MenuNieuwsberichten

Diaconale collecte 28 juni:
Stichting Edukans

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: vrijdag 26 juni 2020

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen. Met uw bijdrage aan de diaconale collecte geeft u een kind de kans van z’n leven!

Edukans zorgt voor veilige scholen, goed opgeleide en gemotiveerde leraren, betrokken ouders, en relevante beroepsopleidingen. De stichting werkt aan gelijke kansen voor jongens en meisjes en staat klaar voor kinderen in nood.

Eredienst en pastoraat
De tweede collecte is elke zondag voor Eredienst en pastoraat.

Overmaken:
Maak uw gift voor beide collecten over op rekening NL78 RABO 0373 715 013 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Alphen aan den Rijn, o.v.v. ‘collecte 28 juni’. De helft van uw gift wordt dan overgemaakt aan Stichting Edukans; de andere helft wordt bestemd voor eredienst en pastoraat van de Adventskerk.
U kunt ook aangeven dat uw gift specifiek bestemd is voor ofwel de diaconale collecte, ofwel eredienst en pastoraat.

Givt-app:
Gebruik de QR-code die in de uitzending van kerk-tv wordt getoond (u vindt hem ook hieronder). De eerste collecte gaat naar Stichting Edukans. Als u een tweede collecte toevoegt, draagt u daarmee bij aan eredienst en pastoraat van de Maranathakerk.

Met deze QR-code kunt u in de Givt-app uw bijdrage geven aan de collectes in de Maranathakerk.

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Kindernevendienst weer twee groepen
Vanaf aanstaande zondag gaan we weer kindernevendienst draaien met twee groepen: de kinderen van groep 1 t/m 4 in de groep van de jongste kinderen, en de oudere kinderen [...]
Ds. De Vries-Terpstra neemt beroep aan!
Tot onze grote vreugde en dankbaarheid heeft ds. Sara de Vries-Terpstra ons laten weten dat zij het beroep naar de Adventskerk van harte aanneemt.
Steiger weg uit kerkzaal
De steiger die in de kerkzaal was geplaatst voor de restauratie van het orgel, is vandaag weer afgebroken. Dat betekent dat de voorganger en de beamerschermen gelukkig [...]
Herbevestiging ouderling-kerkrentmeester
Op 1 maart mochten we een heel aantal ambtsdragers bevestigen en herbevestigen. Ouderling-kerkrentmeester Jaap Stapper kon er die zondag niet bij zijn. We hebben toen [...]
Adventus opgeheven
Het Christelijk Gemengd Koor Adventus heeft helaas moeten besluiten om zich met onmiddellijke ingang op te heffen. Dat het koor opgeheven zou worden, was al wel eerder [...]
Jam kopen voor actiegroep World Servants 2021
Martine had u al geadviseerd uw boterhammetjes klaar te leggen voor onze jam actie en we zijn zover. De actiegroep heeft onder de bezielende leiding van onze meesterchef [...]
Kinderoppas aanstaande zondag
Aanstaande zondag, 6 september, zal er voor het eerst weer oppas zijn voor de allerkleinsten (0-4 jaar). U vindt de oppasdienst in gebouw Pancratius, naast de rooms-katholieke [...]
Beroep en kennismaking ds. De Vries-Terpstra
Vanwege de zomervakantie heeft het even geduurd, maar nu gaat het echt gebeuren: op 1 september rijden de voorzitters van de kerkenraad en van de beroepingscommissie [...]
Liedboek en Hemelhoog
De afgelopen tijd (o.a. tijdens de gemeentevergadering over het beroepingswerk) kwamen er vragen over de bundel Hemelhoog. Hoe zit dat nu? Gaan we nog een bundel naast [...]
Voortgang restauratie Steinmeyer-orgel
De restauratie van het Steinmeyer-orgel vordert gestaag, al hebben ook de orgelbouwers natuurlijk vakantie gehad. Op 26 augustus wordt in de kerk een steiger geplaatst [...]
Galerij weer in gebruik
Tot nu toe hebben we voor de diensten in de Adventskerk een maximum van 100 kerkgangers aangehouden. Met ingang van aanstaande zondag, 23 augustus, nemen we ook de galerij [...]
Stroopwafelactie groot succes!
Martine heeft namens de actiegroep World Servants 2021 vanmorgen de prachtige opbrengst van de stroopwafelactie bekend gemaakt: een netto bedrag van € 2.294,50. [...]
Startkamp gaat niet door
Helaas hebben we moeten besluiten het startkamp voor de jongeren vanaf 12 jaar te schrappen.