MenuNieuwsberichten

Week van Gebed 19 t/m 26 januari: ‘Buitengewoon’

Bron: Kerkenraad Adventskerk / Werkgroep Week van Gebed Alphen a/d Rijn, Datum: zondag 19 januari 2020

Deze week, van zondag 19 januari t/m zondag 26 januari, is de interkerkelijke, wereldwijde Week van Gebed. Gedurende deze week is er ook in Alphen aan den Rijn elke dag een samenkomst, georganiseerd door verschillende kerken en gemeenten. De Adventskerk en de Bonifaciuskerk verzorgen samen de viering op woensdagavond. Het thema van deze week is: ‘Buitengewoon’.

In de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid bidden christenen samen voor eenheid van christenen, voor de wijk én de wereld. Deze gebedsbeweging van eenheid begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen er jaarlijks zo’n 200.000 mensen aan mee.

Buitengewone vriendelijkheid
Dit jaar is de Week van Gebed voorbereid door kerken op Malta. Het thema ‘Buitengewoon’ is afkomstig uit Handelingen 28, waar verteld wordt hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikte, en dat wordt door de christenen op Malta nog jaarlijks op 10 februari herdacht en gevierd.
De buitengewone vriendelijkheid uit Handelingen 28 daagt ons uit om te streven naar meer dan het gewone. In de verschillende samenkomsten in de Week van Gebed worden diverse aspecten van het thema ‘Buitengewoon’ belicht. Dat gebeurt in overeenstemming met de gewoonten en het karakter van de organiserende kerk/gemeente. Op deze manier wordt de veelkleurigheid van de Gemeente van Jezus Christus zichtbaar.

Samenkomsten in Alphen aan den Rijn
- Maandag 20 januari, 19:15-20:00 uur:
Remonstrantse gemeente i.s.m. Oudshoornse kerk, Samuel Aardewerksteeg 11.
- Dinsdag 21 januari, 19:15-20:00 uur:
Sionskerk, Meteoorlaan 2.
- Woensdag 22 januari, 19:15-20:00 uur:
RK Bonifaciuskerk i.s.m. Adventskerk, Paradijslaan 7. Voorganger namens de Adventskerk is ds. De Jonge.
- Donderdag 23 januari, 19:15-20:00 uur:
Lichtkring, Amerikalaan 91.
- Vrijdag 24 januari, 19:15-20:00 uur:
Zevende-dags Adventisten, De Oude Wereld 57.
18:00-19:00 uur inloop met mogelijkheid om te eten.
- Zaterdag 25 januari, 20:00-21:00 uur:
Volle Evangelie Gemeente de Ark, Prins Hendrikstraat 54.
- Zondag 26 januari, 16:00-16:45 uur:
Nederlands Gereformeerde Kerk, Halverwege 4.

De samenkomsten zijn vrij toegankelijk. Na afloop van elke samenkomst is er koffie of thee.
Na elke samenkomst wordt een collecte gehouden; de opbrengst is, in aansluiting op het thema, bestemd voor de Stichting Bootvluchteling (www.bootvluchteling.nl).

We nodigen u van harte uit om een of meerdere samenkomsten bij te wonen!


Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Nieuwe ambtsdragers (vervolg)
Gisteren konden we u al vertellen dat zeven gemeenteleden bereid zijn gevonden om een ambt op zich te nemen. Tot onze vreugde mogen we vandaag dat getal zeven veranderen [...]
Nieuwe ambtsdragers
In november deed de kerkenraad een dringende oproep: nieuwe ambtsdragers gezocht. Met vreugde kunnen we nu melden dat zeven gemeenteleden bereid zijn om een ambt op zich [...]
Reeks zondag matinees in de Adventskerk
Op initiatief van Stichting Vrienden van de Adventskerk, wordt op 22 maart de aftrap van een reeks zondag matinees in de Adventskerk gegeven. Tijdens dit eerste concert [...]
Kerkbalans geslaagd!
In de afgelopen weken zijn tientallen lidmaten van onze kerk op pad geweest om de kerkbalansenveloppen te bezorgen en weer op te halen. Zondag 2 februari werd u geïnformeerd [...]
Jeugddienst Jong Alphen - Stress less.
Op zondag 16 februari wordt er door Jong Alphen, in samenwerking met 5 kerken, weer een gezamenlijke, interactieve, jeugddienst gehouden. Het thema is deze keer `Stress [...]
Lezing `Het Gebed`
Dinsdag 25 februari bent u om 20.00 welkom voor een lezing over het Gebed door dr. W.M. de Bruin uit Bleiswijk. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar.
Liturgie online
Vanaf nu zult u vaker vooraf de orde van dienst op de website kunnen inzien. Zoals nu het geval is voor de kerkdienst van zondag 9 februari waarin ds. Van Rikxoort voorgaat.
Groothuisbezoek in Kerk en Zanen
Voor de gemeenteleden in Kerk en Zanen wordt op woensdag 4 maart een groothuisbezoek georganiseerd. We zijn deze middag te gast bij Hermien Minderman, Kopenhagensingel [...]
Wanhoopsdaad - Bericht in AD
Op vrijdag 20 december overleed op de leeftijd van 93 jaar Pieter Bezemer. Zo heeft het bericht op de website van de Adventskerk gestaan. Het Algemeen Dagblad <a href="https://www.ad.nl/binnenland/br-piet-93-zag-geen-uitweg-meer-ontbreken-van-zorgplek-drijft-hem-tot-wanhoopsdaad~a62168ec" [...]
Adventskring
Donderdag 6 februari a.s. komen we als Adventskring weer bij elkaar. De Adventskring is een gesprekskring waar we met elkaar nadenken over een thema uit het boekje [...]
Zondag 2 februari: afscheid ds. Zijlstra
Zoals al eerder aangekondigd nemen we op zondag 2 februari alsnog afscheid van ds. Zijlstra, die tot 1 januari onze interim-predikant was.
Kinderliederen: ook uit het Liedboek
Misschien had u het al zien staan op de website: op zondag 2 februari staat lied 923 uit het Liedboek ingeroosterd als kinderlied. Dus geen lied uit de kinderbundel. [...]
Plaats zelf eenvoudig nieuwsberichten
Velen van u zijn af en toe bij activiteiten waarvan het leuk is om daar een berichtje op de website over te plaatsen, eventueel met foto`s. U kunt altijd mailen met scriba@adventskerk.info. [...]
Opbrengst verkoop kerstbroden
Zoals elk jaar heeft de Stichting Roemenië Hunedoara in verscheidene Alphense kerken, waaronder de Adventskerk, weer kerstbroden verkocht.
Sirkelslag YOUNG 2020
Op vrijdag 7 februari gaan wij vanuit de Adventskerk wederom meedoen aan Sirkelslag YOUNG, editie 2020!
Week van Gebed 19 t/m 26 januari: ‘Buitengewoon’
Deze week, van zondag 19 januari t/m zondag 26 januari, is de interkerkelijke, wereldwijde Week van Gebed. Gedurende deze week is er ook in Alphen aan den Rijn elke dag [...]
Orgelrestauratie begint maandag 20 januari
Nog één keer konden we genieten van het orgel, zondagmorgen tijdens de kerkdienst en ’s middags bij het goed bezochte wensconcert (Orgel Jukebox) van Simon Stelling. [...]
Kerkbalansen
Inderdaad, meervoud. Allereerst de kerkbalans 2019: het toegezegde bedrag is op zo’n € 8000 na binnen. Alle mensen die hebben bijgedragen, heel hartelijk dank! Met [...]
Dovendienst: Onderweg naar Pasen!
Vanochtend ging in de dovendienst ds. F.C. van Dijke voor, dovenpredikant voor midden Nederland. Regelmatig vieren we ook in de Adventskerk de eredienst samen met hen [...]
Intrede: `Alleen de Geest overtuigt`
Zondag 12 januari mocht ds. L. van Rikxoort door ds. A.P.D. Zijlstra uit Ede aan de gemeente van de Adventskerk worden verbonden. Dat gebeurde in een feestelijke dienst, [...]
Welkom ds. en mw. Van Rikxoort; verdeling werkgebieden predikanten
‘Eindelijk!’ Wat heb ik die verzuchting vaak gehoord, de laatste weken voor de intrededienst… Eindelijk mochten we vandaag onze nieuwe predikant en zijn vrouw verwelkomen. [...]
21 januari: `Moeilijke uitspraken over Jezus`
Afgelopen zondag ging ds. H. Overeem uit Waddinxveen voor in de Adventskerk. Het ging over ontmoetingen met Jezus. Een (samenvatting van) de preek kunt u hier en op de [...]
Afscheid in Heemse en Mariënberg: ‘Veel heil en zegen!’
Gisteren nam ds. Van Rikxoort afscheid van zijn beide gemeenten: ’s morgens in de Witte of Lambertuskerk in Heemse, ’s middags in de Sionskerk in Mariënberg. In [...]
Komst ds. Van Rikxoort; afscheid ds. Zijlstra
Op zondag 5 januari neem ds. Van Rikxoort afscheid van zijn huidige gemeenten: ’s morgens van Hardenberg-Heemse en ’s middags van Mariënberg. Bij beide diensten [...]
Orgel Jukebox - Simon Stelling speelt op verzoek
Op zondagmiddag 19 januari speelt Simon Stelling voorlopig voor het laatst op het Steinmeyer Orgel in de Adventskerk. Een grondige restauratie van het orgel is noodzakelijk [...]
Impressie Kerstavond
Op de kerstavond werden twee vieringen gehouden, de eerste speciaal voor de kinderen en de tweede echt in de kerstnacht.
Impressie Eerste Kerstdag
`Zie ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen` (Lucas 2:10) - dat was de kern van de verkondiging die ook twee eeuwen later op 25 december [...]
Terugblik kerstviering ouderen (75+)
Op woensdag 18 december 2019 vierden we in de Adventskerk het kerstfeest met de oudere gemeenteleden. Wat was het fijn om met zovelen bij elkaar te zijn.