MenuInformatie over de kerkdienst
maandag 25 december 2023 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
en ds. L. van Rikxoort
Kerst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
m.m.v. het Alphens kerstkoor o.l.v. Simon Stelling

soliste: Thérèse Jacobs
orgelbegeleiding Kerstkoor: Robert Bezemer
pianobegeleiding Kerstkoor: Gerard Poort
klarinet: Evie-Janne van Noorel,
saxofoon: Johan Wassenaar, saxofoon
trompet: Mart-Antonny van Noorel
slagwerk: Jan Damwijk
orgel: Simon Stelling

voorzang:
lied 478: 1, 4 ‘Komt, verwondert u hier mensen’
lied: 477: 1, 2 en 4 ‘Komt allen tezamen’

woord van welkom en afkondigingen
lied: Psalm 98: 1, 3, 4 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
stil gebed, votum en groet
aansteken van de kerstkaars
zingen: kaarsenlied
kerstkoor: Bethlehem Wind
gebed om ontferming
glorialied: 506: 1, 2, 4 ‘Wij trekken in een lange stoet’
gesprekje met de kinderen
lied: 137 (Hemelhoog) ‘Sjok, sjok, sjok, liep het ezeltje’
kinderen naar de nevendienst
kerstkoor: I want to walk
gebed om de opening van het Woord
evangelielezing: Lucas 2: 1 – 14
lied: 487: ‘Eer zij God in onze dagen’
vervolg evangelielezing: Lucas 2: 15 - 20
kerstkoor: A Christmas Remembering
verkondiging
kerstkoor: Baby born in Bethlehem
kerstkoor: Op weg naar Bethlehem (met samenzang)
kinderen terug van de nevendienst
dankgebed en voorbeden
inzameling van de gaven
kinderen terug van de oppas
slotlied: 141 (Hemelhoog): ‘Kom, vier het feest met mij’
wegzending en zegen (gezongen ‘amen’)
lied: ‘Ere zij God’
orgelspel: ‘Hoor de engelen zingen d` eer’
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Ouderling van Ontvangst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling: Dhr. A.N. Oosterom
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. W. Brouwer
Oppasdienst (in de kerk): Renate Büchner
Oppasdienst (in de kerk): Jildou de Vries
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.