MenuANBI gegevens Adventskerk
Toelichting
U vindt op deze pagina telkens de actuele versie van de ANBI documenten voor zowel de Gemeente als de Diaconie. Eveneens vindt u het geldende beleidsplan. Mocht u vragen hebben over deze gegevens dan kunt u contact op nemen met de scriba van de kerkenraad: scriba@adventskerk.info.

Algemene gegevens
De Hervormde Gemeente te Alphen aan den Rijn - Adventskerk, heeft rechtspersoonlijkheid, die onder verantwoording aan de kerkenraad, wordt uitgeoefend door het College van Kerkrentmeesters (KvK 76367363). Bij de belastingdienst is hieraan Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 002583276 toegekend.
Ook de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Alphen aan den Rijn - Adventskerk (KvK 76367495) heeft rechtspersoonlijkheid. Bekend onder RSIN: 824089303.

De volledige gegevens die behorend bij de ANBI status openbaar gemaakt moeten worden vindt u in twee documenten, één van de Gemeente en één van de Diaconie. In beide documenten wordt naar het actuele beleidsplan van de Adventskerk verwezen. Ook dit beleidsplan is hieronder opgenomen.