MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 26 november 2023 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Laatste zondag
kerkelijk jaar
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 30 - Diep, diep, diep als de zee
Orde van dienst:
m.m.v. Annemarie van Bragt, sopraan
Pieter Lugtigheid, hobo
Koraalvoorspel "Wachet auf, ruft uns die Stimme" (J.S. Bach)
Welkom, mededelingen
Psalm 121: 1, 2, 4 (Ik sla mijn ogen op en zie)
Stil gebed, votum en groet
Gebed
Hemelhoog 552: 1, 2, 4 (Dit is een huis om de Heer te ontmoeten)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 30 (Diep als de zee)
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 35: 6-20
Lied 90a: 1, 4, 5, 6 (O God die droeg ons voorgeslacht)
Verkondiging
Lied 835: 1, 3, 4 (Jezus ga ons voor, deze wereld door)
Die Seele ruht in Jesu Hände
Gedenken
Noemen van de namen, telkens zingen: Lied 961 (Niemand leeft voor zichzelf)
Pie Jesu (Gabriel Fauré)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen / Gezongen amen
Fuga g-moll (J.S. Bach)

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Ontvangst: Dhr. A.N. Oosterom
Ouderling: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Dhr. P. van ’t Wout
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Collectant: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Collectant: Dhr. C. Pont
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. R. Vermeulen
Koffie schenken: Dhr. P. van ’t Wout
Koffie schenken: Mw. J. Bos-Westmaas
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Oppasdienst (in de kerk): Jildou de Vries
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.