MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 25 augustus 2024 - 09:30 uur
Ds. R.H.M. de Jonge, uit Leiden
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 39 - Dit is mijn hand en dat mijn voet
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Ouderling van Ontvangst: Dhr. S.M. Büchner
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. W. Bol
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Dhr. C. Pont
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Hulpkoster: Dhr. A. Ivanets
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie schenken: Mw. J. Ivanets
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Renate Büchner
Oppasdienst (in de kerk): Marit Buchner
Kindernevendienst Groep 1: Mandy de Jong
Kindernevendienst Groep 2: Jeroen Bol
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Martine Stapper
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.