MenuNieuwsberichten

Afscheid Janneke Bregman

Bron: Hervormde gemeente Adventskerk, Datum: zondag 30 september 2018

Vanochtend werd in de eredienst afscheid genomen van Janneke Bregman als pastoraal werker in onze gemeente. Met gemengde gevoelens want zowel vanuit de gemeente als vanuit Janneke wordt dankbaar teruggekeken op deze periode. Het zijn aardse redenen die maken dat het contract in deze tijd van veel wisselingen niet hier voortgezet kan worden.

In de dienst ging het ook over dubbelheid. Dubbele gevoelens. In de verkondiging gaat het over het volk Israel dat na de ballingschap terug mag keren. De tempel van Salomo is vernietigd maar er wordt begonnen met het fundament van een nieuwe tempel in Jeruzalem. Dan volg een opmerkelijk gedeelte (Ezra 3: 10-13) dat de kern van de verkondiging werd: er klonk bij dit gebeuren (begrijpelijk) luid gejuich, maar ook gehuil bij de ouderen die de eerste tempel nog hadden gezien. En dan staat er dat die twee in elkaar opgingen. Ze waren niet meer te onderscheiden.

Zo onbegrijpelijk is het gehuil nu ook weer niet. Er komen ook herinneringen naar boven aan wat niet meer is. Terwijl er ook een nieuw begin wordt gemaakt. En die twee – zo klonk het – zijn in dit bijbelgedeelte geen klanken naast elkaar. Geen doorsnijding. Maar een samenklank, die aan het begin staat van een plek om de eredienst voort te zetten.

Hoe herkenbaar – zo klonk het ook vanochtend. Als we alleen al naar de liederen kijken die we zingen. Hoeveel missen we er ook niet die we (haast) nooit meer zingen. Vooral voor de ouderen zijn er liederen die voor hen een diepe betekenis hebben. Natuurlijk zingen we veel liederen ook nog steeds. En het is ook niet alleen zo dat het over ouderen tegenover jongeren gaat. De situatie is veel veelkleuriger, de verschillen in voorkeuren lopen door leeftijdsgrenzen heen en zijn ook bij ons aanwezig. Maar dan klinkt opnieuw het bijbelverhaal: de eredienst wordt op die verschillen gebouwd. Geen verdeeldheid, maar fundament. Fundament met vele wortels.Janneke kwam er in haar toespraak ook op: over de grenzen die er in de tijd zijn, en nu een afscheid brengen, is er Gods trouw die onder ons, om ons aanwezig is. En waarbinnen pastorale contacten gelegd mochten worden. Zeker – het is pijnlijk om die te ontvlechten. Maar Gods Zegen draagt ons verder: De Heer doet zijn aangezicht over ons allen lichten. Hij zij ons genadig!

We danken Janneke voor haar bijdrage en terwijl we loslaten weten we ons blijvend met haar verbonden in en door de Here Jezus.

