MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 10 december 2023 - 18:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Oecumenische Zangdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
orgelspel
woord van welkom (door ds. Van Rikxoort)
lied: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ (Gezangen voor Liturgie: 485; Liedboek 2013: 433)
gebed (door ds. Van Rikxoort)
lied: ‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’ (Liedboek 2013: 437)
gedicht (door ds. Van Rikxoort)
lied: ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ (Liedboek 2013: 442)

lezing: Psalm 146 (vertaling Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde) (door ds. Van Rikxoort)
lied: ‘Mijn ziel looft God, mijn Heer’ – De lofzang van Elisabeth (Weerklank: 46)
lezing: Lukas 1: 46 – 55 (NBV21) (door pastoor Visser)
lied: ‘Alles wat adem heeft love de Here’ (Liedboek 2013: 146c: 1, 5 en 7
overdenking (door pastoor Visser)
orgelspel: (door organist in te vullen)
lied: ‘Hoe zal ik U ontvangen’ (Liedboek 2013: 441: 1, 4, 5 en 6)
lied: ‘Het mensenvolk dat in het duister leeft’ (Gezangen voor Liturgie: 615: 1, 2 en 5)
voorbeden (door ds. Van Rikxoort)
lied: ‘De maan is opgekomen’ (Liedboek 2013: 246b: 1, 2, 5 en 7)
inzameling van de gaven
slotlied: ‘O kom, o kom, Immanuël’ (Liedboek 1973: 125: 1, 3 en 5 / Gezangen voor Liturgie: 512: 1, 3 en 5)
zegen (door pastoor Visser en ds. Van Rikxoort)
orgelspel

Werklank, lied 46 (melodie: Lofzang van Maria)
Mijn ziel looft God, mijn HEER.
Vanwaar komt mij de eer,
dat ik u mag ontvangen:
de moeder van Gods Zoon,
die komt op Davids troon,
de bron van mijn verlangen?

Met u breng ik God eer,
o, moeder van mijn Heer.
De Vrucht is u gegeven:
het Kind dat ons verblijdt,
Gods Zoon die ons bevrijdt.
God heeft u hoog verheven.

Het kind springt in mij op,
mijn vreugde stijgt ten top:
Gods heil is nu gekomen!
De Geest daalt op mij neer,
mijn ogen zien de Heer,
die ook bij mij komt wonen.

God heeft zijn Woord volbracht:
het licht verdrijft de nacht.
Welzalig die geloofde:
een Kind voor ons verwekt,
dat onze schuld bedekt.
Hij is de lang beloofde.

Gezangen voor Liturgie, lied 615: 1, 2 en 5
Het mensenvolk dat in het duister leeft
zal eenmaal een groot licht aanschouwen.
Er is een God die ons geroepen heeft
er is een woord dat wij vertrouwen.
Door de wolken zal Hij breken
uit de heem`len zal Hij spreken.
Stem van God die ons geroepen heeft.
o, woord van God dat wij vertrouwen.

De stem van God die door de wolken breekt,
roept alle mensen bij hun namen;
dat woord van God dat in de wereld spreekt,
geeft alle mensen nieuwe namen;
Woord van God dat ons bejegent,
die ons met uw adem zegent,
Gij die alle harten openbreekt
roep alle doden bij hun namen.

Het mensenvolk moet in het duister zijn,
maar in Gods woord is licht en leven.
De harde aarde zal ons leven zijn,
want God heeft ons zijn woord gegeven.
Stem van God, roep onze namen,
roep ons uit de dood te samen.
Op uw woord zullen wij eeuwig zijn:
schenk ons uw licht, uw leven. Amen.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. G.J. de Wilde
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.