MenuNieuwsberichten

Energiebesparing Adventskerk: maatregelen voor komende winter

Bron: College van Kerkrentmeesters en Kerkenraad, Datum: maandag 03 oktober 2022

Namens het College van Kerkrentmeesters willen wij u informeren over noodzakelijke energiebesparing om de stookkosten voor de Adventskerk beheersbaar te houden. De huidige prijsstijgingen voor energie hebben namelijk grote gevolgen voor onze kerkelijke gemeente.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de prijzen voor gas en elektriciteit door de oorlog in Oekraïne enorm zijn gestegen. De kerkelijke gemeente Adventskerk – wij tesamen dus – moeten alle energie voor dit gebouw zelf bekostigen. De huidige prijsstijgingen hebben daardoor ook grote gevolgen voor onze gemeente.

Enkele getallen
Om u een indruk te geven waar we over praten:
• De prijs voor een kubieke meter gas wordt in 2023 zeven keer zo hoog als nu.
• Op een doorsnee winterdag, waarbij het buiten een paar graden boven nul is, verbruikten we vorig jaar gemiddeld 200 kubieke meter gas om de kerk op zondag warm te stoken.
• Dat kostte vorige winter gemiddeld € 170 per zondag. Met de genoemde prijsstijging gaat dit deze winter bij ongewijzigd beleid meer dan € 1000 per zondag kosten.
Het is de taak van het College van Kerkrentmeesters om verantwoord met de middelen van de gemeente om te gaan, ook met het oog op toekomstige generaties. Daarom hebben wij een aantal voorstellen aan de kerkenraad gedaan, die daarmee heeft ingestemd.

Minder warm gestookt
Concreet betekent dit voor de zondagse erediensten dat de kerkzaal en de ontmoetingsruimte vanaf nu minder warm gestookt zullen worden dan voorheen. Wij adviseren dan ook om voortaan in de kerk uw jas aan te houden.
Ook de ruimtes die doordeweeks gebruikt worden, zullen minder warm gestookt worden, waarbij er uiteraard wel wordt gekeken naar wat er in specifieke situaties minimaal nodig is.
We onderzoeken ook de mogelijkheid om dekentjes aan te schaffen als warmhoud-alternatief.

Andere maatregelen
De laatste tijd zijn er al verschillende maatregelen genomen om het energieverbruik van de kerk te verminderen, zoals het nog efficiënter regelen van de centrale verwarming. Ook de komende tijd zullen er nog maatregelen genomen worden. Deze leveren echter geen spectaculaire bezuinigingen op.

Vragen en suggesties
Het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad begrijpen bijzonder goed dat deze maatregelen voor een aantal mensen heel vervelend zijn, maar gezien de situatie voelen wij ons genoodzaakt om deze maatregelen te nemen en hopen op uw begrip.
Als u nog vragen of suggesties hebt, kunt u mailen naar ondergetekenden (Martin Verweij en Paulo Stevens) of Jan Kees Hoogendoorn (Jan Kees Hoogendoorn).

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Martin Verweij en Paulo Stevens

