MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 7 juli 2024 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Overstapdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 37 - Iedereen is anders
Orde van dienst:
Overstapdienst van Marit, Luuk en Rosalie
m.m.v New Adventure
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 139b (Heer U doorgrondt en kent mij)
Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen: Hemelhoog 352 (Jezus’ liefde voor mij)
Gebed
Gesprek met de kinderen
Zingen: kinderlied 37 (Iedereen is anders)
Kinderen t/m groep 4 naar de kindernevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Bijbellezing: 1 Kor. 13: 1-13 (Bijbel in gewone taal)
Zingen: Hemelhoog 88 (Zoek eerst het koninkrijk van God)
Verkondiging
Zingen: Opwekking 798 (Houd vol)
Kinderen terug van de kindernevendienst
Overstapmoment
Inleiding
Foto’s en toespreken door KND en 12+
Toezingen: Ga met God (aangepaste tekst)*
Extra mededelingen
Danken en bidden
Collecte, kinderen van de oppas komen terug
Zingen: Hemelhoog 617a (Tienduizend redenen)
Zegen/ gezongen amen

Ga met God (aangepaste tekst)*
Ga met God en Hij zal met je zijn:
Luuk, bij jou op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
Rosalie, in alle tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
Marit, God zal voor je zorgen,
elke dag, vandaag en morgen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. D. van Smirren
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Ouderling van Ontvangst: Dhr. T. de Vries
Ouderling: Dhr. J.J. Zemel
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Dhr. M. Sanders
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. A. Ivanets
Koffie schenken: Mw. R. Vermeulen
Koffie schenken: Mw. J. Ivanets
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Rosita Geuze
Oppasdienst (in de kerk): Jildou de Vries
Kindernevendienst Groep 1: Anne van Noord
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Martine Wielinga
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.