MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 15 oktober 2023 - 10:00 uur
Ds. K.W. de Jong, uit Gouda
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 25 - Hij is machtig
Orde van dienst:
Ps. 63: 1 en 2
Ps. 65: 1
Wet
NLB 912: 1, 2, 5 en 6
Gebed
Adventskerkbundel 25 (`Hij is machtig`)
Kinderen naar KND
Psalm 133 (NBV21)
Handelingen 15: 36-41 (NBV21)
Evang. Liedb. 186a (`Leid mij Heer`)
Preek
Meditatief orgelspel
NLB 969
Gebeden
Collecte(moment)
NLB 904: 1 en 2
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. T. de Vries
Ouderling van Ontvangst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling: Dhr. J.P.C. Hoogendoorn
Diaken van Ontvangst: Dhr. P. van ’t Wout
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Collectant: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Collectant: Dhr. C. Pont
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J.A. van den Berg
Koffie schenken: Mw. J. Bos-Westmaas
Koffie schenken: Dhr. P. van ’t Wout
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (in de kerk): Hannah Hoornstra
Kindernevendienst Groep 1: Jantine Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Martine Stapper
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.