MenuNieuwsberichten

Denk mee over het beleid van onze gemeente

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: zondag 22 september 2019

Volgend voorjaar stelt de kerkenraad een nieuw beleidsplan op, voor de jaren 2020-2025. We willen heel graag van u als gemeente horen wat u/jij belangrijk vindt, wat volgens u/jou de dingen zijn waarmee we in die vijf jaar aan de slag moeten gaan. Daarom vragen we de komende maanden om uw/jouw mening over een aantal belangrijke thema’s. En natuurlijk zijn ook alle andere opmerkingen en ideeën welkom. Denk mee, uw/jouw mening telt!

Van 22 september tot en met 6 oktober vragen we uw mening over de volgende thema’s:

1. De eredienst
Op zondag komt de gemeente samen in één of meerdere kerkdiensten. We worden uit de wereld geroepen om samen tot Gods eer te zingen en te bidden. We luisteren naar de Bijbel om te ontdekken wat God ons vandaag te zeggen heeft. Er wordt gepreekt. Soms wordt de Heilige Doop bediend of het Heilig Avondmaal gevierd. Aan het einde van de dienst ontvangen we Gods zegen.
- Wat vindt u/jij goed aan de huidige diensten? Wat moet vooral zo blijven?
- Wat kan volgens u/jou anders?
- Zijn onze erediensten aantrekkelijk voor kinderen en jongeren? Wat doen we goed, wat zou anders kunnen?
- Wat zou u/jij kunnen bijdragen aan de eredienst? (Zingen, instrument bespelen, gedicht voorlezen, oppassen in de crèche, meedraaien met kindernevendienst of 12+…)


2. Activiteitenaanbod
Doordeweeks worden er ook diverse activiteiten door en voor gemeenteleden georganiseerd: activiteiten op het gebied van vorming en toerusting (bv. Bijbelstudie, gespreks-, gebeds- of leeskring), en activiteiten waarbij het vooral gaat om onderling contact (bv. inloopochtend, gemeentewandeling).
- Aan welke soort activiteiten heeft u/heb jij vooral behoefte?
- Welke bestaande activiteiten moeten zeker blijven?
- Wat voor nieuwe activiteiten zou u/jij graag zien?


Wat vindt u? Reageer t/m 6 oktober
De kerkenraad hoort graag uw/jouw mening over deze twee thema’s! Reageren kan via de ideeënbus in de hal van de kerk, of per mail naar idee@adventskerk.info (klik hier). Of bel ds. Zijlstra (tel. 06-36533786, tijdens zijn spreekuur op maandag 18:30-19:00 uur).

Vanaf 6 oktober legt de kerkenraad weer andere thema’s aan de gemeente voor. Zo bouwen we samen aan de Adventskerk!

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Wijnactie 2019 gestart
De wijncommissie stelt u ook dit jaar weer in de gelegenheid de heerlijke wijnen van de Domaine de l’ Arjolle uit de Languedoc (Zuid Frankrijk) te bestellen.
Toezegging van € 20.000 door Fonds Alphen en omstreken voor het orgel
Stichting Vrienden van de Adventskerk heeft een toezegging van een bijdrage van € 20.000 ontvangen van Fonds Alphen en omstreken dat is bestemd voor de restauratie [...]
Nieuw in Alphen: Poëziedienst
Religieuze poëzie wil helpen je ontvankelijk te maken voor de wereld van God. In hun geloofsgedichten zoeken dichters naar woorden voor wat bijna niet te zeggen is. [...]
Denk mee over het beleid: jeugd & jongeren, kerk-zijn in het centrum
Volgend voorjaar stelt de kerkenraad een nieuw beleidsplan op, voor de jaren 2020-2025. We willen heel graag horen wat u/jij belangrijk vindt, wat volgens u/jou de dingen [...]
Plaatsing zendmasten in kerktoren
Sinds enige tijd is het College van Kerkrentmeesters in gesprek met een telecomprovider welke ons heeft gevraagd zendmasten te mogen plaatsen in de kerktoren.
Zaterdag 5 oktober: Inspiratiemarkt ‘Kerken in beweging’
Op 5 oktober is de eerste religieuze uitmarkt van Alphen aan den Rijn en omgeving, met kramen, workshops en podiumoptredens. Een dag die draait om ontmoeten, leren en [...]
Restauratie orgel Adventskerk
Vanaf komende zondag wordt de pijpenactie ‘Vol op het orgel, adopteer een pijp’ gestart. De noodzakelijke en grondige restauratie van het Steinmeyer orgel in de Adventskerk [...]
Denk mee over het beleid van onze gemeente
Volgend voorjaar stelt de kerkenraad een nieuw beleidsplan op, voor de jaren 2020-2025. We willen heel graag van u als gemeente horen wat u/jij belangrijk vindt, wat [...]
Startweekend: ‘Een goed gesprek’
Aan de hand van dit thema werden dit jaar de startzaterdag en de startzondag gehouden. Het nieuwe seizoen ligt voor ons, en op mooie nazomerdagen stonden we daarbij stil.
Bankrekeningnummer gewijzigd.
Het bankrekeningnummer van de Adventskerk voor het storten van de kerkelijke bijdrages is per 1 november 2018 gewijzigd. Het oude bankrekeningnummer NL38FVLB0699766354 [...]
Start catechisaties: tweede week oktober
De scholen zijn weer begonnen, het jongerenstartkamp is geweest, de startzaterdag/zondag staan voor de deur: dat betekent dat binnenkort ook de catechisaties weer beginnen! [...]
Activiteiten jongeren Startzaterdag
Zaterdagmiddag/avond is er de BBQ in het startweekend. Dit jaar zijn er extra activiteiten voor de jongeren (van klein tot groot).
Taartenactie Diaconie Adventskerk
De diaconie zet zich dichtbij en veraf in voor de minderbedeelden onder ons. Om aan alle hulpvragen te blijven voldoen, willen wij door middel van een taarten actie ons [...]
Restauratie Steinmeyer-orgel
Iedere 30 jaar is ons orgel toe aan groot onderhoud. Na een periode van voorbereiding en planning gaat orgelbouwer Elbertse orgelmakers BV te Soest op 20 januari 2020 [...]
Adventskerk opent haar deuren tijdens Jaarmarkt
Op woensdag 18 september is het weer zover, de jaarlijkse Jaarmarkt. Als Adventskerk willen wij iedereen graag de gelegenheid geven om deze prachtige kerk eens van binnen [...]
Adventskring gaat van start
Woensdag 25 september a.s. komt de Adventskring weer bij elkaar. De Adventskring is een gesprekskring waar we met elkaar nadenken over een thema uit een boekje. Met dit [...]
Ds. Van Rikxoort neemt beroep aan
Tot onze grote vreugde en dankbaarheid heeft ds. Van Rikxoort ons laten weten dat hij het beroep naar de Adventskerk van harte aanneemt.
Zondag 15 september: Martine vertelt over Sierra Leone
Deze zomer ben ik met World Servants naar Sierra Leone geweest. Na een reis vol ervaringen ben ik alweer een tijdje terug in Nederland. Ik wil iedereen bedanken dat ik [...]
Bij de kerkdiensten van zondag 1 september
Zondag zijn er twee kerkdiensten met een bijzonder karakter. Daarover in dit bericht nog enige praktische informatie die niet meer in het Kerkblad kon worden opgenomen.