MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 3 december 2023 - 16:30 uur
Ds. L. van Rikxoort
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen/welkom
aanvangslied: Psalm 25: 7 en 10 ‘Gods verborgen omgang vinden’
moment voor persoonlijk gebed
lied: Psalm 130: 3 ‘Ik heb mijn hoop gevestigd’
gebed om vergeving en de opening van het Woord
Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 – 13
lied: 747: 5 en 7 ‘Ja, Hij zal ons geleiden’
verkondiging
geloofsbelijdenis
lied: Psalm 98: 3 ‘Laat heel de aarde een loflied wezen’
avondmaalscollecte

viering van het heilig avondmaal:
– verkort avondmaalsformulier
– gebed – Onze Vader
– nodiging
– gemeenschap van brood en wijn
– dankzegging
inzameling van de gaven
slotlied: 444 ‘Nu daagt het in het oosten’
wegzending en zegen
gezongen amen (3x)
orgelspel
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. H.J. Fennema
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Beamer: Martine Stapper
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.