst:
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: lied 283
Stilte – votum en groet
Zingen: psalm 33 vers 1 en 2
Verootmoediging en genadeverkondiging
Zingen: psalm 33 vers 7
Leefregel
Zingen: psalm 33 vers 8
Gebed voor het openen van de schriften
Kinderlied: lied 27 uit de eigen bundel: “Here der heren”
Kinderen komen naar voren
Lezen: Johannes 21 vers 15-25
Zingen: lied 377 vers 1,2,3,4
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: lied 938
Inzameling van de gaven
Danken en bidden
Zingen: lied 902 vers 1,2,3,6
Zegen
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Ouderling van Dienst: Dhr. D. Dirkzwager
Ouderling van Ontvangst: Mw. A. Pont-Hesseling
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie schenken: Mw. S.J. Wildeboer
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Rosita Geuze
Kindernevendienst Groep 1: M Hoogerwerf
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Beamer: Daniel van der Hoorn
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.