MenuNieuwsberichten

Legaat en gift, een zegen voor onze kerk

Bron: College van Kerkrentmeesters, Datum: zondag 30 december 2018

Het College van Kerkrentmeesters maakt met dankbaarheid bekend dat wij voor onze kerk, van een overleden gemeentelid, een legaat hebben ontvangen. Per 20 december jl. zijn wij in het bezit van het appartement aan de J. van Henegouwenstraat 23 van wijlen mevrouw A. Florussen -Dekker. De verdeling van dit legaat is door mevrouw A. Florussen-Dekker als volgt vastgelegd; 60% onderhoud, 30% pastoraat en 10% voor het orgel. In de loop van het nieuwe jaar zal het college verdere details bekendmaken over de verdere uitwerking en invulling hiervan. U zult begrijpen dat dit in deze tijd met krappe financiën zeer welkom is waarbij vooral de langere financiële termijnplanning beter voorzien wordt met dit enorm mooie en groot legaat!

Het blijft niet alleen bij dit legaat. De orgel commissie ontving in december van een betrokken (oud-) Alphenaar, de prachtige gift van maar liefst € 16.215,08 met als doel: de geplande restauratie- en onderhoudswerkzaamheden in 2020 van ons Steinmeyer orgel.

Het is bemoedigend dat gemeenteleden op duidelijke wijze blijk geven van hun waardering en betrokkenheid. Daarnaast zijn de activiteiten welke buiten onze gemeente plaatsvinden maar wel voor financiële steun zorg dragen, belangrijk voor ons.

Schenkingen en legaten
Dankzij schenkingen en nalatenschappen krijgt de kerk meer financiële ruimte. Dat maakt het mogelijk om de exploitatie en het pastoraat van de kerk gezond te houden. Met een schenking of legaat draagt u bovenal bij aan de continuïteit van onze Hervormde Gemeente de Adventskerk.
Behalve door de jaarlijkse vaste kerkelijke bijdrage kunt u het werk van de kerk ook steunen door een extra gift, een periodieke schenking of door het opnemen van onze gemeente in uw testament.

Namens het College van Kerkrentmeesters wensen wij u een voorspoedig 2019.

