MenuNieuwsberichten

Impressie gemeenteavond

Bron: Adventskerk, Datum: maandag 08 juli 2019

Maandag 8 juli kwam de gemeente bijeen om geinformeerd te worden over een mogelijk uit te brengen beroep. De tweede keer sinds onze gemeente twee vacatures kent. Gelukkig was ook nu de opkomst groot.

Nadat dhr. Bos als voorzitter van de Kerkenraad de avond opende gaf hij het woord aan dhr. Martin Verweij die een uitermate heldere presentatie gaf. Zowel als het ging om proces en werkwijze, maar zeker ook op het belangrijkste punt: de motivatie om de betreffende predikant voor te dragen.

Rol van de Gemeente
Omdat het beroepen van een predikant een zo wezenlijke stap is, is het van belang dat de gemeente geinformeerd én gehoord wordt. Dat gebeurde deze avond. En de reactie van de gemeente – ook in de stemming – kan zondermeer worden gezien als een extra roepstem in dit beroepingsproces. Daarin staat uiteindelijk centraal dat God zelf degene is die ieder van ons roept tot het werk in Zijn gemeente. We hopen dat de roepstem uit Alphen daarom niet alleen die van mensen is. En met deze beelden werden we tot slot bijeen gebracht in het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Vervolg
Omdat het beroepen van een predikant ook de huidige gemeente van de predikant raakt, wordt hier nog geen naam genoemd. Zondag zal gelijktijdig in de kerkdiensten in Alphen en elders het voornemen om een beroep uit te brengen, met naam, bekend worden gemaakt. Kort daarna kunt u hier ook een bericht van de kerkenraad verwachten. De vakantieperiode zal wel met zich meebrengen dat het beroep pas in de tweede helft van augustus kan worden uitgebracht. Maar daarbij kon vanavond al wel aangekondigd dat zondag 1 september gereserveerd is voor de te beroepen predikant om voor te gaan in de Adventskerk.

Tot slot
De heer Verweij begon met een beeld dat hieronder is opgenomen. Over kleur, meerdere kleuren die we in een predikant zoeken, en die ook in de gemeente aanwezig zijn. Het gebed mag zijn dat Zijn licht die kleuren tot leven brengt.

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Kerkelijk bureau gesloten
Het Kerkelijk Bureau is gesloten van 15 tot en met 26 juli. Voor vragen kunt u in deze periode mailen naar administratie@adventskerk.info.
Impressie overstapdienst 2019
Zondag 14 juli werd in de Adventskerk een `overstap-dienst` gehouden. Met speciale aandacht voor de jongeren die na de zomervakantie naar de middelbare school gaan.
Gemeente besluit ds. L. van Rikxoort te beroepen
Op maandag 8 juli werd in een goedbezochte gemeentevergadering een predikant voorgedragen voor een van onze vacatures. De vergadering heeft van harte ingestemd met deze [...]
Opgeven startzaterdag gestart!
Het zomerseizoen ligt voor ons. Maar daarna start het seizoen 2019/2020. En traditiegetrouw doen we dat met een startzaterdag op 21 september vanaf 16.00 uur, en met [...]
Terugblik Kerkopenstelling 1 juni
Deze zaterdag was er extra aandacht voor de kerkopenstelling met schapen scheren vóór de kerk door Martien van de Akker en kunst in de kerk van Guurtje Leguijt.
Storing - Deels verholpen
Door een wijziging in de instellingen voor dataopslag is de website vandaag tijdelijk offline gegaan.
Impressie gemeenteavond
Maandag 8 juli kwam de gemeente bijeen om geinformeerd te worden over een mogelijk uit te brengen beroep. De tweede keer sinds onze gemeente twee vacatures kent. Gelukkig [...]
Impressie doopdienst
Zondag 7 juli mocht in de morgendienst de doop worden bediend aan Katharina Louise Maria. Voorganger in deze dienst was ds. R.H.M. de Jonge
Bankrekeningnummer gewijzigd.
Het bankrekeningnummer van de Adventskerk voor het storten van de kerkelijke bijdrages is per 1 november 2018 gewijzigd. Het oude bankrekeningnummer NL38FVLB0699766354 [...]
Sierra Leone - Voorbereidingsweekend
Hier is weer een update over de reis naar Sierra Leone. Het is al weer een maandje geleden maar het weekend van 4 en 5 mei heb ik het voorbereidingsweekend gehad. Tijdens [...]
Impressie gemeentewandeling
Op donderdagavond 27 juni was het, rond 19.30 uur, een drukte van belang voor de Adventskerk. Het was de verzamelplaats voor de deelnemers aan de gemeentewandeling [...]
Gemeentevergadering i.v.m. beroepingswerk
Met vreugde nodigt de kerkenraad u uit voor een gemeentevergadering op maandag 8 juli om 20:00 uur. De beroepingscommissie heeft aan de kerkenraad een predikant voorgedragen [...]
Gemeentewandeling 27 juni
Op donderdag 27 juni organiseert de werkgroep Waarderende Gemeenteopbouw een gezellige gemeentewandeling voor jong en oud. We starten vanaf de Adventskerk om 19.30 uur; [...]
Vrijwilligers onderhoud en schoonmaak gezocht
U kent allemaal het gezegde: Vele handen maken licht werk. Welnu, vandaar de vraag om vrijwilligers, en wel voor volgende activiteiten in en om onze kerk.
Opbrengst paasbrodenactie 2019
Dit jaar zijn er in totaal 373 paasbroden verkocht in de verschillende PKN-kerken in Alphen (vorig jaar waren dat er 356). De totale opbrengst (inclusief extra giften) [...]
Inloopochtend 11 juni vervalt; wordt 18 juni
De inloopochtend van dinsdag 11 juni gaat niet door. Hij wordt een week uitgesteld, naar dinsdag 18 juni. De daaropvolgende inloopochtend is meteen een week later, op [...]
Jaarrekening Diaconie 2018 ter inzage
De jaarrekening 2018 van de Diaconie ligt ter inzage op het kerkelijk bureau. Indien u de jaarrekening wilt inzien dan kunt u een afspraak maken met de penningmeester [...]
Impressie gemeentezondag
Vanochtend werd na de kerkdienst een gemeentezondag gehouden. In een goede dienst waarin het thema verbinding centraal stond, hoorden we hoe we niet alleen, maar samen [...]
Terugblik - Uitje Kindernevendienst
Vorige week zaterdag gingen de kinderen op een stralende dag naar Plaswijckpark. Het weer was schitterend voor zo`n dag en er werd dus volop genoten.
Startweekend 2019 - Opgeven & Rozenactie
Ook dit jaar gaan we met de jongeren vanaf de middelbare shool in september op pad. Het weekend van vrijdagavond 6 tot zondagmiddag 8 september is daarvoor gereserveerd.
Jaarrekening 2018 ter inzage
De jaarrekening 2018 van het CKRM ligt ter inzage op het kerkelijk bureau. Indien u de jaarrekening wilt inzien dan kunt u een afspraak maken met de penningmeester van [...]
Aanmelden doopdienst 7 juli
De eerstvolgende doopdienst is op 7 juli. In deze dienst gaat ds. R.H.M. de Jonge voor. Als u uw kind in deze dienst wilt laten dopen, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk [...]
Hoe gaat het met het beroepingswerk?
‘Hoe gaat het met het beroepingswerk?’ Die vraag wordt regelmatig gesteld aan de kerkenraad en de beroepingscommissie. U begrijpt natuurlijk dat we daar inhoudelijk [...]