MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 15 september 2024 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
en ds. L. van Rikxoort
Startzondag
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 18 - Een wijs man bouwde zijn huis op een rots
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling van Ontvangst: Dhr. D. Dirkzwager
Ouderling: Dhr. J.J. Zemel
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie schenken: Mw. S.J. Wildeboer
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Inge de Man
Oppasdienst (in de kerk): Jildou de Vries
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 2: Thonny Brands
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.