MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 17 december 2023 - 10:00 uur
Ds. K.W. de Jong, uit Gouda
Derde Advent
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 11 - Dank U voor de wond'ren die gebeuren
Orde van dienst:
Ps. 85: 1 en 3
Stil gebed, onze hulp en groet
Kinderversje + projectlied
NLB 439: 1 en 2
Tien Woorden
NLB 439: 3 en 4
Gebed
Kinderlied (nr. 11)
Johannes 1: 1-18
Ps. 96: 1, 5 en 7
Preek (tekst: Johannes 16: 33b)
NLB 482
Gebeden
Collecte
NLB 442
Zegen
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Ouderling van Ontvangst: Mw. A. Pont-Hesseling
Ouderling: Dhr. B.E. van Ark
Diaken van Ontvangst: Dhr. P. van ’t Wout
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. J.A. van den Berg
Koffie schenken: Mw. J. Bos-Westmaas
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie schenken: Mw. M.I. Bout-van der Velden
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (in de kerk): Hannah Hoornstra
Kindernevendienst Groep 1: Mandy de Jong
Kindernevendienst Groep 2: M Hoogerwerf
Kindernevendienst Assistent: Ilse Bol
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.