MenuKerkdiensten
zondag 2 februari 2020 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 


Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Stapper
Ouderling: Dhr. A.N. Oosterom
Ouderling: Dhr. R.H. Koornstra
Diaken van Ontvangst: Dhr. J.A. van den Hoven
Diaken: Dhr. S.M. B├╝chner
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Dhr. M. Sanders
Koster: Dhr. H. van der Nagel
Koster: Dhr. E. Houtgraaf
Oppasdienst (gebouw SKA): Karin Sneep
Oppasdienst (gebouw SKA): Thijs Boerefijn
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Kindernevendienst Groep 2: Diana Boerefijn
Kindernevendienst Assistent: Lars Wielinga
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.