MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 16 juni 2024 - 16:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 145: 1 en 3 ‘O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal’
votum en groet
klein credo: 344 ‘Wij geloven één voor één’
gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Marcus 4: 26 – 34
lied: 903: 1 en 5 ‘Zou ik niet van harte zingen’
verkondiging
lied: 978: 1, 2 en 4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
gedachten bij het heilig avondmaal
gebed
avondmaalscollecte
nodiging
gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel)
lofprijzing
slotlied: 418: 1 en 3 ‘God, schenk ons de kracht’
inzameling van de gaven
wegzending en zegen
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken: Dhr. H.J. Fennema
Diaken: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Marlies Oosterom
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.