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Impressie doopdienst
Zondag 9 december, tweede Advent, mocht in ons midden de doop worden bediend aan Tom Johannes.
Aanmelden gemeentelunch en aanleveren taarten/cakes/hapjes
Volgende week zondag, 16 december, is de afscheidsdienst van ds. Vonhof. Tijdens de koffie na de dienst kunt hem en zijn vrouw de hand schudden. Daarna is er een gemeentelunch. [...]
Oliebollenactie weer van start
Het wordt al een goede jaarlijkse traditie: ook dit jaar kunt u weer oliebollen bestellen bij de Adventskerk, in samenwerking met Bakkerij Brood & Ko. De bollen zijn [...]
Kerstdienst 75+
Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden hierbij van harte uitgenodigd om samen met de HVD het kerstfeest te vieren op: woensdag 19 december 2017 van 11.00-14.00 [...]
Opbrengst deurcollecte
De deurcollecte van het College van Kerkrentmeesters op zondag 18 november heeft het mooie bedrag van 615,40 euro opgebracht. Alle gevers hartelijk dank.
Kerstpakkettenactie: uw hulp is nodig!
Ook dit jaar wordt door het Diaconaal Platform Alphen en de Stichting Slimm/Help Elkaar Helpen de bekende Kerstpakkettenactie georganiseerd. Doet u weer mee? Op 9 en [...]
Gemeentevergadering i.v.m. beroepingswerk: maandag 17 december
Met vreugde nodigt de kerkenraad u uit voor een gemeentevergadering op maandag 17 december om 20:00 uur. De beroepingscommissie heeft vanavond aan de kerkenraad een predikant [...]
Adventskring: nieuwe leden zijn welkom!
Op donderdag 6 december komt de Adventskring weer bij elkaar. De Adventskring is een enthousiaste en betrokken gesprekskring van 30-plussers. Met elkaar denken we na [...]
Kerstbrodenactie voor Hunedoara
Op zondag 18 november en zondag 2 december kunt u na de morgendienst kerstbroden bestellen. Met de opbrengst van deze actie wordt een gedeelte van de energierekening [...]
Lezing dr. W. Dekker: ‘Tegendraads en bij de tijd’
Op maandag 26 november komt dr. W. Dekker uit Oosterwolde spreken over het thema ‘Tegendraads en bij de tijd’. Iedereen is van harte uitgenodigd!
Toestemming om tweede predikant te zoeken
Met het afscheid van ds. Vonhof, op 16 december, ontstaat een tweede predikantsvacature in onze gemeente. De afgelopen maanden heeft de kerkenraad de voorbereidende stappen [...]
Elkaar ontmoeten rondom liturgie
Wat gebeurt er volgens u/jou allemaal in een goede kerkdienst? Hoe denken we onderling over liederen en het gebruik van muziek(instrumenten) tijdens de samenkomsten van [...]
Afscheid ds. Vonhof op 16 december
Op zondag 16 december neemt dominee Vonhof afscheid van onze gemeente. Hij gaat dan met emeritaat. We nodigen u bij dezen van harte uit voor de afscheidsdienst, de koffie [...]
Deurcollecte 18.11 voor verwarmingsinstallatie
Aanstaande zondag collecteert het College van Kerkrentmeesters bij het verlaten van de kerkzaal. Met deze uitgangscollectes sparen we voor het vervangen van de verwarmingsinstallatie. [...]
Bedankje Oogstdienst
Beste gemeenteleden, zondag 11 november hebben we de oogstdienst gevierd. We hebben u gevraagd om fruit te brengen om fruitbakjes te vullen voor mensen die een steuntje [...]
Taartenactie Diaconie Adventskerk
De diaconie zet zich dichtbij en veraf in voor de minderbedeelden onder ons. Om aan alle hulpvragen te blijven voldoen, willen wij door middel van een taarten actie ons [...]
Wijnactie 2018 start!
Zoals u misschien in het kerkblad al hebt gelezen voeren wij ook dit jaar weer een actie en wel met de alom gewaardeerde wijnen van Domaine de l’Arjolle uit de Côtes [...]
CornerKids: Leiding gezocht!
Iedere eerste dinsdag van de maand, van 18:30 tot 20:00 uur, is er sinds enkele jaren de jeugdclub CornerKids. De avond wordt ingevuld met een Bijbelverhaal en daarna [...]
Wijziging bankrekening Adventskerk
Per 1 november zijn een aantal bankrekeningnummers van de Adventskerk gewijzigd. Het oude bankrekeningnummer NL38FVLB0699766354 is gewijzigd in NL78RABO0373715013. Ontvangsten [...]
Jeugddienst `Voel je VIP`
Een luxe jeugddienst op zondag 18 november. Een speciale VIP behandeling voor alle kerkgangers. Kom en laat je verwennen!
Oefenmateriaal Kerstkoor beschikbaar
Het Kerstkoor 2018 is vandaag weer aan het oefenen begonnen. En dat gaat ook thuis door.
Gemeentemaaltijd 16 november
Op vrijdag 16 november organiseert de Adventskerk weer een gemeentemaaltijd, dit keer in “Italiaanse sfeer”. Wij willen u van harte uitnodigen om te komen eten! Na [...]
Resultaat inzamelingsactie
Enige tijd geleden is er een inzamelingsactie geweest van de diaconie. Hierbij konden postzegels, ansichtkaarten, mobiele telefoons en oud geld ingeleverd worden. Deze [...]
Alphens kerstkoor 2018 gaat beginnen (Herhaling)
De voorbereidingen voor het kerstkoor zijn al in volle gang! Nog een paar weken en de repetities voor het Alphens kerstkoor 2018 gaan weer van start. Ook dit jaar staan [...]
Spreekuur ds. Zijlstra van 29 oktober
Elke maandagavond van 18.30 tot 19.00 uur houdt ds. Zijlstra spreekuur in de Cornerstone (ingang Cornerstone aan de achterkant van de kerk; daar is het hek open). U kunt [...]
Actie Schoenmaatjes - laatste keer
Dit jaar organiseert Edukans voor de laatste keer de actie schoenmaatjes. Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed [...]
Fruit-inzameldag voor de oogstdient
Op zondag 11 november vieren we weer de jaarlijkse oogstdienst. Zoals u wellicht weet verzamelen we als gemeente hiervoor fruit. U kunt uw fruit brengen op zaterdag 10 [...]
Beroepingswerk en profielschets
In september meldden we u al dat we toestemming hebben om een voltijds predikant (1 fte) te zoeken voor de vacature van ds. Schenderling. Sindsdien is de beroepingscommissie [...]
Begroting 2019 ter inzage
De kerkenraad van de Adventskerk heeft op maandag 15 oktober de voorlopige begroting van onze gemeente besproken. U treft de begroting 2019 op hoofdlijnen hieronder aan.
Kerkelijk bureau gesloten
Het kerkelijk bureau is gesloten in de week van 22 t/m 26 oktober. Voor vragen kunt u eventueel contact opnemen met cvk@adventskerk.info.