MenuMail naar info@adventskerk.info om een account aan te vragen zodat je zelf berichten in deze weblog kunt plaatsen. Of vraag een eigen weblog aan... Reageren kan altijd!

23+ verslag `Vreemdeling of Wereldvreemd?`

Vanavond hebben we na lange tijd weer een kringavond gehad. Dit keer mochten we gezellig neerploffen bij Robbert en Marnelle. We hebben het samen gehad over het thema ‘Vreemdeling of wereldvreemd’, over de positie van een christen in de maatschappij. Want staan we ìn de wereld of zijn we vàn de wereld?

Soms is het best lastig als christen om je in deze maatschappij te laten zien. Je hebt soms het gevoel tussen twee werelden te zitten. Aan de ene kant trekt de seculiere wereld, de wereld van alledag. Aan de andere kant trekt je geloof en de christelijke wereld. Maar sluiten deze twee werelden elkaar uit? In onze optiek staan we in beide werelden. We doen mee met de seculiere wereld, maar houden daarbij vast aan onze christelijke normen en waarden. Al merken we in ons werk of in onze vriendenkring dat het best lastig is om vast te houden aan je ‘christen-zijn’. Ga je bijvoorbeeld wel of niet mee uit eten op zondag? Je wilt immers niet altijd de spelbreker zijn…

Ook in de christelijke wereld kunnen we soms het gevoel hebben tussen twee of meer werelden te zitten. Je zit niet voor niets in de Adventskerk. Je hebt het gevoel dat je je in die kerk thuis voelt. Maar om ons heen komen we ook mensen tegen met een meer evangelische inslag of gereformeerde inslag. De vraag die je je dan soms stelt is, wat is nu een ‘goed christen’?

In de Bijbel zien we ook het onderscheid tussen twee werelden. In Hebreeën 11 wordt er geschreven over Abraham. Abraham gaat in geloof op weg naar het land van de belofte. Hij moet samen met Isaak en Jacob trekken naar een land dat hem vreemd is, een wereld die hij niet kent. Het viel ons op dat Abraham zijn geloof wel erg sterk moet zijn geweest, hij gaat immers ‘gehoorzaam op weg’. Ze slaan er, eenmaal aangekomen, hun tenten op en zien uit naar een stad met fundamenten die door God gebouwd is. Opvallend zijn hier de twee woorden ‘tenten’ en ‘fundamenten’. Een tent kan je overal vastpinnen, een fundament is iets vast. Welke werelden worden hiermee bedoelt? Is dit Abrahams thuis?
Paulus noemt in Filippenzen dat het ‘thuis’ van volgers van Christus in de hemel is. In de bijbel worden er dus twee werelden genoemd, het aardse leven en het hemelse leven. Hoeveel we ook ons wortelen in het aardse leven, het is het niet ‘het echte thuis’ van een christen. Lastig wel, want eigenlijk genieten we van elke dag met vrienden en familie en van het gevoel ‘thuis te zijn’. Mag dit dan niet? Moeten we alleen maar afwachten tot we naar de hemel gaan? Moeten we ‘blij’ zijn om weg te gaan bij ons thuis op aarde? Wat heeft het aardse leven als christen nog voor zin dan?
Het antwoord vinden we in Jeremia 29, waar de profeet opdrachten geeft aan de joden die als vreemdeling terechtkomen in Babel. Hierin staat dat we huizen moeten bouwen, tuinen aanleggen, trouwen en kinderen baren, maar ook inzetten voor de stad waar we wonen en ons inzetten voor bloei. Het is dus niet passief af zitten wachten tot dat het tijd is voor de hemel, maar actief de weg gaan die God voor ons bedoeld heeft. Ons juist settelen en tot bloei komen als persoon door een (geestelijk) fundament aanleggen. Maar, niet alleen binnen de christelijke wereld Gods goedheid laten zien, maar juist door heel de stad. We mogen ons ook inzetten voor de (christelijke) bloei van onze naasten, de jeugd, onze kerk en van andere bevolkingsgroepen. We moeten actief zijn, investeren in de toekomst, investeren in de jeugd!

Kortom, we mogen uitzien naar het Hemelse leven, maar mogen ook genieten van het aardse leven welke God ons gegeven heeft. Daarbij wordt de zondag niet een dag waarop ‘niets mag’, maar een dag van ontspanning en feest. We mogen elke week uitzien naar die dag. Maar juist in deze tijd mogen we ook nadenken en uitzien naar de komst van Jezus naar deze aarde:

“Door de kracht van Hem die verrezen is,
weet ik dat mijn leven altijd veilig is.
Uw macht is groot, want zie de dag breekt aan:
al het kwaad zal die dag vergaan.
God van hoop, volbreng al uw werk aan mij:
leid mij naar uw huis, naar uw koninkrijk!”
(Aan mijn zij; Sela, 2012)

Gezegende paasdagen gewenst!

Namens de 23+ers,

Diana & Leanne

Geplaatst door: Leanne op donderdag 28 maart om 00:37 uur - Gewijzigd op: donderdag 28 maart om 00:37

en met deze boodschap vanavond samen de Passion kijken! Dat belooft een bijzondere avond te worden!

Door: Plonie - Datum: donderdag 28 maart - Tijd: 12:07 - Verwijder reactie

Plaats nieuwe reactie
Reactie
Naam
Email(Wordt niet getoond)
Om automatische reacties te voorkomen wordt gevraagd om hieronder als controle de afkorting (drie letters) van de Protestantse Kerk in Nederland in te vullen:
Afkorting