MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 24 september 2023 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Bij de kerkdienst:
Deurcollecte CKRM t.b.v. verbouw keuken
Kinderlied:
Kl 32 - Ja is ja
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 145: 1, 5 (O Heer, mijn God)
Stil gebed, votum en groet
Lied 975: 1, 2, 3 (Jezus roept hier mensen samen)
Gebed
Woord voor onderweg
Lied 885 (Groot is uw trouw)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 32 (Ja is ja)
Gebed om de heilige Geest
Lezing: Deuteronomium 24: 14-15
Lezing: Matteüs 20:1-16
Lied 991: 1, 6, 7, 8 (De eersten zijn de laatsten)
Verkondiging
Pianospel
Lied 843: 1, 2, 3, 4 (Wat te kiezen)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Lied 838: 1, 2, 3 (O grote God die liefde zijt)
Zegen / gezongen amen

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas in een van de ruimtes achter in de kerk. Vlak voor de zegen worden zij de kerk binnengebracht.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Wanneer de predikant dat aangeeft, verzamelen beide groepen zich voorin de kerk en gaan dan naar hun eigen ruimten. Ook als u als gast in ons midden bent, mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. C.J. Sneep
Ouderling van Ontvangst: Dhr. D. Dirkzwager
Ouderling: Dhr. J. Hoogendijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Oppasdienst (in de kerk): Marit Buchner
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.