MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 31 december 2023 - 19:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Oudejaarsavond
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 90: 1, 3, 8 (Gij zijt geweest o Heer, en Gij zult wezen)
Stil gebed, votum en groet
Zingen: Lied 511: 1, 2, 5, 6, 7 (Door goede machten)
Gebed
Zingen: Psalm 33: 1 (Kom nu met zang)
Lezen: Psalm 33:4-6
Zingen: Psalm 33: 3
Lezen: Psalm 33:10-12
Zingen: Psalm 33:5
Lezen: Psalm 33:16-19
Zingen: Psalm 33, 8
Lezen: Efeziƫrs 3:14-21
Zingen: Lied 885 (Groot is uw trouw)
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 903: 1, 2, 5 (Zou ik niet van harte zingen)
Gebeden en gaven
Zingen: Lied 416 (Ga met God)
Zegen/ gezongen amen
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. T. de Vries
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.