MenuMail naar info@adventskerk.info om een account aan te vragen zodat je zelf berichten in deze weblog kunt plaatsen. Of vraag een eigen weblog aan... Reageren kan altijd!

Story of the world - jeugddienst 17 februari

Wederom 17 februari een mooie jeugddienst gehad! Romans Twelve zongen mooie liederen, zoals `How great is our God` (http://www.youtube.com/watch?v=0ZFN8TBfgNU
), `Uw beloftes` (http://www.youtube.com/watch?v=0isM-G2B8x0) en `He Reigns` (http://www.youtube.com/watch?v=Y8R9ZPT2T-I). Om met woorden te spreken van een LEV-er: `Mensen die er niet waren, die hebben echt wat gemist`. We kunnen ons er alleen maar bij aansluiten.

De vraag die tijdens de dienst centraal stond was:
Waar draait jouw wereld om?
1. Genot? "Al die tijd at hij niets, en toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: `Als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen`. Maar Jezus antwoordde: `Er staat geschreven: `De mens leeft niet van brood alleen`. (Lucas 4:1-4).

2. Of draait onze wereld om bezit?: "Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: `Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.` Maar Jezus antwoordde: `Er staat geschreven: `Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem`." (Lucas 4:5-8)

3. Of om macht?: "De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste punt van de tempel, en zei tegen hem: `Als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: Zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook: Op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen`. Maar Jezus antwoordde: `Er is gezegd: Stel de Heer, uw God, niet op de proef`.

4: Of draait onze wereld om God? Want wat voor zorgen we hebben of hoe slecht of goed we ergens in zijn, we mogen weten dat Hij onze maker is: "Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeen." (Psalm 8: 4-9)

Terugluisteren kan natuurlijk altijd!: http://www.adventskerk.info/?pageid=9045

We hopen u/jij volgende keer (weer) te kunnen begroeten! Tot de volgende keer!

De jeugddienstcommissie

Geplaatst door: Leanne op zondag 24 februari om 17:27 uur

Plaats nieuwe reactie
Reactie
Naam
Email(Wordt niet getoond)
Om automatische reacties te voorkomen wordt gevraagd om hieronder als controle de afkorting (drie letters) van de Protestantse Kerk in Nederland in te vullen:
Afkorting