MenuNieuwsberichten

Afscheid Janneke Bregman

Bron: Hervormde gemeente Adventskerk, Datum: zondag 30 september 2018

Vanochtend werd in de eredienst afscheid genomen van Janneke Bregman als pastoraal werker in onze gemeente. Met gemengde gevoelens want zowel vanuit de gemeente als vanuit Janneke wordt dankbaar teruggekeken op deze periode. Het zijn aardse redenen die maken dat het contract in deze tijd van veel wisselingen niet hier voortgezet kan worden.

In de dienst ging het ook over dubbelheid. Dubbele gevoelens. In de verkondiging gaat het over het volk Israel dat na de ballingschap terug mag keren. De tempel van Salomo is vernietigd maar er wordt begonnen met het fundament van een nieuwe tempel in Jeruzalem. Dan volg een opmerkelijk gedeelte (Ezra 3: 10-13) dat de kern van de verkondiging werd: er klonk bij dit gebeuren (begrijpelijk) luid gejuich, maar ook gehuil bij de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien. En dan staat er dat die twee in elkaar opgingen. Ze waren niet meer te onderscheiden.

Zo onbegrijpelijk is het gehuil nu ook weer niet. Er komen ook herinneringen naar boven aan wat niet meer is. Terwijl er ook een nieuw begin wordt gemaakt. En die twee – zo klonk het – zijn in dit bijbelgedeelte geen klanken naast elkaar. Geen doorsnijding. Maar een samenklank, die aan het begin staat van een plek om de eredienst voort te zetten.

Hoe herkenbaar – zo klonk het ook vanochtend. Als we alleen al naar de liederen kijken die we zingen. Hoeveel missen we er ook niet die we (haast) nooit meer zingen. Vooral voor de ouderen zijn er liederen die voor hen een diepe betekenis hebben. Natuurlijk zingen we veel liederen ook nog steeds. En het is ook niet alleen zo dat het over ouderen tegenover jongeren gaat. De situatie is veel veelkleuriger, de verschillen in voorkeuren lopen door leeftijdsgrenzen heen en zijn ook bij ons aanwezig. Maar dan klinkt opnieuw het bijbelverhaal: de eredienst wordt op die verschillen gebouwd. Geen verdeeldheid, maar fundament. Fundament met vele wortels.Janneke kwam er in haar toespraak ook op: over de grenzen die er in de tijd zijn, en nu een afscheid brengen, is er Gods trouw die onder ons, om ons aanwezig is. En waarbinnen pastorale contacten gelegd mochten worden. Zeker – het is pijnlijk om die te ontvlechten. Maar Gods Zegen draagt ons verder: De Heer doet zijn aangezicht over ons allen lichten. Hij zij ons genadig!

We danken Janneke voor haar bijdrage en terwijl we loslaten weten we ons blijvend met haar verbonden in en door de Here Jezus.

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Beroepingswerk en profielschets
In september meldden we u al dat we toestemming hebben om een voltijds predikant (1 fte) te zoeken voor de vacature van ds. Schenderling. Sindsdien is de beroepingscommissie [...]
Begroting 2019 ter inzage
De kerkenraad van de Adventskerk heeft op maandag 15 oktober de voorlopige begroting van onze gemeente besproken. U treft de begroting 2019 op hoofdlijnen hieronder aan.
Kerkelijk bureau gesloten
Het kerkelijk bureau is gesloten in de week van 22 t/m 26 oktober. Voor vragen kunt u eventueel contact opnemen met cvk@adventskerk.info.
Alphens kerstkoor 2018 gaat beginnen
De voorbereidingen voor het kerstkoor zijn al in volle gang! Nog een paar weken en de repetities voor het Alphens kerstkoor 2018 gaan weer van start. Ook dit jaar staan [...]
Lezing op 15 oktober: 400 jaar Nationale Synode van Dordrecht
De Confessionele Vereniging Alphen aan den Rijn e.o. komt op 15 oktober a.s. om 20.00 uur bijeen in de Adventskerk. Op deze eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen [...]
Eerste indrukken van onze interim-predikant
Ruim een maand is ds. Marcel Zijlstra nu in onze gemeente aan de slag als interim-predikant. Hij heeft met een heel aantal mensen gesproken en zijn oor te luisteren gelegd. [...]
Woensdagavond: catechisatie 17-plus!
Ook de catechisatie voor 17-plussers gaat nu beginnen! Aanstaande woensdag, 10 oktober, is de eerste avond. Ben jij in voor een goed gesprek bij een kop koffie of thee, [...]
Afscheid Janneke Bregman
Vanochtend werd in de eredienst afscheid genomen van Janneke Bregman als pastoraal werker in onze gemeente. Met gemengde gevoelens want zowel vanuit de gemeente als vanuit [...]
Jeugddienst: `Back to Basics`
Zondag 7 oktober is er aan het eind van de morgen, om 12.30 uur, een jeugddienst. Vanuit de Adventskerk zorgt New Adventure voor de muziek Heime Leenman is als spreker [...]
Afscheid Janneke Bregman
Zondag 30 september nemen we afscheid van onze pastoraal werker mw. Janneke Bregman. Dat gebeurt in de morgendienst; tijdens het koffiedrinken na de dienst kunt u persoonlijk [...]
Parkeren rond de Paradijslaan: in de vakken s.v.p.
Op zondagmorgen staat het parkeerterrein rond de Paradijslaan meestal helemaal vol. Regelmatig worden er dan auto’s van kerkgangers geparkeerd op de afgekruiste vakken [...]
Start catechisaties
De scholen zijn weer begonnen, het jongerenstartkamp en de startzaterdag/zondag zijn geweest: nu gaan ook de catechisaties weer beginnen! Ben je tussen de 12 en de 16 [...]
Start Adventskring
Donderdag 27 september om 20:00 uur start de Adventskring weer. De Adventskring is een bijbel-/gesprekskring waar we met elkaar nadenken over een thema uit een boekje. [...]
Impressie start seizoen 2018/2019
We kijken terug op een geslaagd jongerenstartweekend in Veldhoven en op de startzaterdag en -zondag dit weekend. De jongeren verbleven in een (voormalig) klooster bij [...]
Vooraankondiging: afscheid Janneke Bregman
In de morgendienst van zondag 30 september nemen we afscheid van onze pastoraal werker mw. Janneke Bregman. Na de dienst, tijdens het koffiedrinken, heeft u gelegenheid [...]
Beroepingswerk gaat beginnen
De afgelopen tijd heeft de kerkenraad alle benodigde voorbereidingen getroffen voor het beroepingswerk. Nu kan de beroepingscommissie aan de slag!
Interimpredikant per 1 september
Op de gemeentavond in mei vertelde de kerkenraad u dat we een interimpredikant zochten voor maximaal 20 uur per week, voor circa 1 jaar. Nu is bekend wie dat wordt: ds. [...]
Interimpredikant Marcel Zijlstra stelt zich voor
Mijn naam is Marcel Zijlstra. Ik ben bijna 18 jaar predikant en heb meerdere gemeentes gediend. Een heel mooie en zinvolle taak waartoe ik mij door God geroepen weet. [...]
Impressie overstapdienst
Zondag 26 augustus werd dit jaar de overstapdienst gehouden. De kinderen die vorig jaar in groep 8 van de lagere school zaten gaan nu als jongeren verder op de middelbare [...]