MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 16 juni 2024 - 09:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 10 - Dank U voor deze nieuwe morgen
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 108: 1 en 2 ‘Mijn hart is, Heer, in U gerust’
votum en groet
voorbereiding viering heilig avondmaal
lied: 381: 1 ‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’
gebed
verkondiging van Gods genade
lied: 381: 3 ‘Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid’
voor de kinderen
kinderlied: 10 (Adventskerkbundel) ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
Schriftlezing: Marcus 4: 26 – 34
lied: 903: 1 en 5 ‘Zou ik niet van harte zingen’
verkondiging
gezongen geloofsbelijdenis: 340b ‘Ik geloof in God de Vader’
onderwijzing bij het avondmaal
avondmaalscollecte en toebereiding van de tafel, terwijl wij zingen lied 364: 1, 4, 5 en 6 ‘Hoor Gij ons aan!’
gebeden - dankzegging – Onze Vader
nodiging
gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel)
lofprijzing (uit Psalm 103)
inzameling van de gaven
slotlied: Psalm 136: 1, 12 en 13 ‘Loof de Heer, want Hij is goed’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling van Ontvangst: Dhr. G.J. de Wilde
Diaken van Ontvangst: Dhr. P. van ’t Wout
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. W. Bol
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (in de kerk): Marit Buchner
Kindernevendienst Groep 1: Jantine Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Karin Sneep
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.