MenuNieuwsberichten

Belijdeniscatechisatie / opfriscursus

Bron: Leo van Rikxoort, Datum: dinsdag 13 oktober 2020

Al enige malen heb ik een oproep gedaan om belijdeniscatechisatie te volgen. Eén gemeentelid heeft zich tot nu toe aangemeld. Ik dacht: Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Dat blijkt niet zo te zijn. Daarom nog één poging, want het is voor degene die zich wél heeft aangemeld natuurlijk niet zo leuk om alleen met mij aan tafel te zitten. Mocht je al eerder belijdenis gedaan hebben en denk je: ik kan best eens een ‘opfriscursus’ gebruiken, dan kun je je ook aanmelden. Het gaat erom dat we voldoende mensen hebben om goede gesprekken met elkaar te kunnen hebben. Ik houd mijn mailbox en telefoon in de gaten! Hartelijke groet, ds. Leo van Rikxoort

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Belijdeniscatechisatie / opfriscursus
Al enige malen heb ik een oproep gedaan om belijdeniscatechisatie te volgen. Eén gemeentelid heeft zich tot nu toe aangemeld. Ik dacht: Als er één [...]
Impressie in beeld - eerste clubavond
Dinsdag 6 oktober hebben we de eerste club avond gehad. We hebben met elkaar geluisterd naar verschillende liedjes en naar het bijbelverhaal, het verhaal ging over de [...]
M.i.v. aanstaande zondag: 30 mensen per dienst
Met pijn in het hart heeft de kerkenraad moeten besluiten om vanaf aanstaande zondag maar 30 mensen per dienst toe te laten (exclusief medewerkers). We zien het als onze [...]
Corona reporters Adventskerk
In de jeugddienst op zondag 4 oktober werd een filmpje getoond dat de `corona reporters` hebben gemaakt toen ze verschillende jongeren spraken. Hier kunt u dat nog eens [...]
Sint en (Kerst)Geschenkpakket voor World Servants 2021
De actiegroep Alphen aan den Rijn van World Servants is de volgende actie gestart. We verkopen nu Sint pakketten, speculaaspoppen en een geschenkpakket.
31 oktober: Escaperoom voor jongeren in de Adventskerk
Zaterdag 31 oktober kunnen jongeren vanaf 12 jaar meedoen aan een bijzondere escape room in de Adventskerk. De inschrijving is nu geopend.
Avondmaalsvieringen op zondag 11 oktober
Zondag 11 oktober a.s. vieren we in een ochtend- en een middagdienst het avondmaal. Beide vieringen zullen vanwege Corona op een andere manier worden gehouden. Om verplaatsing [...]
Mondkapjes in de kerk
De overheid geeft het dringende advies om een mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Ook de Adventskerk is zo’n binnenruimte waar veel mensen [...]
World Servants 2021, 1e financiële mijlpaal bereikt
Mede na ontvangst van een prachtige gift is het bedrag op onze actiepagina de grens van 10.000,00 euro gepasseerd!
Jeugddienst 4 oktober 10.00 uur
Zondag 4 oktober wordt er een jeugddienst gehouden. Voor alle leeftijden, maar gericht op de jongeren. Ds. Leo van Rikxoort zal stilstaan bij het thema: "Corona, [...]
World Servants 2021, een update
Als actiegroep willen we u graag even bijpraten over de activiteiten in de afgelopen en komende periode.
Belijdenis doen
Waarom zou je belijdenis doen? Je bent gedoopt, en dan is het toch goed? Laat het duidelijk zijn: je hoeft geen belijdenis te doen, je mág het doen. Als je wordt [...]
Beamerstoring
Vanmorgen waren er helaas problemen met de beamerpresentatie. Heel vervelend voor wie de dienst thuis of in de kerk meevierde, en de teksten niet kon meelezen. En heel [...]
Kindernevendienst weer twee groepen
Vanaf aanstaande zondag gaan we weer kindernevendienst draaien met twee groepen: de kinderen van groep 1 t/m 4 in de groep van de jongste kinderen, en de oudere kinderen [...]
Ds. De Vries-Terpstra neemt beroep aan!
Tot onze grote vreugde en dankbaarheid heeft ds. Sara de Vries-Terpstra ons laten weten dat zij het beroep naar de Adventskerk van harte aanneemt.
Steiger weg uit kerkzaal
De steiger die in de kerkzaal was geplaatst voor de restauratie van het orgel, is vandaag weer afgebroken. Dat betekent dat de voorganger en de beamerschermen gelukkig [...]
Herbevestiging ouderling-kerkrentmeester
Op 1 maart mochten we een heel aantal ambtsdragers bevestigen en herbevestigen. Ouderling-kerkrentmeester Jaap Stapper kon er die zondag niet bij zijn. We hebben toen [...]
Adventus opgeheven
Het Christelijk Gemengd Koor Adventus heeft helaas moeten besluiten om zich met onmiddellijke ingang op te heffen. Dat het koor opgeheven zou worden, was al wel eerder [...]
Jam kopen voor actiegroep World Servants 2021
Martine had u al geadviseerd uw boterhammetjes klaar te leggen voor onze jam actie en we zijn zover. De actiegroep heeft onder de bezielende leiding van onze meesterchef [...]
Kinderoppas aanstaande zondag
Aanstaande zondag, 6 september, zal er voor het eerst weer oppas zijn voor de allerkleinsten (0-4 jaar). U vindt de oppasdienst in gebouw Pancratius, naast de rooms-katholieke [...]
Beroep en kennismaking ds. De Vries-Terpstra
Vanwege de zomervakantie heeft het even geduurd, maar nu gaat het echt gebeuren: op 1 september rijden de voorzitters van de kerkenraad en van de beroepingscommissie [...]