MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 18 februari 2024 - 10:00 uur
Ds. E. Westrik, uit Boskoop
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 3 - Zing alle dagen een lied voor de Heer
Orde van dienst:
Eerste zondag in de veertigdagentijd Wakker leven
Woord van welkom
Zingen: Psalm 91: 1 en 5
Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Zingen: lied 281: 1, 2,3 Wij zoeken hier uw aangezicht
Smeekgebed
Woord van genade en gebod
Zingen: lied 281: 4 en 5 Gij roept ons met een nieuwe naam
Met de kinderen, lied 3 uit de bundel van de Adventskerk Zing alle dagen een lied voor de Heer
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen:
- Lucas 12: 35 – 40
Zingen: lied 751 De Heer verschijnt te middernacht
-
2 Korinte 6: 1 – 10
Zingen: Gezang 180: 5 (Liedboek voor de kerken 1973)
Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen,
Tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen,
Zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken.
Wat zou hen wekken?
( Een lied waarin de dichter Professor Smelik een gedachte van Blaise Pascal verwoordde)
Verkondiging Wakker leven
Orgelspel
Zingen: lied 571 In stille nacht houdt Hij de wacht
Gebeden
- Dankgebed
- Voorbede
- Stil gebed
- Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: lied 578: 1,2 en 6 O kostbaar kruis o wonder Gods.
Zegen, beantwoord met het driemaal amen
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Ouderling van Ontvangst: Dhr. G.J. de Wilde
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. Brouwer
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie schenken: Dhr. B. Neurink
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (in de kerk): Hannah Hoornstra
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.