MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 11 augustus 2024 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 33 - God die alles maakte
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. D. van Smirren
Ouderling van Dienst: Dhr. T. de Vries
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Hoogendijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. J. Sokol
Koffie schenken: Mw. J.A. Steunebrink-Pronk
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie zetten: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (in de kerk): Lise Bol
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Assistent: Ilse Bol
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Daniel van der Hoorn
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.