MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 18 augustus 2024 - 09:30 uur
Ds. G.E. van der Hout, uit Lekkerkerk
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 40 - Samen
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. A.N. Oosterom
Ouderling van Ontvangst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. P. van ’t Wout
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Collectant: Dhr. M. Sanders
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Koffie schenken: Mw. J. de Jong-Kraan
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie schenken: Mw. N. Sokol
Koffie zetten: Dhr. C. de Jong
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Oppasdienst (in de kerk): Rosalie Sneep
Kindernevendienst Groep 1: Inge Westdijk
Kindernevendienst Assistent: Karin Sneep
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.