Frans Godthelp, voorzitter CKRM
Ivo van Ark, secretaris CKRM

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Paasbrodenactie Stichting Roemenië Hunedoara
De zondagen 24 en 31 maart kunnen ’s morgens na de 10:00-uurdienst paasbroden worden besteld. Met de opbrengst wordt een gedeelte van de energierekening betaald van [...]
Paasviering HVD
Namens de Hervormde Vrouwendienst van de Adventskerk bent u van harte uitgenodigd om samen met ons het paasfeest te vieren op woensdag 10 april 2019 van 11.00 uur tot [...]
Diaconie verrast bewoners Oudshoorn met Taart
De Diaconie van de Adventskerk ondersteund acties wereldwijd, landelijk en ook plaatselijk. Vrijdag 8 maart zijn alle bewoners van Verpleeghuis Oudshoorn getrakteerd [...]
Ambtsjubileum ds. Henzen
Uit Wateringen kregen we een heugelijk bericht: het is 25 jaar geleden dat ds. J. Henzen werd bevestigd in het ambt van predikant. Dit jubileum heeft hij met vreugde [...]
Ds. Van der Geer overleden
Op zondagmorgen 10 maart hoorden we dat ds. W.L. van der Geer die nacht was overleden. Van 1994 tot zijn emeritaat in 2005 heeft hij als predikant onze gemeente gediend. [...]
Opbrengst Stroopwafelactie
Op deze manier wilde ik nog even de opbrengst van de stroopwafelactie bekend maken. De opbrengst van de stroopwafelactie is: 1753,25 euro. Dit bedrag is ook met alle [...]
Update ZWO - Spaardoosjes
Vandaag en volgende week worden de 40-dagentijdspaardoosjes uitgedeeld. We ondersteunen dit jaar het project ‘Opvang en scholing van weeskinderen’ in Rwanda.
Opbrengst deurcollecte
De deurcollecte van zondag 17 februari 2019 heeft het mooie bedrag van 580,21 euro opgebracht. Alle gevers hartelijk dank. De opbrengsten van de deurcollectes in 2019 [...]
Jong Alphen Meet-Up
Met een busje over de uitgestrekte wegen. Een roadtrip hoort natuurlijk wel minimaal op jouw bucketlist. Dat wordt de reis van je leven. Over de reis van jouw leven gesproken: [...]
Gastheren/vrouwen gezocht
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die door de week kunnen optreden als gastheer of gastvrouw in de Adventskerk. Het verhuren van zalen in onze kerk is een [...]
Vrijdag 1 maart viering op Wereldgebedsdag
Op deze dag wordt om 11.00 uur een viering gehouden in de Adventskerk. Iedereen is van harte welkom.
Dinsdagavond: instrumenten in de eredienst
Dinsdag 19 februari is de 3e Ontmoeting rondom liturgie. U bent vanaf 20:00 uur welkom in de Adventskerk.
Zaterdag stroopwafels afhalen 9.30-11.30
Heeft u stroopwafels bij Martine besteld om haar reis naar Sierra Leone te ondersteunen? Dan kunt u die zaterdag afhalen en contant afrekenen in de Adventskerk.
Confessionele vereniging - 18 feb lezing Hans Lefeber
De Confessionele Vereniging, afdeling Alphen aan den Rijn e.o. vergadert op maandag 18 februari om 20.00 uur in de Adventskerk. Hans Lefeber zal spreken over: Ben ik [...]
Uitgangscollecte
Aanstaande zondag collecteert het College van Kerkrentmeesters bij het verlaten van de kerk. De opbrengst van deze extra collectes zijn dit jaar bestemd voor het onderhoud [...]
Kerkbalans 2019, de voorlopige resultaten
Met dankbaarheid kunnen we de voorlopige opbrengst bekend maken van de financiële actie Kerkbalans 2019 met als thema Geef óm en daardoor vóór je kerk.
Aanmelden schoonmaakploeg,
Op woensdagmorgen wordt iedere week en in de zomer iedere twee weken de kerk door een groep vrijwilligers schoongemaakt. Afgelopen periode zijn door verschillende omstandigheden [...]
Impressie Sirkelslag YOUNG
Afgelopen vrijdagavond 1 februari heeft een team van onze jongeren deelgenomen aan het door JOP georganiseerde Sirkelslag YOUNG. Dit landelijke evenement, waar uit het [...]
Kerkelijk bureau gesloten
Aanstaande donderdag, 31 januari, is het kerkelijk bureau `s ochtends niet geopend. Vanaf 14:00 is het kerkelijk bureau wel geopend, met het oog op de inname van de reacties [...]
Dringend notulist (m/v) gezocht
Sinds afgelopen zomer heeft de kerkenraad geen notulist meer. Dat betekent een extra belasting voor de scriba en andere kerkenraadsleden, naast het werk dat er door de [...]
Wel of geen gedrukte liturgie?
Bij bijzondere diensten gebeurt het nog wel eens dat gemeenteleden rekenen op een gedrukte liturgie en dus hun liedboek thuislaten – om vervolgens in de kerk te moeten [...]
Stroopwafelactie Sierra Leone
De organisatie World Servants gaat met groepen jongeren richting ontwikkelingslanden. Ze helpen met het bouwen van klaslokalen, toiletten, putten en huisjes. Deze zomer [...]
Jeugddienst 3 feb 12.30 uur
zondag 3 februari is er om 12.30 uur weer een jongerendienst waarin Ds. Wegman voorgaat en waaraan Leon van Veen en Elize Verbaan muzikaal een bijdrage leveren.