MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 3 december 2023 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 9 - Dank U wel voor de sterren en de maan
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 130: 1 en 3
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
aansteken van de eerste Adventskaars + gedichtje
lied: ‘Een kaarsje gaat nu branden’ (mel. ‘Nu daagt het in het oosten…’)
voorbereiding viering heilig avondmaal
lied: 439: 1 en 3 ‘Verwacht de komst des Heren’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
woord van Gods genade
kinderlied: 9 (Adventskerkbundel) ‘Dank U wel voor de sterren en de maan’
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 8: 21 – 9: 6

lied: 448: 1, 3, 5, 7 en 9 ‘Het volk dat wandelt in het duister’
verkondiging
klein credo: 344 ‘Wij geloven één voor één’
kinderen komen terug in de kerk
aandacht voor het Adventsproject ‘De Messias komt’
onderwijzing bij het avondmaal
inzameling van de gaven en toebereiding van de tafel, terwijl wij zingen: Psalm 33: 7 en 8 ‘Heil hem, die hoopt in vrees en beven’
gebed, te besluiten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader
nodiging
gemeenschap van brood en wijn
dankzegging na de maaltijd
collecte (de kinderen komen terug van de oppas)
slotlied: 444 ‘Nu daagt het in het oosten’
wegzending en zegen
gezongen amen (3x)
orgelspel
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling van Ontvangst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Ouderling: Dhr. J. Hoogendijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. P. van ’t Wout
Diaken: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Oppasdienst (in de kerk): Jools Lilipaly
Oppasdienst (in de kerk): Evelien Stapper
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.