MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 24 december 2023 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Vierde Advent
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 19: 1, 2 (De hemel roemt de Heer)
Stil gebed, votum en groet
Aansteken vierde adventskaars en lezen gedicht
Kaarsenlied: Vier kaarsen in het donker
Lied 437: 1, 2, 5 (Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer)
Verootmoedigingsgebed
Leefregel: Kolossenzen 3: 12-14
Lied 791: 1, 2, 3, 4 (Liefde, eenmaal uitgesproken)
Gebed om de heilige Geest
Kinderlied: Advent is kijken naar wat komt*
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing: Jesaja 61: 1-11
Lied 767: 1, 2, 3 (De toekomst van de Heer is daar)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 502: 1, 2, 3 (Wij zingen door de tranen heen)
Kinderen komen terug: aandacht voor project
Dankgebed en voorbeden
Lied 444: (Nu daagt het in het oosten)
Zegen /gezongen amen

Kinderlied
Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig zicht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht,
omdat je iets van God verwacht:
een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt,
zoals toen, lang geleden.
Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol kracht,
een kind dat zorgt voor vrede.

Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven hopen.
Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan een weg van vrede in.
Die moet je verder lopen.

Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven dromen,
is licht zien in de duisternis,
geloven dat God met ons is
en dat zijn rijk zal komen.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. T. de Vries
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Stapper
Ouderling: Dhr. P. Sneep
Ouderling: Mw. M. Sneep-Vos
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Collectant: Dhr. C. Pont
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie zetten: Dhr. F. Bontenbal
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Oppasdienst (in de kerk): Marit Buchner
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 2: Karin Sneep
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Beamer: Sebastiaan B├╝chner
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.