MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 10 december 2023 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Tweede Advent
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Bij de kerkdienst:
Deurcollecte t.b.v. energierekening
Kinderlied:
Kl 29 - Kom aan boord
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 80: 1, 6, 7 (O God van Jozef, leid ons verder)
Stil gebed, votum en groet
aansteken van de tweede Adventskaars + gedichtje
Adventslied: ‘Twee kaarsen staan te schijnen’ (mel. ‘Nu daagt het in het oosten…’)
Gebed
Lied 437: 1, 3, 4, 6 (Kom tot ons, scheur de hemelen Heer)
Woord voor onderweg
Kinderlied 29: Kom aan boord
Kinderen en 12+ naar de nevendienst
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing: Jesaja 11:1-10
Lied 466: 1, 3, 7 O Wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Verkondiging
Lied 462: 1 t/m 6 (Zal er ooit een dag van vrede)
Kinderen komen terug - aandacht Adventsproject
Gebeden en gaven
Lied 442: 1, 2 (Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen)
Zegen
Gezongen amen

Er is 12-plus groep!
De jongeren komen bij elkaar in de Cornerstone en gaan daarheen wanneer de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden! De oudste groep van de kindernevendienst zit vandaag in de consistoriekamer (naast de ontmoetingsruimte); de jongste groep zit altijd in een van de achterzalen.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. H.C. Stigter - Verschuur
Ouderling van Ontvangst: Mw. E. Barendregt
Ouderling: Dhr. T. de Vries
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. W. Brouwer
Koffie schenken: Mw. A. van Doorn
Koffie schenken: Mw. W. van der Velden-van Klaveren
Koffie zetten: Dhr. J. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Renate Büchner
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Kindernevendienst Groep 1: Jantine Hoogerwerf
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.