MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 1 september 2024 - 09:30 uur
H. de Vries, uit Nieuw-Vennep
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Bij de kerkdienst:
Na de dienst: deurcollecte CKRM
Kinderlied:
Kl 1 - Dit is de dag
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Ouderling van Dienst: Dhr. G.J. de Wilde
Ouderling van Ontvangst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling: Dhr. B.E. van Ark
Diaken van Ontvangst: Dhr. P. van ’t Wout
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. W. Brouwer
Koffie schenken: Mw. R. Vermeulen
Koffie schenken: Mw. M.I. Bout-van der Velden
Koffie zetten: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Oppasdienst (in de kerk): Jools Lilipaly
Oppasdienst (in de kerk): Evelien Stapper
Kindernevendienst Groep 1: Inge Westdijk
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.