MenuNieuwsberichten

Laatste gezamenlijke dienst, viering avondmaal

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: dinsdag 23 juni 2020

Aanstaande zondag, 28 juni, is de laatste gezamenlijke dienst vanuit de Maranathakerk. Dan vieren we met elkaar het heilig avondmaal. We nodigen u van harte uit om ook thuis deel te nemen aan het avondmaal.

In de dienst van Witte Donderdag, toen we ook het heilig avondmaal vierden, zei ds. Van Rikxoort: ‘U kunt het avondmaal zoals we dat in de kerk vieren, in gedachten meebeleven terwijl u kijkt. U kunt ook daadwerkelijk brood en wijn gebruiken en het zo met de mensen in de kerk meevieren. Soms zeggen we in de kerk dat de Here God niet aan tijd of plaats gebonden is. De Geest werkt ook digitaal.’
Voor welke vorm u ook kiest, we wensen u een goede avondmaalsviering toe, waarin we ons verbonden weten met Christus en met elkaar. Misschien kunt u eens overwegen om iemand die alleen is, bij u thuis uit te nodigen voor de avondmaalsdienst (natuurlijk mits niemand gezondheidsklachten heeft en u onderling anderhalve meter afstand houdt).

Meer aanwezigen
Als u zondag deze dienst online meeviert, zult u zien dat er in de kerk iets meer aanwezigen zijn dan tot nu toe (maximaal 30 mensen). Gemeenteleden van de Maranathakerk konden zich hiervoor opgeven. Op deze manier kan de Maranathakerk alle looproutes en procedures en dergelijke vast een keer in de praktijk uitproberen, ter voorbereiding op de diensten met 100 mensen vanaf 5 juli.

Laatste gezamenlijke dienst
Vanaf 5 juli keren wij als gemeente terug naar de Adventskerk. Met de avondmaalsviering aanstaande zondag sluiten we een periode van drieënhalve maand gezamenlijke online-diensten af. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: we zijn de Maranathakerk heel dankbaar voor hun gastvrijheid deze afgelopen tijd, en voor de plezierige samenwerking! Heel fijn dat we dit zo konden doen met elkaar.
In deze laatste gezamenlijke dienst staat de zegen uit Numeri 6 centraal: ‘De HEER zegene u en behoede u…’ Nu beide kerken weer hun eigen weg gaan, wensen we elkaar die zegen toe.

Namens de kerkenraad,
Hella Verweij, scriba

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Kindernevendienst weer twee groepen
Vanaf aanstaande zondag gaan we weer kindernevendienst draaien met twee groepen: de kinderen van groep 1 t/m 4 in de groep van de jongste kinderen, en de oudere kinderen [...]
Ds. De Vries-Terpstra neemt beroep aan!
Tot onze grote vreugde en dankbaarheid heeft ds. Sara de Vries-Terpstra ons laten weten dat zij het beroep naar de Adventskerk van harte aanneemt.
Steiger weg uit kerkzaal
De steiger die in de kerkzaal was geplaatst voor de restauratie van het orgel, is vandaag weer afgebroken. Dat betekent dat de voorganger en de beamerschermen gelukkig [...]
Herbevestiging ouderling-kerkrentmeester
Op 1 maart mochten we een heel aantal ambtsdragers bevestigen en herbevestigen. Ouderling-kerkrentmeester Jaap Stapper kon er die zondag niet bij zijn. We hebben toen [...]
Adventus opgeheven
Het Christelijk Gemengd Koor Adventus heeft helaas moeten besluiten om zich met onmiddellijke ingang op te heffen. Dat het koor opgeheven zou worden, was al wel eerder [...]
Jam kopen voor actiegroep World Servants 2021
Martine had u al geadviseerd uw boterhammetjes klaar te leggen voor onze jam actie en we zijn zover. De actiegroep heeft onder de bezielende leiding van onze meesterchef [...]
Kinderoppas aanstaande zondag
Aanstaande zondag, 6 september, zal er voor het eerst weer oppas zijn voor de allerkleinsten (0-4 jaar). U vindt de oppasdienst in gebouw Pancratius, naast de rooms-katholieke [...]
Beroep en kennismaking ds. De Vries-Terpstra
Vanwege de zomervakantie heeft het even geduurd, maar nu gaat het echt gebeuren: op 1 september rijden de voorzitters van de kerkenraad en van de beroepingscommissie [...]
Liedboek en Hemelhoog
De afgelopen tijd (o.a. tijdens de gemeentevergadering over het beroepingswerk) kwamen er vragen over de bundel Hemelhoog. Hoe zit dat nu? Gaan we nog een bundel naast [...]
Voortgang restauratie Steinmeyer-orgel
De restauratie van het Steinmeyer-orgel vordert gestaag, al hebben ook de orgelbouwers natuurlijk vakantie gehad. Op 26 augustus wordt in de kerk een steiger geplaatst [...]
Galerij weer in gebruik
Tot nu toe hebben we voor de diensten in de Adventskerk een maximum van 100 kerkgangers aangehouden. Met ingang van aanstaande zondag, 23 augustus, nemen we ook de galerij [...]
Stroopwafelactie groot succes!
Martine heeft namens de actiegroep World Servants 2021 vanmorgen de prachtige opbrengst van de stroopwafelactie bekend gemaakt: een netto bedrag van € 2.294,50. [...]
Startkamp gaat niet door
Helaas hebben we moeten besluiten het startkamp voor de jongeren vanaf 12 jaar te schrappen.