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Harmonie Arti en Religioni sluit het muzikale jaar af in de Adventskerk!
Harmonie Arti luidt luidt op vrijdagavond 9 december samen met Simon Stelling het jaar 2022 uit met een concert in de 100-jarige Adventskerk. Er is deze vrijdagavond [...]
Begrotingen 2023 ter inzage
De kerkenraad heeft in de vergadering van 21 november jl. de begrotingen voor het jaar 2023 van het college van diakenen en van het college van kerkrentmeesters besproken. [...]
Kerstbrodenactie voor diaconale hulp Hunedoara
In de aanloop naar Kerst wordt ook dit jaar weer de kerstbrodenactie georganiseerd. Met de opbrengst wordt een deel van de verwarmingskosten betaald van een groep zeer [...]
Aan tafel met kinderen - uitgesteld
Door een samenloop van omstandigheden gaat de geplande avondmaalscatechese aanstaande zaterdag, 26 november, niet door.
Gedachtenis 2022
Zondag 20 november 2022 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag, voordat het nieuwe jaar met Advent begint, wordt in veel protestantse kerken stil [...]
Rampjaarconcert, jubileumconcert uitgevoerd door het Groene Hart Orkest
De stichting Oude Hollandse Waterlinie organiseert op zaterdag 3 december het Rampjaarconcert in de Adventskerk. Aanvang 20:00 uur. De Hollandse Waterlinie werd 350 [...]
Verkeerde aanvangstijd diensten in kerkblad
In het kerkblad dat deze week is verschenen, staat dat de kerkdiensten van zondag 20 en zondag 27 november om 9:30 uur beginnen. Dit is natuurlijk niet juist: de diensten [...]
Gedachtenis - Kerk open
Zondag 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag gedenken we degenen die ons het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen. We zoeken [...]
Aan Tafel - doet u mee? Opgeven voor 20 november!
Het thema van dit kerkenwerkseizoen is `Aan Tafel`. Daar ontmoeten we elkaar voor een goed gesprek, zoals veel ontmoetingen in de Bijbel ook aan tafel plaatsvonden.
Oefenmateriaal kerstkoor beschikbaar
Nu het kerstkoor weer gaat oefenen is ook het oefenmateriaal van Simon Stelling weer beschikbaar.
Kerstpakkettenactie van start
Ook dit jaar wordt door het DPA (Diaconaal Platform Alphen) de bekende Kerstpakkettenactie georganiseerd. De Kerstpakkettenactie is er om iedere Alphenaar, waarvan iemand [...]
Zondagmorgen andere voorganger
Zondagmorgen zou stagiair Henk de Vries voorgaan. Alles was voorbereid. De orde van dienst stond al op de website. Helaas belde hij vrijmiddag om te zeggen, dat hij corona [...]
Bijbelkring verplaatst
In de agenda staat dat woensdag 16 november de Bijbelkring in de Adventskerk bijeenkomt. Datum en moment blijken niet uit te komen i.v.m. een repetitie van orkest en [...]
Gebedspunten? Deel ze met de gebedsgroep!
Gebed speelt op veel momenten een rol. In ons dagelijks leven, op zondag, vanavond bij de viering rondom Dankdag. Het gebed voor onze gemeente, de dank, de zorg wordt [...]
Impressie met foto - Cornerkids in actie
Voor kinderen van 5 t/m 8 is er... Cornerkids! Hieronder lees je wat over de afgelopen avond. Je kunt altijd nog aanhaken!
Jeugddienst 30 okt - God is Liefde #hoedan?
Komende zondag is de dienst om 10 uur naast een dienst voor iedereen in het bijzonder gericht op de jeugd. Muzikale begeleiding komt van New Adventure en New Adventure [...]
Preekvoorbereiding met stagiair Henk de Vries
Henk de Vries studeert theologie aan de Protestants Theologische Universiteit (PthU) in Amsterdam en loopt een tijdje stage in onze gemeente. Tot de stageopdracht behoort [...]
Children invited for Movie - Paddington - Ukrainian dubbing
Parkvilla and Adventskerk invite children and parents for the movie `Paddington 1` with Ukrainian dubbing.
Kerkelijk bureau gesloten
Het kerkelijk bureau is gesloten van 18 t.m. 25 oktober.
Dankdag 2022: Danken is dubbel!
Op 2 november om 19:30 hopen we weer samen te komen in de Maranathakerk op Dankdag voor gewas en arbeid. Ook in deze roerige tijden is het uiten van onze dankbaarheid [...]
Aan Tafel - doet u mee? Opgeven voor 20 oktober!
Het thema van dit kerkenwerkseizoen is `Aan Tafel`. Daar ontmoeten we elkaar voor een goed gesprek, zoals veel ontmoetingen in de Bijbel ook aan tafel plaatsvonden.
Energiebesparing Adventskerk: maatregelen voor komende winter
Namens het College van Kerkrentmeesters willen wij u informeren over noodzakelijke energiebesparing om de stookkosten voor de Adventskerk beheersbaar te houden. De huidige [...]